MTO Genel Sekreteri Dr. Reyhangül Baloğlu ve Tüm Bel-Sen Şube Başkanı, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcüsü Mustafa Özbay basın açıklamasını okudu.

CHP, HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ CHP, HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Şebnem Korur Fincancı için Kitlesel Basın Açıklaması Gerçekleştirdi.

MTO Genel Sekreteri Dr. Reyhangül Baloğlu ve Tüm Bel-Sen Şube Başkanı, Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcüsü Mustafa Özbay ayrı ayrı metinler okudular.

MTO Genel Sekreteri Dr. Reyhangül Baloğlu tarafından okunan metinde; “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılsın
Türk Tabipleri Birliği Üzerindeki Baskılara Son Verilsin” ifadeleri kullanıldı.

Baloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Günlerdir Türkiye demokrasisi ve hukuku açısından utanç duyulacak bir sürece tanıklık ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, iktidar eliyle çarpıtma, kara propaganda ve dezenformasyon süreci işletilerek hedef gösterildi ve dün haksız, hukuksuz bir biçimde tutuklandı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından bizzat Adalet Bakanı’nın sözleriyle iktidarın asıl niyetini dillendirilmiştir. Bu niyet, sağlık alanında izlenen halk sağlığı karşıtı ve piyasacı politikalara karşı aktif bir muhalefet yürüten TTB’nin denetim altına alınması ve susturulmasıdır. İktidarın niyeti, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın üzerinden TTB ve tabip odalarına baskı uygulamak, seçilmiş meşru yönetimimizi görevinden almaya çalışmak, keyfi bir yöntemle hem bizi hem de tüm toplumu sindirmektir.

Sizler de biliyorsunuz ki pandemi boyunca gerçekleri ortaya koyan, emeğine sahip çıkan, sağlık sisteminde yaşananları gün yüzüne çıkaran ve toplumun sağlık hakkı için mücadele yürüten birliğimiz ve odalarımız sık sık hedef gösterilmiştir. Buna karşın, TTB Erdal Atabek ve Nusret Fişek’lerden bu yana çeşitli baskılara ve saldırılara maruz bırakılmış ancak ilkelerinden vazgeçmemiş ve susmamıştır.

Bugün toplumun sağlık hakkını her zamankinden daha çok savunmaya devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Aydınlık günlerin, sağlıklı bir toplumun tesisi yolunda, sağlık sisteminde yaşanan krize de demokrasiye vurulan darbelere de sessiz kalmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün giderlerse gitsinler dediklerinde de haykırdık yine haykırıyoruz: “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz!”

Tüm Bel-Sen Şube Başkanı, Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcüsü Mustafa Özbay tarafından okunan metin ise şu şekilde;

Değerli Basın Emekçileri

Mevcut iktidarla son yıllarda Türkiye’de iş, emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlere karşı baskılarını her geçen gün artırarak devam ettiriyor.

Bunların başında da emek, meslek ve demokratik kitle örgütleri gelmektedir.

TMMOB ile başlayan bu sürecin hemen ardından Türkiye Barolar Birliği üzerinde hem de iktidar yasama gücünü kullanarak çeşitli operasyonlar yapmaya çalıştı ve bunların hiç birinde başarılı olamadı.

En son toplumsal muhalefetin en ön saflarında yer alan Türk Tabipler Birliğine karşı demokratik ülkelerde hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir uygulamayla Türk Tabipler Birliği Başkanı Sayın Şebnem Korur Fincancı hocamızı tutukladılar.

Yıllardır İnsan Hak ve Özgürlükleri mücadelesi ile tanıdığımız bildiğimiz Sayın Şebnem Korur Fincancı’nın sadece ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken yaptığı bir açıklamayı bahane ederek Şebnem Hoca üzerinden Türk Tabipler Birliğinin kurumsal yapısına yönelik çok çeşitli yerlerden saldırılar yapılmaktadır. Yapılan bu saldırıların hiç birini kabul etmiyoruz.

Bizler Mersin Emek ve Demokrasi güçleri olarak Sayın Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Şebnem Hoca yalnız değildir.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformunun bir bileşeni olan Mersin Tabip Odasıyla her zaman dayanışma içerisinde olacağımızı ve yanlarında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz.