Mersin Sağlık Örgütleri Adına Genel Sağlık-İş Mersin Şube başkanı Meryem DEMİRKOL;  ‘Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor!’

Değerli basın mensupları, değerli hastalarımız ve hasta yakınlarımız, değerli sağlık emekçileri

3 haftadır yaptığımız "Vergide adalet" talepli eylemlerimizin 4. haftasında yine bir aradayız.

Sesimizi ve taleplerimizi duymazdan gelen siyasi iktidara vazgeçmeyeceğimizi ve feryadımızı sürdüreceğimizi, adaletsiz vergi sistemi değişene dek her çarşamba bir arada olacağımızı haykırmaya geldik.

Ekonomik krizin yükünü sağlık emekçilerinin üstüne yıkmaya kalkan siyasi iktidarı uyarıyoruz. Resmi rakamlara göre düşük tespit edilen enflasyon oranına paralel yapılan maaş zamları 2 aylık yüksek enflasyonla yine eridi. Üstüne çalıştıkça artan oranlı vergi kesintileri ile aydan aya maaşlarımız azalıyor.

Bir yandan 5'li çetenin, taşımızı toprağımızı siyanürle yıkayan altın şirketlerinin yüz milyonlarca vergisini silen siyasi iktidar, diğer yandan acımasız bir vergi sistemi ile emekçileri eziyor.

Kabul etmiyoruz.

RAMAZAN BAYRAMINDA SAĞLIKLI KALMANIN 11 KURALI RAMAZAN BAYRAMINDA SAĞLIKLI KALMANIN 11 KURALI

Mersin'deki sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak basın açıklamasını paylaşmak üzere bir aradayız.

Sağlık örgütleri adına ortak basın açıklamasını Genel Sağlık İş Mersin Şube Başkanı Meryem Demirkol okudu.

VERGİ ARTIYOR, MAAŞLARIMIZ DÜŞÜYOR

‘Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor!’ eylemlerinin dördüncü haftasında yine,yeni,yeniden Aile Sağlığı Merkezlerinin(ASM) önlerindeyiz.

Siyasi iktidar, kamu çalışanlarına bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 15 zammı reva görmüş, yönetemediği ekonomi nedeniyle yılın ilk iki ayında gerçekleşen enflasyonla yüzde 11ini cebimizden geri almıştır.

Tüm yurttaşlar gibi sağlık emekçileri şu anda yüzde onbir daha fakir, yüzde onbir daha yoksul durumdadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan binlerce hekim, ebe, hemşire kamu emekçisi fedakarca gayretle halkımıza sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında kamu çalışanlarına reva görülen yoksulluk sınırı altında ki maaşları ile yaşam mücadelesi vermeye çalışmaktadır. Kabul etmiyoruz!

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin faturası sabit gelirli emekçilere kesilemez. Enflasyon nedeniyle alım gücümüz her geçen gün düşerken, uygulanan adaletsiz vergi sistemi yüzünden üzerimizde ki vergi yükü her ay artmaktadır. Mart ayı itibariyle tüm kamu emekçileri yüzde 5 daha fazla vergi ödeyecektir. Ocak ayında maaşlarımızda yüzde 15 olan vergi yükü, daha üçüncü ayda yüzde 20 ye ulaşmıştır. İlerleyen aylarda yüzde 35’e çıkacak sağlık emekçilerinin daha fazla yoksullaşmasına neden olacaktır. Sosyal devlet ilkesinin gereği yerine getirilmeli; vergi oranlarında artan oranlı tarifeden vazgeçilmeli, gelir vergisi dilimleri sabitlenmeli, adil gelir dağılımı sağlanmalıdır. Enflasyon karşısında eriyen maaşlarımıza birde vergi artışıyla darbe vurulmamalıdır. Yandaş şirketlere uygulanan vergi muafiyetleri sonlandırılarak bu ayrıcalık devletin, halkın içinde görünen yüzü olan kamu emekçilerine sağlanmalıdır. Siyasi iktidar, çalışanın cebinden elini çekmelidir.  Tüm sağlık çalışanların maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

Tüm gelişmiş ülkeler de olduğu gibi sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetleri öncelenmelidir. Bütçe de Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan kaynak arttırılmalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için insan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşulları sağlanmalıdır.

Tam bir ayını dolduran Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor! Eylemlerimize kulak tıkayan siyasi iktidara bir daha sesleniyoruz,

Biz “Gelirde adalet” istiyoruz.

Biz “vergide adalet” istiyoruz.

Biz “insanca yaşanacak ücret” istiyoruz.

Biz Aile Hekimliği çalışanları olarak verginin en fazla %15ile sınırlandırılmasını ve katlanarak artmamasını talep ediyoruz,Maaşlarımız artan vergiler nedeniyle aylar içinde erimesin istiyoruz.

Aile hekimliği çalışanları olarak haklı taleplerimiz gerçekleşene kadar her Çarşamba eylemde olacağımızı yeniden ilan ediyoruz. Emeğimizin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Alın terimizin karşılığını yüksek vergilere heba etmeyeceğiz. Hakkımız olanı almak için hep birlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız. Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

 Mersin Sağlık Örgütleri A.

Meryem DEMİRKOL

Genel Sağlık-İş Mersin Şube başkanı

 KATILIMCI

 MERSİN TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

MERSİN AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

GENEL SAĞLIK İŞ

HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI

MERSİN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

HEKİM SEN

TABİPSEN

Editör: Haber Merkezi