Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Eğitim Alanında Yaşanan Sorunları Gündeme Taşıdı

Türkiye’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sona ererken, eğitim sektöründe çeşitli sorunlar devam etmektedir. Bu sorunlardan biri de Batman ilinde yaşanmaktadır. Batman Eğitim-Sen Şubesinin Batman ilinde eğitim alanında yaşanan sorunlara dair tarafıma iletilen bilgilere göre;

“Valilik tarafından Batman'da uygulanan Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında okullar arasında oluşturulan yarışma ortamının okul müdürleri tarafından öğretmenler üzerinde mobbinge sebep olmaktadır. Öğretmenler asli görevlerini yapamamalarına neden olan angarya işlerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Öğretmenlerden yaptıkları her etkinliği belgelemeleri istendiği için öğretmenler bu belgeleri hazırlamak zorunda bırakıldıkları için kendi asli görevlerini yapamamaktadırlar.

Batman’da birçok okulda yardımcı hizmetli yetersizliği yaşanmaktadır. Yine okullara görevlendirilen TYP personelinin ihtiyaç olan kırsal kesim ve kenar mahalle okullarına değil, ihtiyaç duyulmayan merkezi okullara verildiği, sağlıklı ve dengeli bir temizlik personeli dağılımı yapılamadığından kırsal kesim ve kenar mahalle okullarında temizlik hizmetini idarecilerin omuzlarına bırakılmaktadır.

Kantinlerin yeterince denetlenmemesinden kaynaklı öğrenci ve öğretmenler sağlıklı beslenememektedir.

Tam gün eğitim gören okullarda öğrenci ve eğitim emekçilerine bir öğün yemek yiyemediği için derse katılım sağlayamamaktadır.

Okullarda güvenlik olmadığı için öğretmenler ve öğrenciler okul içinde ve çevresinde şiddete maruz kalmaktadır.

Birçok okulda sınıf mevcutları 40’ın üzerinde olduğu için öğrenciler eğitim hizmetinden yeteri kadar faydalanamıyor. Bu durum özellikle birinci sınıflarda büyük bir sorun yaratmaktadır.

Anaokulları öğretmenlerinin teneffüsleri olmadığı için öğretmenler lavabo ihtiyaçlarını okul çıkışına kadar ertelemek zorunda kalmaktadırlar.

Okul çevrelerinde açık bir şekilde madde sigara ve türevleri satılmaktadır.

Taşımalı eğitimlerde yeterli denetimin yapılmamasından kaynaklı iki servisle taşınması gereken öğrencilerin tek servisle taşınmaktadır.

Üniversitede liyakatsiz atamalar yapılmaktadır. Rektörün kendi kardeşine ve akrabalarına kadro açtığı ifade edilmektedir.

Başarı belgeleri belli bir sendikaya (Eğitim-Bir-Sen) verilmektedir.”

Bu bağlamda;

 

1. Valilik tarafından Batman'da uygulanan Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında okullar arasında oluşturulan yarışma ortamının okul müdürleri tarafından öğretmenler üzerinde mobbinge sebep olduğu, öğretmenlerin asli görevlerini yapamamalarına neden olan angarya işlerle uğraşmak zorunda kaldıkları iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa bu konuda bakanlığınız tarafından yapılan düzenlemeler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

2. Okullarda yardımcı hizmetli yetersizliği nedeniyle hijyen sorunları yaşandığı, özellikle sınıf öğretmenlerinin sınıflarını temizlemek zorunda kaldıkları ve Temizlik Yardım Projesi (TYP) personelinin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarında çalıştırıldığı bilgisi doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa konu ile ilgili sorunların çözümü için bakanlığınızın ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?

3. Okul kantinlerinin yeterince denetlenmediği ve bu durumun öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı beslenmesini olumsuz etkilediği iddiaları doğru mudur? Kantin denetimlerinin artırılması yönünde yapılan bir çalışma var mıdır?

4. Tam gün eğitim gören okullarda öğrenci ve eğitim emekçilerine bir öğün yemek verilmesi ile ilgili bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar var mıdır Öğrencilerin öğlen arasında yemek yiyemediği ve bu nedenle derse katılım sağlayamadığı iddiası doğru mudur?

5. Okullarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve bu durumun öğretmenler ve öğrenciler için güvenlik riskleri oluşturduğu iddiaları doğru mudur? Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması için ne gibi tedbirler alınacaktır?

6. Birçok okulda sınıf mevcutlarının 40 öğrencinin üzerinde olduğu ve bu durumun özellikle birinci sınıflarda ciddi sorunlara yol açtığı doğru mudur? İmam hatip okullarında öğrenci mevcutlarının düşük olduğu ve kullanılmayan dersliklerin bulunduğu iddiaları doğru mudur? Bu konuda denge sağlamak için ne gibi adımlar atılacaktır?

7. Anaokulu öğretmenlerinin teneffüslerinin olmadığı ve bu nedenle lavabo ihtiyaçlarını bile okul çıkışına kadar ertelemek zorunda kaldıkları doğru mudur? Anaokullarında sınıf ablalarının bulundurulması yönünde bir çalışmanız var mı?

8. Sabahçı ve öğlenci okulların varlığının, özellikle kış aylarında öğrenci ve veliler için güvenlik kaygılarına yol açtığı doğru mudur? Bu sistemin değiştirilmesi yönünde bir çalışmanız var mı?

9. Okul çevrelerinde aleni bir şekilde madde, sigara ve türevlerinin satıldığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda ne gibi önlemler alınmaktadır?

Öğretmen Hakları İçin Meclis Araştırması Talebi: Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanların Sorunları Gündemde Öğretmen Hakları İçin Meclis Araştırması Talebi: Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanların Sorunları Gündemde

10. Taşımalı eğitimlerde yeterli denetim yapılmadığı, iki servisle taşınması gereken öğrencilerin tek servisle taşındığı doğru mudur? Bu sorunun çözümü için ne gibi adımlar atılacaktır?

11. Üniversitelerde liyakatsiz atamalar yapıldığı, rektörün kendi kardeşine ve eş dost akrabalara kadro açtığı iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların araştırılması ve adil atamaların sağlanması yönünde ne gibi adımlar atılacaktır?

12. Verilen başarı belgelerinin belli bir sendika (Eğitim-Bir-Sen) üyelerine verildiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda adil bir dağılım sağlanması için ne gibi tedbirler alınacaktır?

13. Batman’daki okullarda yardımcı hizmetli yetersizliği yaşandığı ve TYP personelinin kırsal kesim ve kenar mahalle okullarına değil, merkezi okullara verildiği iddiası doğru mudur?

Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, yukarıda belirtilen eğitim sorunlarını gündeme taşımış ve ilgili bakanlık ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama beklenmektedir.

Editör: Haber Merkezi