MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ’NDE YENİ DÖNEM…

Mimarlar Odası Adana Şubesinin 27 – 28 / Ocak / 2024 tarihlerinde, kentimiz çevremiz ve mesleğimiz hakkında geniş değerlendirmelerin yapıldığı genel kurul ve sonrasındaki seçimler sonrasında şubemizin 18. Dönem yönetim kurulu belirlenmiştir. Yönetim kurulumuz yaptığı ilk toplantıda görev bölümünü aşağıdaki gibi yaparak çalışmalarına başlamıştır.

Başkan                                  Canan AKSU

Başkan Yardımcısı               Serhat ÇALIK

Sekreter  üye                        Tuğba ÜLGEN

Sayman üye                          Bora IŞIK

Üye                                        Ertaç ÖZAL

Üye                                        Cansu GÜNEŞER

Üye                                        Öykü BAŞ

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız acı felaketin yıldönümünde kentlerimizin depremin öncesinde ve sonrasında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu yaşayarak öğrendiğimiz bir dönemdeyiz. Ne yazık ki, imar barışı adı altında yapılan imar afları,  acil toplanma alanlarının imara açılmış olması gibi ilk bakışta sayabileceğimiz birkaç örnek bile depremle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde zamanımızın boşa harcandığının göstergesi olmuştur.

Mimarlık mesleğimizi doğrudan etkileyen mevzuat değişiklikleri, kat mülkiyeti hakkı açısından mağduriyetlere neden olabilecek potansiyele sahip olmalarının yanı sıra, doğaya saygısız,  denetimden uzak yapılaşmanın önünü açabilecek düzenlemeler olarak karşımıza çıkarken, ülkemizdeki ekonomik kriz, önce pandemi, sonrasında deprem ile birleşerek, barınma hakkını engelleyen bir olgu halini almıştır.

Kaliteli yapı stoklarının artırılması, kentsel dönüşümün ticari kaygılardan uzak ele alınması, sağlıklı ve güvenli kentlere ulaşmada katılımcı planlamanın esas alındığı bir yönetim anlayışındaki gereklilik açıkça ortadadır ve yerel yönetimler dahil tüm kurumların bu yöndeki öncelikleri kentli haklarının sağlanması için zorunluluktur.

Mimarlar Odası Adana Şubesi yönetim kurulu olarak, yakın zamanda gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde kentimizi, çevremizi ve mesleğimizi ilgilendiren konularda, projelerini dinlemek ve sorunların çözümüne dair önerilerimizi iletmek üzere adaylarla buluşma isteğimizi bu vesileyle kamuoyunun bilgilerine sunmak isteriz.

DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM İÇİN SİVİL KATILIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SÜRÜYOR DEMOKRATİK YEREL YÖNETİM İÇİN SİVİL KATILIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SÜRÜYOR

Göreve gelmiş genç ve dinamik yönetim kurulumuzun, tüm meslektaşlarımız ve TMMOB ye bağlı diğer meslek odalarının da katkılarıyla kentimizin sürekli takipçisi olacağımızı ve tüm kurumlarla ortak çalışma yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. .

Editör: Haber Merkezi