CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan personellerin devlet memurluğu kadrosuna atanması amacıyla Meclis’e kanun teklifi sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan personellerin devlet memurluğu kadrosuna atanması gerçekleştirilerek, eşit işe eşit ücret ilkesi gereğince mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Tanal’ın hazırladığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Anayasanın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49. maddesi uyarınca devletin, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak vatandaşlarının önündeki ekonomik engelleri kaldırmak; çalışanlarına ekonomik refah ortamını sunmak zorunda olduğuna vurgu yapıldı. Atılacak adım sayesinde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde verimliliğin artacağına, kamu yararının sağlanacağına işaret edildi.

Gerekçede, çalışanlara ekonomik refah ortamının sunulması ve çalışanların mali güvence açısından belirsizlik yaşamamasının sağlanmasının, tüm çalışanların eşitlik ilkesiyle bağdaşacak şekilde kadroya alınması ve eşit işe eşit ücret ilkesi çerçevesinde muamele edilmesiyle mümkün olduğunun altı çizildi.

EŞİT İŞ İÇİN EŞİT ÜCRET HAKKI GÖZETİLMELİ

Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışanların da diğer personellerle aynı işi yaptıklarının, aynı mesai ve özveriyi harcadıklarının belirtildiği gerekçede, “Kadrolu personellere sağlanan özlük haklarından mahrum bırakılmaları, eşit işe eşit ücret ilkesinin düzenlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23. maddesinin ‘Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır. Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir’ şeklinde oluşturulan hükmüne aykırılık teşkil eder. Mezkûr madde hükmünden hareketle öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında çalışan personellerin adil ve elverişli koşullarda çalışma hakkının korunması sağlanmalı, ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücret hakkının gözetilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

 

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Anayasanın “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55. maddesine göre de devletin, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunun kaydedildiği gerekçede, “Ücrette adaletin sağlanmasının düzenlendiği bu madde doğrultusunda öğretmenevleri bünyesinde çalışan personellere kadro hakkının verilmesi sağlanmalı ve özlük haklarının adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” değerlendirmesi yer aldı.

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, “Öğretmenevlerinde kadrosuz olarak çalışan kişilerin, kamuda taşeron firma çalışanlarına 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 113. maddesiyle tanınan kadro şartlarının tümünü taşımalarına karşın kadroya alınmamalarının, Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği” vurgulandı.

DEVLET MEMURLUĞU KADROSU HAKKI

Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, kuruma bağlı öğretmenevi sayısının 551 olduğu belirtildiğinin aktarıldığı gerekçede, şöyle devam edildi: “Bu öğretmenevlerinde yaklaşık 1.800 personel çalışmaktadır. Öğretmenevleri bünyesinde kadrosuz olarak çalışan personellerin uzun yıllardır kadro alamamaları, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir. Devlet memurlarının özlük haklarına ilişkin temel ilkeler Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiş ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. İşbu kanun teklifi ile öğretmenevi bünyesinde çalışan personellerin 657 sayılı Kanun kapsamına alınarak devlet memurluğu statüsüyle mali ve özlük haklarının güvence altına alınması amaçlanmıştır. İşbu kanun teklifimiz ile öğretmenevi çalışanlarının devlet memurluğu kadrosuna geçirilmesi sağlanarak Anayasal hak ihlallerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.”

Editör: Haber Merkezi