"Toplum hizmetindeki mimarlığın amacı; mesleğimizin en temel ilkesi olan sağlam, güvenli ve sağlıklı çevrede yaşam ortamı yaratmaktır. Umutla ve inatla bu değerleri savunmaya devam edeceğiz."

WhatsApp Görsel 2023-10-02 saat 12.01.11_c2701a0f

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi “Dünya Mimarlar Günü” Çerçevesinde Atatürk Parkına Çelenk Koydu, Basın Açıklaması Gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Sedat Gül Konuşmasına Şu Şekilde Devam Etti;

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından Birleşmiş Milletler Habitat Günü ilk kez 1985 yılında kutlanan Dünya Mimarlık Günü her yıl farklı bir tema kapsamında çeşitli etkinlikler ile mimarlığın, kentlerimizde ve yaşam alanlarımızdaki sorunların toplum gündemine getirilmesini amaçlamaktadır.

WhatsApp Görsel 2023-10-02 saat 12.01.11_e9f3eb17

Dünya Mimarlık Günü bu yıl, 2 Ekim 2023 tarihinde “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” teması ile Uluslararası Mimarlar Birliği üyesi yüzden fazla ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak. Mimarlar Odası olarak bu çerçevede, tüm Birimlerimiz ve yetmiş bini aşkın meslektaşımız ile Dünya Mimarlık Günü ile başlayan hafta ve Ekim ayı boyunca “Mimarlık Haftası Etkinlikleri” gerçekleştireceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Ekran görüntüsü 2023-10-02 120606

UIA, “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” teması ile sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılı çevrenin ve kamusal alanların üretiminde dirençli topluluklar için bölgesel ve kentsel planlama politikalarının teşvik edilmesini hedeflemiştir. Birlik, tüm dünyada kentsel ve kırsal alanlarda kontrolsüz yapılaşma; sosyal, ekonomik ve siyasi krizler; salgın, iklim değişikliği ve afetler; yoksulluk ve eşitsizliğin etkilerinin yanı sıra mesleki sorumlulukları tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkının korunması; bilime ve şehircilik ilkelerine uygun nitelikli mimarlık hizmetleriyle şekillenen yaşam alanlarının oluşturulması; yapılı çevrenin kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur.

WhatsApp Görsel 2023-10-02 saat 12.01.10_0c421b40

Bornova BES; Filistin Sendikalar Federasyonu Tüm Dünyada Emekçileri Ve Örgütlerini Dayanışmaya Çağırıyor! Bornova BES; Filistin Sendikalar Federasyonu Tüm Dünyada Emekçileri Ve Örgütlerini Dayanışmaya Çağırıyor!

Kamu denetimini, sağlıklı ve güvenli çevrelerde insan onuruna yakışır bir yaşam hakkını yok sayan politikalar nedeniyle kentlerimizde ve kırsal alanda yapılı ve doğal çevrede yaşanan tahribat yurttaşlarımızı afetler ve salgınlar karşısında güvencesiz bırakmıştır.

Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık; üretim sürecinin yanı sıra kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürekliliği konusunda taşıdığı sorumluluklar nedeniyle evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkından yanadır.

Toplum hizmetindeki mimarlığın amacı; mesleğimizin en temel ilkesi olan sağlam, güvenli ve sağlıklı çevrede yaşam ortamı yaratmaktır. Umutla ve inatla bu değerleri savunmaya devam edeceğiz.

Mimarlar Odası olarak; mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere tüm yaşam alanlarımız için kamu yararı doğrultusunda ve toplum hizmetinde çalışmalarımızı sürdürmekte kararlı olduğumuzu paylaşıyor, meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz. 02 Ekim 2023

TMMOB

MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ