"Depremde yaşanan tablo bizlere eğitimin önemini, vatandaşlık-yurttaşlık ve iyi ahlakın değerini göstermiştir. Bu değer ancak eğitimle mümkündür."

Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Seher Ergin konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketinin ardından derin bir keder yaşıyor, yitirdiğimiz canların yasını tutuyoruz. Depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine, yakınlarına ve deprem bölgesindeki tüm yurttaşlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Ülkemiz doğal bir afet olan depremin rant eksenli yapılaşma, denetimsizlik ve imar afları nedeniyle büyük bir felakete dönüşmesinin açtığı yaraları hala iyileştirememiştir.

Bu depremin yetkililerin tabiriyle bizim insanımız için acı bir “kader”e dönüşmesinin faturası günden güne ağırlaşmaktadır. Resmi açıklamalara göre şu an için 46 bini aşkın yurttaşımız can vermiş, on binlerce yurttaşımız yaralanmıştır.

Bu felakette dikkatlerden kaçan en vahim unsurlardan birisi ise depremin vurduğu illerdeki çocuklarımızın durumlarıdır. Resmi açıklamalara göre depremin vurduğu illerde 1700’ü aşkın evladımız maalesef kimsesiz kalmıştır. Depremin ardından refakatsiz kalan çocukların hangi koşullarda kaldıkları, güvenilir bir ortamda olup olmadıkları konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyunu tatmin edici açıklama yapılmalı ve hızla çözüm önerileri sunulmalıdır.

2023 LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAV KILAVUZU 2023 LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAV KILAVUZU

Depremin vurduğu çocukların psikolojik desteğe, barınacakları yuvalara, eğitime devam ederek eğitim içinde iyileşmeye ihtiyaçları vardır.

Depremde evi yıkılan ve oturulamayacak durumda olan eğitim emekçilerinin insani şekilde barınma sorununun çözülmesi, ailelerinin ve çocuklarının mazeretleri dikkate alınarak yaşamlarını sürdürebilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.

Bu süreci hep birlikte atlatabilmek için gönüllülük esasının, yaşanan ağır travmanın sonuçlarının ve mazeretlerin muhakkak dikkate alınması gerekmektedir.

Adana'da 13 Mart 2023 Pazartesi itibariyle eğitim öğretim sürecine başlanacağı beklenmektedir. Eğitim-İş olarak okullarımızın hasar tespit çalışmaları tamamlanarak kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması, hasar tespit sonucu ve kurumlarımızın depreme dayanıklılık durumunun okul web sitelerinde yayınlanması gerekliliğine inanıyoruz.

Yakın zamanda pandemi ile sarsılan ülkemiz şimdi de deprem gerçeğiyle yüzleşmiştir. Pandemi sürecinde aksayan eğitimin deprem illerinde bir kez daha aksadığını üzülerek görmekteyiz. Elbette can güvenliği önceliğimiz, ancak şartların bir an önce sağlanarak çocuklarımızın okullarına dönmesi, öğretmenleri eşliğinde psikososyal destek ve sosyalleşmeye gereksiniminin karşılanması önem arz etmektedir.

Yaşamın normalleşmesinde öğretmen, öğrencii veli işbirliğiyle var edeceğimiz okul ortamı en büyük dayanağımız olacaktır. Pandemi sonrasında uzaktan eğitim ya da telafi eğitim süreçlerinin boşluğu dolduramadığı, eksikleri kapamadığı gerçeği herkesin malumudur. Yine yeniden telafisi mümkün olmayan eğitim açığına izin verilmemeli; çocuklarımız, toplumumuzun yarınları en güvenli ve sağlıklı ortam olan okulları ve öğretmenleri eliyle korku, kaos ve belirsizlikten uzak tutulmalıdır.

Depremde yaşanan tablo bizlere eğitimin önemini, vatandaşlık-yurttaşlık ve iyi ahlakın değerini göstermiştir. Bu değer ancak eğitimle mümkündür.

ADANA ÇUKUROVA İLÇESİNDE ORTA HASARLI ve AĞIR HASARLI OKULLAR