SAĞLIK BAKANI SORULARA CEVAP VERMİYOR

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca’nın Sağlık Bakanlığına verdiği soru önergelerine cevap verilmiyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından 2023 yılı haziranında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. dönemi başladı. 9 aydır süren meclis faaliyetleri kapsamında EMEP Milletvekili Sevda Karaca Sağlık Bakanlığına 13 tane yazılı soru önergesi verdi ancak yalnızca 2 önergeye cevap alabildi.

Sağlık Üssü Kriz Üssü Oldu

Karaca, AKP iktidarının Gaziantep’i bölgenin sağlık üssü haline getirme iddiasına karşılık kentte yaşanan sağlık sorunlarını çok defa farklı konularla gündeme getirmişti. Gaziantep’teki kamu hastanelerinin yetersizliğinin depremlerden sonra ağır hasar alan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de boşaltılmasıyla arttığını ifade eden Karaca, oluşan yoğunluk ve randevu sisteminin krizlerini de TBMM gündemine taşımıştı. Bu önergeye cevap veren Bakanlık ise yalnızca “Sağlık hizmetinin sunumu hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeksizin devam etmektedir.” cevabını verdi. Ancak Gaziantep’teki sağlık krizi süreç içerisinde artarak devam etti.

İnşaatı 10 yıldan fazla süren şehir hastanesini gündeme getiren Karaca bu hastane için bütçeden ne kadar para harcandığı, hangi sermaye gruplarına kaynak aktarıldığı, neden bitirilmediği gibi sorular sormuştu. Hastanenin açılmasından sonra krizlerin devam etmesi üzerine Karaca, hastaneye bağlı Nükleer Tıp Merkezi’nin randevu veremediğini ve ilaç yokluğu nedeniyle kanser hastalarının eve gönderilmesini ve çocuk onkoloji doktoru olmadığı için bölümün kapatılmasını da gündem etmişti.

Hekime şiddet, hastane ve sağlık çalışanı yetersizliği, sağlık çalışanlarının özlük hakları, hastanelerin ekipman eksiği, Mersin Nükleer Santrali inşaatındaki toplu zehirlenme, Çöğürlü taş ocağının yarattığı sağlık sorunları gibi pek çok konu hakkında yazılı soru önergesi veren Sevda Karaca’ya Bakanlıktan yanıt verilmedi.

Akaryakıt Gündeminde Zam Var Akaryakıt Gündeminde Zam Var

Hasta tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde sağlık sistemine erişememesi sorusuna ise Bakanlık tarafından verilen cevapta yasal mevzuat sıralanarak Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışma yapıldığının söylenmesi ile yetinildi.

“Sorduğumuz Sorular Halkın ve Sağlık Emekçilerinin Soruları”

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Karaca; “Devletin birincil görevlerinden biri eğitim, sağlık gibi kamusal olması gereken hizmetleri vatandaş için parasız ve erişilebilir bir hale getirmektir. Ancak AKP iktidarının sağlık politikaları sağlık sistemini yok olma noktasına getirdi. Sağlık dönüşüm iddiasıyla çıktıkları yolda, sağlığı piyasalaştırdılar, vatandaşın nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine erişimini bitirdiler. Sağlık çalışanlarını da tüketen bu politikalar dolayısıyla sağlık çalışanları şiddete, düşük ücrete ve kötü çalışma koşullarına mahkum edildi. Gelinen noktada hekimler, hemşireler yurt dışına göç ediyor; kalanlar ise kamu hastanelerinde çalışmak istemiyorlar. Ülkede her gün yeni bir sağlık krizi gündeme geliyor. Ancak Bakanlık bu sorunları görmezden geliyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Parlamentonun yasa yapmadan sonraki en önemli görevinin iktidarı denetlemek olduğunu belirten Karaca “Yazılı soru önergeleri de parlamenter denetimin araçlarından biridir. Ancak Sağlık Bakanlığı önergelerimize cevap vermekten kaçınıyor. Bakan’a sorduğumuz sorular vatandaşın, sağlık örgütlerinin soruları; onların yaşadığı sorunlar. Bunları sormak, iktidarı denetlemek bizim görevimiz. Her gün bir sağlık çalışanın ölümle burun buruna geldiği, yurt dışına çalışma başvurusunda bulunduğu, vatandaşın hastane kapılarında aylarca beklediği gerçeğini de Bakan görmek ve çözüm bulmak zorunda.” ifadelerini kullandı.

Bütün sağlık emekçilerinin Tıp Bayramını kutlayan Karaca “Tıp bayramı sağlık emekçilerinin çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik, sosyal haklarının geliştirilmesinin; halkın parasız, nitelikli, anadilinde sağlık hizmeti almasının vesilesi olsun.” dedi.

Editör: Haber Merkezi