DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında 2016 tarihinde imzalanan ve mali büyüklüğü 300 milyon Euro olan,  Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi adlı projenin faaliyetleri, içeriği ve denetimi hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, soru önergesinde şu gerekçelere yerverdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında 2016 tarihinde mali büyüklüğü 300 milyon Euro olan bir anlaşma imzalanmıştır. Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi adlı projenin faaliyetleri, içeriği ve denetimiyle ilgili maddi bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Projenin denetimiyle ilgili ise hem uluslararası hem ulusal basında çarpıcı haberler yapılmıştır. Basına yansıyan haberler, proje kapsamındaki faaliyetlerin ve başta mali olmak üzere sair denetim mekanizmalarının nasıl işletildiğiyle ilgili bakanlık tarafından aydınlatıcı bir izahın yapılması beklentisi yaratmıştır. Avrupa Sayıştayı da 24 Nisan 2024 tarihinde konuyla ilgili bir rapor yayımlamış ve proje kapsamında yapılan bazı faaliyetlerin sonuçları hakkında bakanlıktan yeterli veri elde edilemediğini ifade etmiştir. Avrupa Sayıştayı’nın yayımlanan raporunda ayrıca, bazı faaliyetlerin iyileştirilmesi ve ilerletilmesi için uluslararası sivil toplum kuruluşlarının projeye dahil olma çabasına Türkiye’deki yetkililerce ket vurulduğu iddia edilmiştir. Rapor aynı zamanda projeyle ilgili bilgi talep eden Avrupa Sayıştayı’na bakanlık tarafından bu talebinin karşılanmadığını da ifade etmiştir.

Bu bağlamda; 

CHP'den Haftalık Değerlendirme: Darbeler, Emekliler ve Yargı Paketi Eleştirisi CHP'den Haftalık Değerlendirme: Darbeler, Emekliler ve Yargı Paketi Eleştirisi

1-    Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi’nin mali denetimini hangi birim yapmaktadır?

2-    Avrupa Sayıştayı’nın (ECA) projenin denetimiyle ile ilgili sorumluluk ve yetkileri nelerdir? 

3-    Avrupa Sayıştayı’nın talep ettiği bilgiler nelerdir? Talep edilen bilgi ve veriler neden Avrupa Sayıştayı’na sunulmamıştır? 

4-    Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında inşa edilen okul ve geçici eğitim merkezi sayısı, okul ve geçici eğitim merkezlerinde istihdam edilen kişi sayısı ve okul ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır?

5-    Proje kapsamında bugüne kadar yapılan harcamaların oran ve meblağları nelerdir? 

6-    Proje kapsamında burs imkanı sağlanan öğrenci sayısı kaçtır ve bursların meblağı nedir?

7-    2016’dan bu yana proje kapsamında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine devam durumunu gösterir istatistiki bir çalışma veya rapor mevcut mudur? 

8-    Geçici eğitim merkezlerinden mezun edilen öğrenciler bir sonraki eğitim kademelerine hangi yöntem ve izleklerle yerleştirilmiştir? Geçici eğitim merkezlerinden mezun edilen öğrencilerin bir sonraki eğitim kademelerindeki durumu hangi birim tarafından takip edilmiş ve bu yönde hangi tasarruflarda bulunulmuştur?

9-    Projeye dahil olmak isteyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki taleplerinin karşılanmadığı doğru mudur? Bakanlık’ın bu yönde tanzim ettiği resmi bir genelge veya karar var mıdır?

10- Projenin Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından bitirilme, devam ettirilmeme ihtimali Bakanlık tarafından değerlendirilmekte midir? Halihazırdaki fon veren kurumların fon vermeye devam etmeme kararı alması halinde projeye devam edilecek midir? Bakanlık’ın bu yönde bir hazırlığı bulunmakta mıdır?

Editör: Haber Merkezi