CHP’Lİ MAHMUT TANAL HAZIRLADI
 

STAJYER AVUKATLARA MAAŞ VERİLMESİ TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE
 

CHP’nin avukat kökenli vekili Mahmut Tanal, stajyer avukatlara, staj yaptıkları dönemde asgari ücret tutarında maaş bağlanması amacıyla Meclis’e kanun teklifi sundu.
 

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, stajyer avukatlara, staj yaptıkları dönemde maaş bağlanması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Tanal’ın imzasını taşıyan teklifin yasalaşması halinde, stajyer avukatlara, staj süreleri boyunca geçerli olmak üzere asgari ücret tutarında, net 11.402,32 TL staj ücreti ödenecek. Bu şekilde kamu görevi ifa eden hakim stajyerleri ile avukat stajyerleri arasındaki eşitsizlik giderilecek.

AYNI FAKÜLTEDEN MEZUN OLUYORLAR AMA…
 

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, her yıl on binlerce gencin, yoğun emek harcayarak ve yüksek puanlar alarak kazandıkları hukuk fakültelerindeki eğitim süreçlerinde, maddi ve manevi ağır yükümlülükler altına girdiklerine dikkat çekildi. Gerekçede, Hukuk Fakültesi eğitimlerini tamamlayan genç hukukçu adaylarının; hakimlik, savcılık ve avukatlık mesleğini seçme imkanlarının mevcut olduğunun belirtildi.
 

Ancak aynı fakültelerden mezun olmalarına rağmen meslek seçimini avukatlıktan yana yapan hukukçularla hakimlik veya savcılıktan yana yapan hukukçular arasında, staj süreçlerinde sahip oldukları sosyal imkanlar arasında farklılıklar bulunduğuna işaret edilen gerekçede, “Öyle ki; hakimlik stajını yapanlar, aylık yaklaşık 16.510,00 TL maaş alırken, avukatlık stajını yapan gençlerimize, devlet tarafından herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Nasıl ki hakim ve savcı adayları kamu görevi ifa etmekteyse, avukat stajyerleri de kamu görevi ifa etmektedir” bilgisi yer aldı.  

HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOK
 

Avukatlık Kanunu’nun 15. maddesiyle başlayan ve 27/A maddesiyle son bulan “Staj” başlıklı dördüncü kısmında genel olarak, avukatlık stajına nasıl başlanacağı, ne şekilde yapılacağı ve nasıl son bulacağı gibi hususlar detaylı olarak açıklandığının, ilgili kısımda avukatlık stajının bir yıl süreyle yapılacağı, bu bir yıllık sürenin ilk 6 ayının mahkemelerde, ikinci 6 ayının ise hukuk bürosunda avukat gözetiminde yapılacağının düzenlendiğinin aktarıldığı gerekçede, “Ancak ilgili kısımda stajyer avukatların ücret kazanmasına ya da devlet tarafından stajyer avukatlara aktarılmak amacıyla ödenek oluşturulmasına ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut olmayıp Kanunun 27. maddesinde Türkiye Barolar Birliği tarafından stajyer avukatlara kredi verileceği düzenlenmiştir” denildi.
 

Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, ne Avukatlık Kanunu’nda ne de Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nde stajyer avukatlara ücret ödenmesi yasaklanmadığı halde, belirli miktarlarda ödeme yapılmasına ilişkin de herhangi bir düzenleme olmadığından, stajın mahkemelerde yapılan ilk 6 ayında, avukat stajyerlerine devlet tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığına vurgu yapıldı. Avukat gözetiminde ve hukuk bürosuna bağlı olarak yapılan ikinci 6 aylık staj döneminde ise yine devlet tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı kaydedilerek, stajyer avukatların tabiri caizse ekonomik anlamda, yanında staj yaptıkları avukatların insafına bırakıldığına dikkat çekildi.  
 

SOSYAL DEVLET İLKESİNİN GEREĞİ YAPILSIN
 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 6. maddesinin d) bendinde, yargı görevi yapanların tanımı “yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar” şeklinde yapıldığının vurgulandığı teklifin gerekçesinde, “Dolayısıyla avukatların ve stajyerlerinin de hakim ve savcılar gibi yargı görevi yaptığı, kanunda belirtilmiştir” bilgisi aktarıldı. Kanun teklifinin gerekçesinde, aynı fakültelerden mezun olmalarına rağmen avukatlık stajı yapan hukukçularla, hakimlik stajı yapan hukukçular arasındaki sosyal eşitsizliğin giderilmesi, sosyal devlet ilkesi uyarınca avukatlık stajı yapan hukukçulara, staj süresi boyunca geçerli olmak üzere en azından asgari ücretin aylık olarak ödenmesi gerektiği kaydedildi.

Editör: Haber Merkezi