İHD İstanbul Şubesi: Fırat Nebioğlu ve Emrah Nebioğlu Serbest Bırakılsın! İHD İstanbul Şubesi: Fırat Nebioğlu ve Emrah Nebioğlu Serbest Bırakılsın!

Tülay Hatimoğulları; “Tarsus Kadın Kapalı Hapishanesinde gerekçesiz bir şekilde siyasi mahpusların sürgün edilmesi, hücre cezası verilmesi, disiplin soruşturması açılması, mahpusların mektuplarına el konularak iletişim haklarının engellenmesi, koğuşların birlikte ortak etkinlik alanlarından yararlanmalarının engellenmesi gibi çeşitli hak ihlalleri yapıldığına ilişkin iddialar ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a Soru Önergesi verdim.

Hatimoğulları konuyla ilgili şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Tarsus Kadın Kapalı Cezaevindeki mahpusların tarafıma; iki ay öncesine kadar birlikte haftada bir defa 1,5 saat olmak üzere ortak etkinlik sahasına çıkarak, sosyalleşirken artık bunun engellendiği bilgisi aktarılmıştır. Halk eğitimi merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kişisel gelişim kurslarından birlikte yararlanmalarının da engellendiği ifade edilmiştir.

Mahpuslara getirilen 10 kitap kotasının oldukça sınırlı olduğu, kitapları için kurum içinde bir alan açılması taleplerinin reddedildiği ve mahpusların kitaplarının ailelerine verilmesinin dayatıldığını, bunun ise aileleri ile sürekli görüşemedikleri gerekçesi ile olanak dışı olduğunu ifade etmişlerdir. Gelen, giden mektupların çoğunun “sakıncalı” bulunarak el konulması yoluyla haberleşme/iletişim haklarının engellendiğini söylemişlerdir. Başka cezaevlerinde benzer bir uygulama yokken, kendilerine idare tarafından tek zarfla birden çok kişiye mektup gönderilmesinin mümkün olmadığının söylenerek mektuplara el konulduğu iddia edilmiştir.

Gerekçe göstermeksizin başka hapishanelere sürgün edilme ve disiplin cezaları verilme, taleplerinin ise yanıtsız bırakılması gibi hak ihlallerine uğradıklarını ifade etmişlerdir.

Bu bağlamda;

1. Tarsus Kadın Kapalı Hapishanesinde koğuşların birlikte ortak etkinlik alanından yararlanması iki aydır neden engellenmektedir?

2. İnfaz Kanunu 8. Maddesinde; “… hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir.” İfadesi ile sabitken neden ortak etkinlikler ya da halk eğitim merkezindeki kişisel gelişim kurslarından yararlanmaları engellenmektedir?

3. Hapishanelerde uygulanan kitap kotasının kaldırılması ya da kurumlarda mahpusların kitaplarını koyabilecekleri kurum kütüphanesine ek olarak başka alanlar açılması sağlanacak mıdır?

4. Mahpusların mektuplarına el konulması iddiası doğru mudur? Hangi gerekçe ile mahpusların haberleşme/iletişim hakları engellenmektedir?

5. Gerekçesiz bir şekilde siyasi mahpusların sürgün edilmesi, hücre cezası verilmesi ve disiplin soruşturması açılması iddiaları doğru mudur?

6. Bir mahpusun birden fazla kişiye tek zarfla mektup gönderemeyeceği yönünde bir uygulamanız var mıdır?