Üstün NTP Teknolojisiyle Jonix Hava Temizleme Cihazları Üstün NTP Teknolojisiyle Jonix Hava Temizleme Cihazları

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç ile birlikte 21 Şubat 2023 tarihinde Hatay’ın Dörtyol, İskenderun ve Defne ilçelerindeki sağlık kurumlarını, sağlık birimlerini ve koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek koordinasyon merkezinin çalışmalarına katıldı.

e6db9f06-b28c-11ed-9a7d-94c3131533bf

6 Şubat 2023 depremlerinden en fazla etkilenen illerden olan Hatay’ın Dörtyol, İskenderun ve Defne ilçelerinde sağlık emekçileri ile bir araya gelen Korur Fincancı’nın ziyaretleri kapsamında konteynırda çalışmalarını yürüten Hatay Tabip Odası, Antakya Orhanlı Mahallesi’ndeki sağlık merkezi, Dörtyol Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, İskenderun Özel Gelişim Hastanesi, Defne Kaymakam Reviri, Defne Atatürk Stadı’nda kurulan sahra hastanesi ve Deprem Koordinasyon Merkezi yer aldı.

Ziyaretlerde depreme bağlı olarak sağlık hizmet sunumundaki aksaklıklar ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar üzerine değerlendirmeler yapılırken, TTB’nin her dönem meslektaşlarının yanında olduğu vurgulandı. Korur Fincancı, ayrıca bölgede görev alan tüm hekim ve sağlı çalışanlarına toplum adına teşekkürlerini iletti.

b18757cc-b28d-11ed-9a7d-94c3131533bf