2003 yılında uygulamaya konulan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” artık sağlık hizmetlerini çökme noktasına getirmiş, hem sağlık hizmeti alanlar için hem de sağlık hizmeti sunanlar için gelinen durum artık tam bir sağlıksızlık haline dönüşmüştür.

Çocukluk Çağı Aşıları: Toplum Sağlığını Koruyan Kalkan Çocukluk Çağı Aşıları: Toplum Sağlığını Koruyan Kalkan

Sağlık Bakanı tarafından 2023 yılında poliklinik sayısı 850 milyon, acile başvuru sayısı 150 milyon olarak açıklanmıştır. Poliklinik sayıları açısından bakıldığında OECD ülkeleri arasında bir kişinin bir yılda hekim veya bir sağlık birimine başvuru yani randevu oranı 10 olarak belirtilmiştir. Bu, OECD ülkeleri arasında en yüksek oranlardan biridir. Acil servise başvuru oranlarına baktığımızda dünyada nüfusundan daha fazla acile başvuran ülke yoktur. Yani hekime veya sağlık birimine başvuru oranında Avrupa, acile başvuru oranında ise dünya birincisiyiz. Koruyucu sağlık temelinde kurulacak bir sağlık sistemiyle hasta sayısını azaltarak randevu sorununu çözmek yerine her yıl artan hasta ve hastalık sayısı ile övünen Sağlık Bakanı, aslında bu durumun övünülecek bir durum değil istifa edilecek bir durum olduğunu anlayamamaktadır.

MHRS ile mevcut hali de yeterli olmayan 10 dakikaya bir randevu veren sistemde önce muayene süresi 5 dakikaya indirilmiş, TTB olarak “5 dakikada hasta muayenesi olmaz”, “5 dakikada sağlık hizmeti olmaz” şeklinde gösterdiğimiz tepki sonucunda geri adım atılmıştı. Ancak şimdi bu sürelerin bazı hastanelerde 2-3 dakikaya indirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Bu durum şu an içinde bulunduğumuz sağlık sistemini daha kötüleştirecek, sağlığı bir hak olmaktan çıkaracaktır. Kendi vatandaşına aylar sonraya randevu veren bir sistem için cumhurbaşkanı seçimlerde “Türkiye dünyada sağlık merkezi haline gelmiştir” diyebilmiştir.

Çok uzun süredir sağlık alanında yaşanan sorunları çözemeyen Sağlık Bakanlığı’na randevular konusunda sorduğumuz şu sorulara kamuoyu adına açıklama bekliyoruz:

  • Ankara Bilkent Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vardiya sistemine geçilerek her gün 24 saat hasta randevusu verilerek hasta bakılacağını bilgisi doğru mudur?
  • Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde randevu aralıklarının sıklaştığı, 2 dakikada bir randevu verildiği doğru mudur?
  • Sağlık Bakanı kendi özel hastanelerinde hastalar kaç dakika muayene edilmekte, hastalara kaç dakikaya bir randevu verilmektedir?
  • Dünyada 24 saat poliklinik sağlık hizmeti veren başka bir ülke var mıdır?
  • Dünyada ülkelerin bir yılda nüfuslarına göre acile başvuru oranları nasıldır?
     

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Editör: Haber Merkezi