Türk Dişhekimleri Birliğinden imza kampanyası

VATANDAŞ DİŞSİZ, DİŞHEKİMLERİ İŞSİZ! "Yeni Dişhekimliği Fakültesi Açılmamalıdır"

Bu kampanya neden önemli?

İnsan gücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de dişhekimliği lisans eğitimi en maliyetli eğitimdir. Bu anlamda dişhekimliği eğitiminde insan gücü planlamasının daha da önem kazandığı bir gerçektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında hazırlanan Sağlık İşgücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi 2023 Yılı Projeksiyonu Raporuna göre, okul kontenjanları ve öğrenci sayılarının mevcut şekilde devamı durumunda; dişhekimliği ve eczacılık mesleklerinin arzının ihtiyaçtan fazla olacağı belirtilmiş ve dişhekimliğinde toplam kontenjanın her yıl en fazla 1.000 olarak belirlenmesiyle 2023 yılında toplam 38.000 dişhekimine ulaşılacağı, bunun yeterli olacağı belirtilmiştir.(Sağlık Bakanlığı, 2014; https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/39432/0/2023-yili-saglik-is-gucu-hedefleri-ve-saglik-egitimipdf.pdf

Sağlık Bakanlığı’nın makul bir projeksiyonla 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 38.000 dişhekimi sayısı 2021 yılında 39.851 dişhekimiyle çoktan aşılmıştır. Dişhekimliği fakültelerine son yıllardaki toplam kontenjan/yeni kayıt sayısı ise Bakanlığın öngördüğü kontenjan sayısından kat be kat fazladır. (Tablo 10.9. Öğretim Yıllarına Göre Dişhekimliği Fakültesi, Öğrenci ve Öğretim Üyesi Sayıları)

2022/2023 döneminde bu sayı daha da artarak toplam kontenjan/yeni kayıt sayısı, 11.186 olmuştur. (https://istatistik.yok.gov.tr/ Yükseköğretim İstatistikleri /2022-2023 Öğretim Yılı/ Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Ve Öğretim Elemanları Sayıları, 2022 – 2023)

Geçmiş 10 yıldaki artışın sürdürülmesi halinde, 2028 sonrası için tam bir felaket tablosu ile karşı karşıya kalacağız.

Dişhekimliği fakültelerine öğrenci alınmasının durdurulması ve mevcut öğrencilerin beş yıl içinde mezun olması durumunda beş yıl içinde yaklaşık 50.000 yeni dişhekimi mezun olacaktır. Toplam dişhekimi sayısı bu durumda yaklaşık 90.000 kişiye ulaşacak ve 2028 yılında bir dişhekimine düşen nüfus yaklaşık 970 kişi olacaktır. Bu sayı AB ortalamasının da OECD ortalamasının da üzerindedir. Ayrıca bu kadar hızla artan öğrenciye nitelikli eğitim verecek öğretim üyesi kadrosunun yetiştirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Kaldı ki, insan gücü planlamasında ilgili meslek alanındaki talep de temel unsur olarak gözetilir. Gelişmiş ülkelerde dişhekimine yılda başvuru sıklığı kişi başı 5, ülkemizde ise sadece 0.9’dır. Bir başka anlatımla gelişmiş ülkelerde kişiler yılda beş kez dişhekimine giderken ülkemizde ancak iki yılda bir kez dişhekimine başvurulmaktadır!

Bu bilgiler de gözetilerek; kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması, dişhekimliği eğitiminin geliştirilebilmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin korunabilmesi ve dişhekimi emeğinin değerinin korunabilmesi için;

-  İnsan gücü planlaması yapılmadan dişhekimliği fakültesi açılmaması,

-  Henüz eğitime başlamamış olan fakültelerin kapatılması,

Kadın ürolog Operatör Doktor Ayşe Veyhürda "İdrar Kaçırmanın Sırları"nı yazdı Kadın ürolog Operatör Doktor Ayşe Veyhürda "İdrar Kaçırmanın Sırları"nı yazdı

- Eğitim veren fakültelerde ise kontenjanların hızla azaltılmasını sağlayacak kararların hiç zaman yitirilmeden alınması hususunu takdirlerinize sunarız.

Saygılarımla,

http://Change.org’da imzalamak için

 https://change.org/Dishekimlerinin-Talebi-2…