Bankacılık ortamını etkilemesi Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Sürüm Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik düzenlemesi”) 25 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmelik değişikliğiyle Ne Değişti?

  • Uzaktan kimlik koruma muhafazalarından önce uyulması gereken genel ilkelere engelli kişileri de kullanma şekilde eklemeler yapıldı.

Genel ilkelere yapılan eklemeler kapsamında engelli kişiler için yürütülecek uzaktan kimlik doğrulama işlemini kontroller engelli kullanıcı durumunu gözlemlemek mümkün olacaktır. Engelli kişiler uzaktan kimlik muhafazası için görüntülü görüşme yapmaları üçüncü bir görevliye yardım edebilirler de yapılan eklemeler arasında yer alıyor. Ancak müşteri temsilcisinin uzaktan kimlik doğrulamasını yaparken yardımda bulunacak üçüncü kişinin sunacağı kimlik belgesinin de eşi veya ekran görüntüsünü alması gerekiyor. 

  • Tüzel kişinin kimlik belgesi alma temsile yetkili kişi ve yetkisinin doğrulanması hakkında eklemeler yapıldı.

Yönetmelik cesetliği ile tüzel kişi uzak kimlik tespitinin yapılması da hüküm altına alınıyor. Kanun koyucu tarafından yapılan ekleme izni, tüzel kişi şahsına yetkili kişiler alınan bilgilerin doğrulanmasıyla uzak kimlik merkezlerinden. Doğrulama, alıcı temsil yetkisi hakkında alınan bilgiler Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) veya Ticaret Sicili Gazetesi'nden edinilen bilgilerin eşleştirilmesi yoluyla yapılacak. Tüzel kişiyi temsile yetkili birden fazla kişinin bulunması halinde ise, kimlik belirleme işlemlerinin farklı zamanlarda gerçekleştirilmesi artık mümkün olacak.

Yapılan eklemeler, gerek duyulması halinde, müşteri temsilcisi kimlik tespiti işlemleri sırasında, tüzel kişi yetkilisi tarafından üretilen ve kişinin temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin bir örneğini alabilecek. Kişinin kimlik belgesinde veya MERSİS'te bulunan imza örneği, sirkülerdeki imza örneğiyle karşılaştıracak ve kişinin temsile yetkili olup olmadığı değerlendirilebilecektir. İmza sirküleri ayrıca üzerinde tarih ve yevmiye numarasıyla teyit edilecektir.

  • Yönetmelik varlıkları ile tüzel kişiliği kimlik tespitinde verilerin doğrulanması ve gerçek faydacılığının özü hakkında yeni eşyalar saklanıyor.

Tüzel kişilerinin tespit edilmesi amacıyla, tüzel kişilere ait güncel bilgiler; MERSİS, Ticaret Sicil Gazetesi ve Gelir İdare Başkanlığının veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılabilecek. Kimlik doğrulama belgesi ayrıca tüzel kişinin gerçek kullanımının ortaya çıkarılması için de gerekli alınabilecek.

Kimleri Nasıl Etkiliyor?

Yönetmelik değişikliği, bankacılık ekosistemi içindeki yer alan tüm dokuları yansıtma. Ancak tüzel kişiler ve engelliler hakkında uzaktan kimlik çıkarılması açısından da özellikle önem arz ediyor. 

Yürürlüğe Giriş Tarihi

25 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişiklikliği içindeki yer alan hükümler 1 Haziran 2023 tarihinde evine girecek.

özet

Yönetmelik değişiklikliği ile bankacılık sektörü artık tüzel kişiler ve engelliler hakkında uzak kimlik erişimini mümkün kılıyor. Uzak kimlik kısıtlamaları hakkında yasaklanan değişikliklerle yetkilendirmeler tarafından tüzel kişilerin temsile yetkili kişilerden ve engellilerden kişisel veri toplanabilecek. Bu günlerde uzaktan kimlik denetimi süreci yürüten bankaların, işledikleri kişisel yetkilendirmeyi de yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.