Yaşanan deprem felaketi sonrasında yapılan ve bundan yapılması gerekenleri görüşmek üzere Mersin'de İş Dünyası ve meslek örgütleri  Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde toplandı.  Toplantıda Mersin Tabip Odası adına  oda başkanı Uzm. Dr. Nasır Nesanır “Mersin’de Yaşanan Sağlık Sorunları Üzerine Çözüm Önerileri Üzerine” konuşmasında:on binlerce cinayetin sorumlusu on tane müteahhit değil, ekoloji e bilime sırtını dönüp yüzünü ranta çeviren vahşi kapitalizm olduğunu belirttikten sonra Mersin halkının ve depremzedelerin koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetine erişiminde aksamalar yaşanmaması için 


1-Eski devlet hastanesinin rehabilitasyon merkezi olarak;  
2-Eski Toroslar Kadın Doğum Çocuk Hastanesinin palyatif merkezine;
3-Birinci basamak sağlık merkezlerinin açılmasına;
4-Psikososyal destek merkezlerinin açılmasına 
5-Bir ya da iki tane en az bir yıl hizmet verecek şekilde sahra hastanesi tarzı hastane açılmasına;
6-Bir adet ağız ve diş  sağlığı merkezinin açılmasına
 ivedilikle gerek gördüğünü söyledi. 

Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel atanacak Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel atanacak

Ayrıca Mersin'in deprem sonrası aldığı yoğun göçün olacağı sorunların çözümünde kamusal ve yerel yönetimlerin emek, demokrasi ve iş dünyasının açık bir eş güdüm içerisinde çözülebileceğini ekledi.