KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER İÇİN TALEPLERİMİZ VAR!

Dr. Muhterem Akdeniz, ​​​​​​​ “Hamileliğin ilk 5 haftasında kimyasal gebelik riskine dikkat edilmeli” Dr. Muhterem Akdeniz, ​​​​​​​ “Hamileliğin ilk 5 haftasında kimyasal gebelik riskine dikkat edilmeli”

KATILIMCI DEMOKRASİYE DAYANAN TOPLUMCU BELEDİYE İSTİYORUZ.

Katılımcı demokrasiye dayanan, mahalle meclisi gibi,  vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlayabilecek mekanizmalar oluşturulması önemlidir. Sadece seçmen değil, aynı zamanda yurttaş olduğunun bilinciyle hareket eden kadınlar, kent halkı,  kendileriyle ilgili bütün karar süreçlerine katılmak istiyor:  Öncelikle çocuklar ve kadınların yaşadıkları sorunlar,  bu sorunlara çözüm önerilerimiz, taleplerimiz var.  Bu konudaki taleplerimiz hayata geçirilmeli, gerekli bütçeler ayrılmalıdır. 

Eşit, adil, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir toplum hedefleyen biz kadınlar, toplumsal adaleti ön plana alan, çevreyle barışık, betondan, inşaattan ziyade, geceleri güvenli sokakları, yaşam alanları, temiz ücretsiz içme kullanma suyu sağlayan , kentin yediden yetmişe tüm kent sakinlerine uygun olmasını önceleyen ve bu yönde programlar yapmayı dert edinen, depreme dirençli bir kent planlayan toplumcu bir belediye istiyoruz.

423583283 7155035664579952 6105044986411404596 N

Sokağımıza, mahallemize, beldemize, kentimize sahip çıkmak için söyleyecek sözümüz, taleplerimiz var.  Tüm yurttaşların yerel hizmetlere mahalle ölçeğinde erişebildiği, kentsel kararlarda etkili olabildiği ve sosyo-ekonomik hayata katılabildiği bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, belediyenin tüm planlamaları yapılırken kadın-erkek eşitliğinin ve eşit temsilin gözetilmesini istiyoruz.

TALEPLERİMİZ:

•        Katılımcı demokrasiye dayanan belediye yönetimi için her mahallede mahalle meclisleri kurulmalıdır. Mahalle halkı çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar için ve dezavantajlı gruplar için, ihtiyaçlarını kendisi belirlemeli, sorunlara ve çözümlere  ilişkin kendi kararlarını kendisi almalı,  belediye yönetimi, belirlenen bu ihtiyaçlar için bütçe ayırmalı, ve mahalle halkının kararları doğrultusunda plan ve programlar oluşturmalı ve uygulamalıdır. Her mahallede kurulacak mahalle meclisi temsilcilerinin,  belediye meclisine  meclis üyeleriyle eşit koşullarda katılma, söz ve karar hakkı olmalıdır.

423671160 7155035741246611 8164817119638928296 N

•         Belediye Kadın ve Çocuk müdürlüğü kurulmalı bu birim mahalle meclisleri ile kadın ve çocuk konusunda çalışma yürüten kurumlarla  ile işbirliği yapmalıdır.  Özellikle kadın ve çocuklar için ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar planlanmalı ve uygulanmalıdır.

•        Belediye meclisinde kadın Komisyonu veya Toplumsal cinsiyet eşitliği Komisyonu ve eşitlik birimi kurulmalı, toplumsal konularda kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapılmalı.

•        Stratejik Plan  ve bütçe hazırlanırken toplumsal cinsiyet eşitlliğinin gözetilmesi ve çocuklara, kadınlara yönelik tüm hizmetler için yeterince kaynak ayrılması sağlanmalıdır. Mahalle meclisleri ile tüm yurttaşların planın hazırlık süreçlerine katılımı sağlanmalı, her yıl sonunda Stratejik Planın neresinde olunduğu konusunda ( mali ve icraat ) halka şeffaf, doğru bilgi verilmelidir.

•        Rant odaklı olmayan, kamucu, toplumcu, katılımcı çevre düzeni ve imar planlarının kadın, çocuk, yaşlı, engelli, hayvan dostu kent bakış açısı ile  toplumcu anlayışla hazırlanması sağlanmalıdır.

•        Okul öncesi eğitim üç yaşından itibaren her çocuğun hakkıdır ve parasız, bilimsel, kamusal olmalıdır. Her mahalleye kreş ve ana okulu açılmalıdır.

423538012 7155035857913266 1531402687259499291 N

•        Hiçbir çocuk okula aç gitmemeli. Okulda en az bir öğün ücretsiz okul yemeği verilmeli.

•        Kepezde kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik her mahalleye  kültür evi/sosyal yaşam evi açılmalı, bilim, sanat, sportif atölye çalışmaları yapılmalı, kadınlar atölye çalışmalarıyla paylaşıp, öğrenerek, üreterek ekonomik ve sosyal  yaşamda yer almalı, üretim ve satış süreçlerinde kamu kaynaklarıyla desteklenmelidir.  Çocuk  oyun atölyeleri, birlikte yaşama atölyeleri, AÇEV, okuma yazma kursları  ana baba okulları vb kadının haklarını öğrenerek, kullanarak güçlendiği çalışmalar yapılmalı.

•        Açık alanlarda çocuk bakım evi/ünitesi, çocuk oyun evi sayısı  artırılmalı .

•        Halk pazarlarınin çoklu kullanımı sağlanmalı, buralarda sergi, ikinci el takas pazarı vb etkinlikler yapılmalıdır.

•        Eşit özgürlükçü kadın örgütlenmesi desteklenmeli, Kadın Sığınma Evi|Korunma Evi kurulmalı,  Şiddete karşı 7/24 danışmanlık desteği veren danışma hattı açılmalı,  Her mahallede hukuksal, psikolojik ve istihdamla ilgili danışmanlık desteği veren dayanışma, danışma ve destek birimleri kurulmalı.

•        Kadınlara parasız sağlık hizmeti, regl izni verilmeli, üreme sağlığı gibi konularda eğitim verilmesi sağlanmalı ve desteklenmeli,

•        Özellikle çocuk ve kadın yoksulluğunun önlenmesi için ihtiyaç sahibi yurttaşlara, kadınlara dönük istihdam arttırıcı, mesleki ve teknik eğitim veren , pazarlama desteği sunan projeler yaşama geçirilmelidir.

•        Yapılaşma, turizm vb baskılarıyla tarım arazileri yok edilmektedir. Tarım arazileri korunmalı, tarımda çalışan kadınların üretim ve satış sorunlarının çözümü için belediye denetiminde kooperatifleşme ve marka oluşturma hareketi başlamalı, yöresel ürünlerin satışı önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kadın kooperatifleri desteklenmelidir.

•        Yaşlılar ve engelliler için, sosyal alanlar, gündüz ve yatılı bakımevleri açılmalı, ücretsiz sağlık ve bakım hizmeti sunulmalı.

•        Gençlerin eğitim hakkına erişimine destek verilmeli, burs ve konaklama olanakları sunulmalı,

•        Çocuk ve Kadınların ucuz ve kaliteli gıdaya erişiminin desteklenmeli, sosyal marketler açılmalı,

•        Kadınlara, öğrencilere, engellilere ve yaşlılara ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilmeli,

•        İhtiyacı olan kadınlara, yoksullara,  güvenli konut olanağı sağlanmalı. Ucuz kiralık konut üretimi yapılmalı.  Mevsimlik tarım işçileri için sosyal konutlar/belediye konutları yapılmalı, çocuklarının eğitim haklarını kullanabilmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için her türlü önlem alınmalı.   

•        İklim krizi, deprem vd. afet acil eylem planlarını hazırlanmalı ve halka yaygınlaştırılmış şekilde bilgilendirme ve uygulamaları yapılmalıdır.

•        İklim krizi ve kuraklığın kendini iyice hissettirdiği günümüzde su havzalarına, su kaynaklarına sahip çıkılmalı, Kepez' in su ihtiyacı, içilebilir musluk suyu,  Atikhisar Barajından karşılanmalı, Atikhisar Baraj koruma sahalarındaki maden ruhsatları iptal edilmelidir. 

•        Atıl durumdaki kamusal alanları yeniden kamuya açılmalı, Kepez meydan düzenlemesi yapılmalı, otopark alanında. Her mahallede çoklu işlevli, mahalle meydanı düzenlemesi yapılmalı.

•        Her mahallede eğitime destek amaçlı çocuklar için derslerini destekleyen kursların yanı sıra sanatsal, sportif kurslar da açılmalıdır.

•        Kitap fuarları, imza günleri gibi kente sanat değeri katacak çalışmalar  yapılmalı, kültür mirasına yönelik çalışmalar yapılmalı, sahip çıkılmalı. Antik çağdan bugüne Kepez' in hikâyesi  çalışılmalı, paylaşılmalı.

•         Mevcut ses , ışık , görüntü kirliliği , kaldırım ve yaya güvenliği , hava kirliliği yönetmelikleri halkın şikayet etmesini beklemeden  ölçülmeli ve  yaptırım uygulanmalıdır . Bunun için yetkin personel ve ekipman bulundurulmalıdır .

•         Engelli, özel gereksinimli, yurttaşlara yönelik kurslar, kamusal alanlar/sosyal yaşam evleri, açılmalı.

•        Sokak hayvanları için   tedavi, rehabilitasyon  ve kısırlaştırma birimi açılmalı;   gönüllüler, STK’ lar ve hayvan koruma dernekleriyle birlikte çalışılmalıdır Sadece insan merkezli değil, insan ve tüm diğer canlılarla birlikte doğayı bir bütün olarak gören bakış açısı esas alınmalıdır.

•        Geçici işçi ve taşeron işçi çalıştırılmamalı, tüm çalışanlar,  kadrolu çalışmalı

•        Özelleştirme uygulamalarına, taşerona iş yaptırmaya son verilmeli, tüm belediye hizmetleri nitelikli, güvenceli, kadrolu çalışanlar tarafından yapılmalıdır.

•         Biz kadınlar  4 saatlik iş günü istiyoruz.

KEPEZ ÖZGÜR KADIN DAYANIŞMASI&  ELDER  Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği

BEN DE VARIM

Asırlardır ezilmişliğin sesini taşırım nesilden nesile,

bir yanım direnmenin türküsünde,

bir yanım nakış işleyen uysal elimde.

Sessizim, suskunum,

suskunum ölesiye.

Taş da olsa aşım,

yıllardan beri pişirir

sofranıza taşırım.

Şiirin sevecen sokaklarında

yazılmamış sözler ararım.

Hiç söylenmemiş şarkılara

güfteler yazarım.

Bebek emzirir, çocuk büyütürüm.

Karlı dağ doruklarınca umutlarım;

tuvali çekip havaya asar,

asırlar boyu ezilmişliğimin

boyasız, fırçasız resmini yaparım.

Ben de varım heyyyyy!

Ben de varım.

Fabrikada, büroda, okulda,

Adım başı ırzına geçilen sokaklarda,

Güneydoğuda, Kuzeybatıda,

tarlada, yaylada, tahta başında,

heykelde, kemanda, piyanoda,

Sri Lanka`da, Kanada`da,

dünyanın her yanında

yüreğimin ince sızısıyla

varım ben.

Ben hepinizin annesiyim.

Ben kadınım.

Etimle, kemiğimle,

bir yanım direnmenin türküsünde,

bir yanım ağıt yakan gözlerimde.

Aysel Kumru KORKUT

                                                         

Editör: Haber Merkezi