Ey iktidar, borcu borçla döndürmekten vazgeç, halkı yoksulluğa, pahalılığa ve işsizliğe sürükleme, biz emeklileri toplum dışına sürerek sosyal ölüme mahkum etme. Tarımı ve sanayiyi çökerterek, bir avuç vurguncu tefeci şirketi daha da zenginleştirerek halkın çıkarını yok saydığın gibi ulusal güvenlik tehlikesi de yaratıyorsunuz. Bizler diyoruz ki dönün bu çıkmaz yoldan.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi Adına Hüseyin Kurt; "Biz emekliler olarak, 1995 yılından beri kuruluş yıl dönemlerini kutluyoruz. Ancak hükumetin hukuk sistemi eliyle yaptığı hukuksuzluk sonucu 2. Yıl dönümünü kutluyoruz. Hoş geldiniz."

Hüseyin Kurt sözlerine şu şekilde devam etti;

WhatsApp Görsel 2023-11-18 saat 16.52.40_b734f892

21 yıldır iktidar olan hükumet ve ortakları uyguladıkları politikalarla, her gün yenisi ile karşılaştığımız hak kayıpları ve bu da mı oldu, dedirten durumlarla karşılaşıyoruz. Daha dün KAYYUM uygulamaları ile 10'larca seçilmiş belediye başkanları görevinden alınmış, onlarcası cezaevine gönderilmiştir. Bu gün de YSK’nın seçilme hakkını doğru gördüğü ve seçilen Hatay Milletvekili Can Atalay nezdinde yaşananlar orta yerdedir.  Demokrasi adına utanç duyulacak bir duruma dönüşen bu tablo sonlandırılmalı ve Anayasa mahkemesinin kararı derhal uygulanmalıdır. 

Eğitim sisteminde laiklik karşıtı uygulamalar sonlandırılmalı, bilimsel eğitimin karşıtı ÇEDES uygulamasına beklemeksizin son verilmelidir.

Biz emekliler olarak savaşa hayır diyor, bombalarla yok edilen Filistin halkının yanında yer alıyoruz. Savaşa dur denmeli ve durdurularak müzakere ile sorun çözülmeli, Filistin halkının hakları teslim edilmelidir.

Dostlar kuruluş yıl dönümümüze büyük sorunlarla giriyoruz,  biz emekliler,  dul ve yetimler 21 yıldır uygulanan neo-liberal serbest piyasacılıkla yoksulluğun dibini gördük. Sorunlarımız büyük, iktidarın ekonomik cenderesi acımasız. Ama sendikamız da büyüyor, gelişiyor, ustalaşıyor. Potansiyel üyelerimize ulaşmak, sendikal birliği sağlamak için uğraş veriyor,  çabamızı sizlerin desteğiyle her geçen gün arttıracağımıza söz veriyoruz.

Çok masallar dinledik

AKP iktidara geldiğinde maaşıyla kıt kanaat da olsa geçinebilen emekli şimdi kelimenin gerçek anlamıyla aç sefil duruma düşürüldük. Masalda olduğu gibi az gittik uz gittik, bir de baktık ki elimizde 7500 lira var.

"Kuruluşumuzun 28.Yılında Geçmişten Geleceğe Uzanan Emek, Demokrasi ve Barış  Mücadelemizi Kararlılıkla  Sürdürüyoruz!" "Kuruluşumuzun 28.Yılında Geçmişten Geleceğe Uzanan Emek, Demokrasi ve Barış Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz!"

İktidarın talan vurgun özelleştirme; taşeronlaştırma; dövizciye tefeciye rant aktarma çarkı yavaşladı, dışarıdan taze para bulma olanakları azaldı. Çare olarak göreve getirilen dış ve iç finans piyasalarının mutemetleri Mehmet Şimşek, Gaye Erkan ikilisi dış dünyadan para arıyorlar. Aynı çevrelere güvence vermek için her ay faizleri arttırmaya devam ediyorlar.

Emekliler/emekçiler faizlerin düşük tutulduğu dönemde de şimdi de yoksullaşmaya devam ediyor. Yani bizler faiz düşerken de çıkarken de kaybeden taraftayız. Büyük sermayeyse o zaman da şimdi de paraya para demiyor, şiştikçe şişiyor.

Çıkmaz yoldan dönün

İktidar sahiplerine diyoruz ki; bankaların ve holdinglerin aşırı kârlarına hiç dokunmadan,  dolar milyarderlerinden servet vergisi almadan, buna karşılık işçi ve emekçilerin ücret ve maaşlarını küçülterek, çiftçileri yoksullaştırarak, orta tabakaları da yoksulluğa iterek, kredileri kısarak, kredi faizlerini artırıp ekonomiyi durgunluğa sürükleyerek ve dışarıdan yeni borç bularak borç ve faiz ödemelerini döndürme politikanız iflas etti.

Ey iktidar, borcu borçla döndürmekten vazgeç, halkı yoksulluğa, pahalılığa ve işsizliğe sürükleme, biz emeklileri toplum dışına sürerek sosyal ölüme mahkum etme. Tarımı ve sanayiyi çökerterek, bir avuç vurguncu tefeci şirketi daha da zenginleştirerek halkın çıkarını yok saydığın gibi ulusal güvenlik tehlikesi de yaratıyorsunuz. Bizler diyoruz ki dönün bu çıkmaz yoldan.

Çare tarihimizde var

Oysaki ekonomimizi düze çıkaracak reçete tarihimizde var. Bunun için kapitalist vurgunculuk mantığının dışına çıkmak yeterlidir.  Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki bağımsız dış politika ve devletçi kamucu planlı ekonomi politikası bugüne uyarlandığında bütün toplum feraha, refaha çıkarız. İlk koşul olarak özelleştirilen tüm kamu kurumları, şeker fabrikaları, SEKA, Sümerbank, TÜPRAŞ, Telekom ve benzerleri devletleştirilsin, üretim ve tüketim kooperatçiliğinin önü açılsın, emekçi halk için ucuz, sağlam ferah konut seferberliği başlatılsın.

İşçi emekçi sınıfının onurlu üyeleri ekmeklerini nasıl taştan çıkardılarsa, fabrikalar, çiftlikler, okullar, konutlar,  hastaneler kurdularsa, bilim, sanat yaptılarsa, vatanı düşmandan koruyarak, iç ve dış güvenliği sağladılarsa eşit ve özgür bir dünyayı kurmayı da başaracaklardır.

Emekçi den yana Bütçe

Bizler yıllardır yapılan bütçenin hangi katman ve kurumlara nasıl pay edildiğini görüyoruz.  Her geçen gün bizleri fakirleştiriyor, zenginleri zenginleştiriyor. YETER artık bıçak kemiği de delmiş, yaşamımız zindana çevrilmiştir.  Bizler emekten, emekçi den,  üretenden yana EŞİT bölüşümün olduğu bir bütçenin yapılmasını istiyoruz.

TALEPLERİMİZ

1- Cumhuriyetin 100. Yılı adına verilen bir seferlik 5000 TL ikramiyenin, ayrımsız olarak tüm emeklilere ödenmelidir.

2- “Kök aylık” uygulamasına son verilmeli, emekli aylıklarında artış, SGK’nın ödediği gerçek aylıklara yapılmalıdır.

3- “En düşük emekli aylığının asgari ücretten aşağıda olamayacağı” kurala bağlanmalıdır.

4- “Seyyanen ödeme” uygulamasına son verilmeli, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki artış, gerçek aylıklara yapılmalıdır.

5- Aylık bağlama oranları ABO yeniden 507 Sayılı yasadaki gibi yüzde 70 oranında olmalıdır.

6- Tüm emeklilere bugünden geçerli olmak üzere yüzde yüz zam yapılmalıdır.

7-Aynı sürede ve aynı miktarda prim ödeyen emekli aylıkları arasındaki farklılık düzeltilmeli, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarındaki uyumsuzluk giderilmelidir.

8-Konut sahibi olmayan emeklilerin gelirlerine uygun ödemeli, sağlam ferah depreme dayanıklı konutlara sahip olmaları sağlanmalıdır.

9-Emeklilerin konutlarının depreme dayanıklılığı test edilmeli, güçlendirme için gelirlerine uygun kredi sağlanmalıdır.

10- Emekli sendikaları statü yasası çıkartılmalıdır.

YAŞASIN EMEKLİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ

YAŞASIN İNSANCA YAŞAM MÜCADELEMİZ

DAVRANIN EMEKLİLER, GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR

YAŞASIN 2021 TÜM EMEKLİ-SEN.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER, YA HİÇ BİRİMİZ.