"Emeklilerin yaşamdan süzülmüş bilgeliğiyle iktidardan gidene ve gelecek olana diyoruz ki: Biz gerçek bir “ekonomik kurtuluş savaşı” istiyoruz."

Hüseyin Kurt; “Üyelerimizin reel kayıplarının karşılanabilmesi için, emekli sendikalarına yasal düzenlemeyle Bakanlığınızla toplu sözleşme yapma yetkisi tanınması talebimizdir.”

2021 Tüm Emekliler-Sendikası Mersin Şubesi tarafından başlatılan imza kampanyasında;

“2002 yılı Aralık ayında en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken asgari ücret 184 liraydı. Yani emekli aylığı asgari ücretten yüzde 40 fazlaydı. Bugüne uyarlarsak en düşük emekli aylığının 8 bin 500 lira olan asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 11 bin 900 lira olması gerekir.

Emeklileri mağdur eden bu hak kaybının giderilmesi için gerekli çalışmaların hemen başlatılmasını talep ediyoruz” denildi.

2021 TÜM EMEKLİ SEN ADINA HÜSEYİN KURT KONUYLA İLGİLİ ÇAĞRISINDA ŞUNLARA DİKKAT ÇEKTİ;

BÜTÇEDEN PAYIMIZI İSTİYORUZ!!!

Siyasal iktidarın bütçeyi nasıl yaptığı onun aynasıdır, emekçiye, emekliye, öğrenciye, eğitime ne kadar; tefeciye, rantçıya ne kadar pay ayırıyor diye bakılır. Baktık ve gördük ki emekli maaşlarına sadece yüzde otuz artış uygun görülmüş. En düşük emekli maaşı hazine katkısıyla 5500 liraya ulaşmış. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, çarşıdan pazardan, kiradan, faturalardan habersiz misiniz? 20 yıllık iktidarınızın sonunda emeklilere bu sefalet ücretini nasıl layık görürsünüz?

Ne istiyoruz?

2002 yılı Aralık ayında en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken asgari ücret 184 liraydı. Yani emekli aylığı asgari ücretten yüzde 40 fazlaydı. Bugüne uyarlarsak devlet desteğiyle 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 8 bin 500 liralık asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 11 bin 900 lira olmasını istiyoruz.

Lokmamızın yarıdan fazlasını yok ettiniz. Yoksulluğu yolsuzluğu yasakları ortadan kaldıracağım diye oy toplayıp, iktidarınızda tam tersini yaptınız.Üstelik de bu yoksulluğu kaderimiz gibi kabullenmemizi istiyorsunuz.Bizden aldıklarınızı, yani siz iktidara gelmeden önceki maaşımızın bugünkü karşılığını istiyoruz.

Gerçekler ortada;

KESK: İnsanca Yaşamaya Yetecek Ücret, Güvenceli Çalışma  İçin Ortak Mücadeleye Çağırıyoruz! KESK: İnsanca Yaşamaya Yetecek Ücret, Güvenceli Çalışma İçin Ortak Mücadeleye Çağırıyoruz!

 Emeklilerden ve bütün emekçilerden fedakârlık istiyorsunuz, bir avuç tekelin, şirketin lehine fedakârlık yapmayacağız. Ülkemiz yeteri kadar zengin, olanağı bol. Biz yüzde 99'uz. Servet ve para bizim dışımızda kalan yüzde 1'in elinde. Dolar milyarderlerinden ve milyonerlerinden bir defalık servet vergisi alsanız bile ülkemiz düze çıkar. Hiçbir iktidar, ekonominin düze çıkması için emekçinin emeklinin çiftçinin üretenin esnafın sağlıkçının eğitimcinin yoksulluğa razı olacağını beklemesin.

Çözüm belli

Emeklilerin yaşamdan süzülmüş bilgeliğiyle iktidardan gidene ve gelecek olana diyoruz ki: Biz gerçek bir “ekonomik kurtuluş savaşı” istiyoruz. İşsizliği ve pahalılığı ortadan kaldırmak için devlet öncülüğünde planlı büyük bir kalkınma hamlesini başlatarak KAMUCU ekonomiye geçmekten başka çaremiz yok.

Desteğimiz halkımızın refahı ve vatanımızın birliği bütünlüğü için, temelleri cumhuriyetle atılan ulusal ekonomi anlayışını benimseyenleredir. Sınırsız özelleştirmelerle talan edilen kamu varlıklarını, fabrikaları, çiftlikleri, işletmeleri tekrar kurup çocuklarımıza ve torunlarımıza istihdam olanağı sağlayanadır. İşsizlikten bunalan gençlerimizi Avrupa ve diğer ülkelere göçmen olmaktan kurtaranadır.

Desteğimiz emeklilere toplu sözleşmeli sendika, herkese insanca, onurlu, huzurlu ve mutlu bir yaşam, çocuklarımıza ve torunlarımıza sosyal güvenlik hakkı ve güvenli bir geleceği programının en başına yazana olacaktır.

Taleplerimiz;

- En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesinin üstüne yükseltilmelidir.

- İntibak yasası derhal çıkarılmalıdır.

- Tüm emeklilere orantılı ve insanca yaşama yetecek seyyanen zam derhal yapılmalıdır.

- Yılda birer maaş tutarında 4 kez ikramiye verilmelidir.

- Sendikal haklar önündeki engeller kaldırılarak statü yasası çıkarılmalıdır .

- SGK ve Özel Sosyal Güvenlik Sandıkları tek çatı altında toplanmalı ve Kurumlar arasında maaş eşitsizliği giderilmelidir.

- Emekli yurttaşlara sunulan sağlık hizmeti karşılığında emekli maaşlarından yapılan tüm kesintiler kaldırılmalıdır.

- Toplu taşıma araçlarında ülkenin her yanında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlanmalıdır.

- Yaşasın İnsanca Yaşam Mücadelemiz!

- Tüm Emekliler Birleşin!

- Yaşasın 2021 Tüm Emekli-Sen!

WhatsApp Image 2023-01-13 at 18.17.30