BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZ ve İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ÜYELERİNE YÖNELİK KOLLUK GÜÇLERİNCE UYGULANAN İŞKENCEYİ KINIYORUZ.

ADANA BAROSU’NDAN ‘HAK İHLALİ’ VURGUSU

Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararına karşı Cumartesi Annelerine her hafta reva görülen engelleme ve kötü muameleye dikkat çekmek amacıyla Adana’da, İnönü Parkı’nda bu hafta da  toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen meslektaşlarımız ve İnsan Hakları Derneği üyelerine kolluk güçleri, valilik yasağını gerekçe göstererek izin vermemiştir.

İzin vermemenin yanı sıra açıklama yapmak isteyen grubun dağılmasını beklemek yerine buna bile tahammül gösterilmemiş, yasağa karşı itiraz eden, aralarında Baromuz İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. İlhan Öngör’ün de bulunduğu 5 meslektaşımız ile birlikte 39 kişi yaka paça ve işkence edilerek gözaltına alınmıştır.

WhatsApp Image 2023-08-12 at 16.36.17 (1)

Göz altına alınan meslektaşlarımız, adli tıp biriminden serbest bırakılmış, İnsan Hakları Derneği üyeleri adli tıp muayenelerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüş, ifadeleri alındıktan  sonra yeniden adli tıp muayenesine sevk edilmiş ve hepsi serbest bırakılmıştır.

WhatsApp Image 2023-08-12 at 16.36.17

Adana Valiliği tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun (11/A) ve (11/C) maddeleri ile 2911 sayılı toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi hükümleri doğrultusunda 12/08/2023 günü saat 08.00’den başlayarak 12/08/2023 günü saat 23.59’a kadar 04/08/2023 tarih ve 75027471-5113-(12470)/2050 sayılı kararı ile yasaklanmıştır.

WhatsApp Image 2023-08-12 at 16.36.10

Önceden izin alınma şartı olmayan barışçıl gösteri hakkı, aynı zamanda ve öncelikle Anayasamız ve tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca koruma altındadır.

Yasaklama kararı içeriğinde; yapılacak eylem ve basın açıklaması ile 'başkalarının hak ve hürriyetlerinin engellendiği” gerekçe gösterilirken, Anayasa Mahkemesi tarafından Cumartesi Anneleri için “hak ihlali” kararının uygulanmasını talep eden barışçıl bir basın açıklamasının yasaklanması, yasak kararının kendisiyle çelişmektedir.

WhatsApp Image 2023-08-12 at 16.36.09

Anayasa Mahkemesi, Cumartesi Anneleri'nin toplantı ve yürüyüş haklarının ihlal edildiğine dair iki kez karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararları idareye tebliğ etmiştir. Anayasa ve mer’i kanunlarımıza göre toplantı, gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapacak yurttaşların bu haklarını kullanabilmesi için gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kolluk kuvvetleri, maalesef işkence ve her türlü kötü muamele ile basın açıklaması yapmak isteyenleri göz altına almayı gelenek haline getirmiştir.

Türkiye bir hukuk devletiyse, Anayasa Mahkemesi kararlarına, Anayasa’ya ve tarafı olduğumuz Uluslararası Sözleşmelere herkes uymak zorundadır.