"Kadınların insan hak ve onuruna uygun şekilde yaşamaları, eşit hak ve özgürlüklere sahip olmaları için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi "Öldürülüyoruz" konulu basın açıklamasını Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Deniz Eylem Coşkun Durmuş gerçekleştirdi. Adana Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz'da konuşmasında kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Av. Deniz Eylem Coşkun Durmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Tüm dünyada kadınlar; yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, cinsiyet eşitsizliğine, sömürüye, ev içi ve toplumsal şiddete karşı mücadele ederek dayanışma ruhuyla bir araya gelmektedir. Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak kadın cinayetlerinin sona ermesi, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve etkin bir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya yasaları uygulamaya çağırmaktayız. Gönüllülükle çalışmaya başladığımız ilk günden bugüne dek süren kadın hakları ve eşitlik mücadelemizin de bir insan hakkı mücadelesi olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğini endişeyle gözlemliyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi Devletin şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır. Bugün AÇIKÇA VE YÜKSEK SESLE YETER ARTIK DİYORUZ. Ülkemizde 2022 yılında 393 kadın katledilmiştir.

Elde edilen verilere göre geçtiğimiz yıl 23 kadın, fail aleyhine hükmedilmiş tedbir kararları olmasına rağmen korunamamış ve öldürülmüştür.

-Adana'da Bahar Torun sırf barışma teklifini reddettiği gerekçesi oğlunun gözü önünde öldürüldü, -Yine Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 çocuk annesi Müzeyyen T. 24.11.2022 günü eşi tarafından evinde öldürüldü,

-01.09.2022 günü Adana'da 2 çocuk annesi Şermin Sarı evinin bahçesinde eski eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü. Şermin Sarı öldürülmeden henüz 4 gün önce eski eşinden şikayetçi olmuş ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

-Kendisini öldüren kişiyi 35 kez şikayet etmiş olmasına rağmen Beyza Doğan korunamadı ve öldürüldü, -Gülbahar Kaya ise lehine verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün evine gelen boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.

Kadınlar fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik olarak şiddet görmemek, öldürülmemek için şikayetçi olup korunmak için adli makamlara müracaat etmekteyse de ölümden kaçamıyorlar. Öyle ki defalarca kez şikayette bulunan ve hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen öldürülen Ezgi Zerkin'in katili dahi hala bulunamadı. Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak başta Adana olmak üzere ülkenin dört bir yanında hayatta kalmak için direnen kadınlar için mücadelemizle 6284 sayılı kanunu tam ve etkin uygulatacağız, şiddetsiz yaşayacağız.

WhatsApp Image 2023-01-12 at 11.24.48

Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ve diğer Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerin tam olarak karşısındayız.

Kadınların insan hak ve onuruna uygun şekilde yaşamaları, eşit hak ve özgürlüklere sahip olmaları için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler farkındayız ki hergün karşı karşıya kaldığımız cinsiyete dayalı eşitsizlik kadınları hayattan uzaklaştırıyor, şiddeti kuvvetlendiriyor ve kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek Atandı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek Atandı.

10.01.2022 tarihinde bir erkek tarafından katledilen meslektaşımız Av. Dilara Yıldız'ı özlem ve saygı ile anıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini, en temel insan hakkı olan yaşam hakkını ve şiddetsizliği savunmak için davanın takipçisi olduğumuzu sizlere bildiriyoruz.

WhatsApp Image 2023-01-12 at 11.27.08

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, her gün olduğu gibi bugün de, Cumhuriyet, Anayasa ve Kanunlar ile elde ettiğimiz hakları ortadan kaldıracak değişikliklerin karşısında olduğumuzu ve kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması, KADIN CİNAYETLERİNİN SONA ERMESİ İÇİN mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi, son olarak İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMEDİĞİMİZİ kamuoyuyla paylaşıyoruz.

WhatsApp Image 2023-01-12 at 11.28.31-1

WhatsApp Image 2023-01-12 at 11.30.38-1

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi