BİREYİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNDEKİ EKONOMİK ENGELLERİ AŞMAK İÇİN SEYHAN BELEDİYESİ’NDEN DESTEK

Seyhan Belediye Meclisi, Adana Barosunun Adli Yardım Bütçesine 500.000,00tl Destek Kararı Aldı

Adana Barosu, Seyhan’da ikamet eden yurttaşların hak arama özgürlüklerinin önündeki ekonomik engelleri aşmak amacıyla Seyhan Belediye Başkanlığı’na yapmış olduğu başvuru sonucu ekonomik gücü olmayan yurttaşlara 500.000,00TL destek olunmasına karar verildi. Konunun görüşüldüğü Seyhan Belediye Meclisi, öneriyi oybirliğiyle kabul etti. 

Hakkını arayacak ve ekonomik gücü olmayan yurttaşlara destek olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a teşekkür ziyaretinde bulunan ve plaket takdim eden Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz’a, Başkan Yardımcısı, Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel Sekreter Av. İlker Mengü, Sayman Av.Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyesi ve Adli Yardım Komisyonu Koordinatörü Av. İlker Güzel eşlik ettiler. Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, ekonomik durumu yerinde olmayan yurttaşlarımızın hak arayışına ve bu hakkın işlerlik kazanmasına verdikleri destekten dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a ve Meclis üyelerine teşekkür etti, Başkan Akay’a plaket takdim etti.

seyhan belediyesi

Av. Semih Gökayaz, Başkan Akay’a yapmış oluğu teşekkür ziyaretinde şunları söyledi:

“Şehrimizde yaşayan, maddi durumu yetersiz ve adalete erişmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın baro olarak meslektaşlarımızla birlikte yanlarında oluyoruz. Adli Yardım Büromuzun çalışmalarını daha etkin ve yaygın hale getirmek amacıyla yerel yönetimlerle yapacağımız iş birliğini çok önemsiyoruz. Şehrimiz adına önemli bir çalışma, önemli bir katkı.”

Av.Gökayaz yaptığı konuşmada;

“Seyhan İlçemiz, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biridir. Ülkemizin göç güzergahında olup göç duraklarından biridir. Bu nedenle ekonomik desteğe ihtiyacı olan çok sayıda yurttaşımız ikamet etmektedir. Seyhan İlçemizin bu gerçeklikleri karşısında yurttaşın hak arama özgürlüğünü kullanabilmesi için Seyhan Belediyesi tarafından atılan bu adım çok önemli bir adımdır.”

Av. Gökayaz sözlerine şöyle devam etti;

“Adalet Bakanlığı’ndan TBB aracılığıyla Baromuza ayrılan pay, gelen adli yardım başvurularını karşılayacak düzeyde değildir. Kaldı ki bu bütçeyi arttırmak yerine 2022 yılı bütçesi bir önceki yıla göre yaklaşık % 5 azaltılmıştır. Bu nedenle birçok baro, adli yardım ücretlerini 2-3 yıldan fazla süreyle ödeyemez duruma getirilmiştir. Bütün bu hususlar dikkate alındığında, 6136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 180/1/b maddesi ile Adalet Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe giren TBB Adli Yardım Yönetmeliği 8/b maddeleri gereğince adli yardım bürosunun gelirleri arasında açıkça gösterilen “Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden baroya yapılan yardımlar” önem kazanmıştır. Bu kapsamda, yurttaşlar adına Seyhan Belediye Başkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuruya duyarlı yaklaşımları nedeniyle Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay ile Seyhan Belediyesi Meclis Üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

Başkan Akay, “Baromuz ile işbirliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Adalet temelli sağlam ve mutlu bir toplum kurmak ve bunu yaşatmak hepimizin görevi. Gayemiz; bireysel haklarını ararken ekonomik gücü yerinde olmayan yurttaşlarımızın yanlarında olmak, onlara destek olmak ve bu vesileyle adaletin tesisine katkıda bulunmaktır. Ülkede adaletin gerçekleşmesi noktasında kuru bir dilekte bulunmaktan öte bir katkımız olduğu için de mutluyuz.” dedi.

Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri teşekkür ziyareti, Başkan Akay’a plaket takdiminin ardından sona erdi.