Gözaltında kaybolan yakınları için Galatasaray Meydanı’nda ve farklı illerde farklı alanlarda buluşmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları, yakınları, insan hakları aktivistleri 959. haftadır buluşmaya çalışıyor fakat başta İstanbul olmak üzere farklı illerde yasaklama kararlarıyla karşılaşıyor, gözaltına alınmak isteniyor. 

İnsan Hakları Derneği tarafından ilki 5 Ağustos 2023 tarihine dönük yapılan çağrı Adana Valiliği tarafından isim belirtilmeden basın açıklamaları, eylem ve etkinlikler yasaklanmış ve İHD açıklama yapmakta ısrar edince içinde avukatlarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

İHD Adana Şubesi; İstanbul’da 959 haftadır yapmaya çalıştığı basın açıklaması ve oturma eylemine destek olmak amacıyla 2.çağrısını 12 Ağustos 2023 tarihine dönük yaptı bu çağrıda Adana Valiliği tarafından yasaklandı İHD basın açıklamasında ısrar etti polis şiddet kullanarak 39 kişiyi gözaltına aldı.

19 Ağustos 2023 tarihli yapılan çağrıda Adana Valiliğinin yasak kararına takıldı. İHD 2 haftadır yasaklama kararına rağmen çağrılarında ısrar ettiği gibi 3. Çağrısında da tüm dost ve kurumları İnönü Parkında gerçekleştirilecek basın açıklamasına davet etti.

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI İLE İLGİLİ HUKUKSAL SÜREÇ VE KAZANIM

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 25 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen 700. hafta buluşmasının Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ve polisin sert müdahalesinin Anayasa’nın 34. maddesince garanti altına alınan “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” ihlali olduğuna dair iki ayrı karar verdi. Kararın ardından Cumartesi Anneleri/İnsanları 8 Nisan 2023’te bir kez daha yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı’na çıkmak istedi ancak polis Anayasa Mahkemesi kararına rağmen müdahalede bulunarak, kayıp yakınlarını gözaltına aldı.

Adana Valiliği Tarafından Yayınlanan Yasaklama Kararı Konulu Basın Bülteni

İlimizde de, sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından, “Basın Açıklaması” veya benzer isimler adı altında düzenlenen eylem ve etkinliklerde; katılımcıların, bir yerde toplanarak basın açıklamasını gerçekleştirecekleri yere yürüyüş yaparak gittikleri veya basın açıklaması sonrasında başka bir yere toplu olarak yürüyerek gittikleri, bu yürüyüşler sırasında pankart, döviz vb. açarak ve slogan atarak yaya ve araç trafiğinin kısmen veya tamamen engellediği, kamu huzur ve esenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı gözlemlenerek tespit edilmiştir.

Özellikle, halkın yoğun olduğu alış-veriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina vb. kuruluşların çevresi, kaldırım ve cadde üzerlerinde yapılan basın açıklaması ile benzeri eylemler, bu etkinliği düzenleyenler ve o civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmektedir.

İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla belirtilen konu veya dolaylı olarak aynı amaçla yapılacak eylem ve etkinlikler ile ilgili;  İlimiz genelinde kamuya açık alanlar, park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önlerinde, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının,5442 sayılı İl İdaresi Kanunun (11/A) ve (11/C) maddeleri ile 2911 sayılı toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi hükümleri doğrultusunda 19/08/2023 günü saat:08.00’den başlayarak 19/08/2023 günü saat:23.59’a kadar 18/08/2023 tarih ve 75027471-5113(12470)/2087 sayılı Olur ile Yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.