Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de AFAD verilerine göre Kahramanmaraş İli Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından aynı gün saat 13.24’te yine Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sarsıldık. 

Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini de kapsayan geniş bir coğrafyada büyük bir yıkıma neden olmuştur.

WhatsApp Image 2023-02-10 at 13.44.43

Mimarlar Odası Adana Şubesi olarak deprem nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerimize ve toplumumuza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre ülke genelinde 18 bin 342 can kaybı olmuş, 74 bin 242 yurttaşımız yaralanmıştır. Adana'da ise deprem nedeniyle 408 can kaybımız olmakla birlikte 7 bin 457 yurttaşımız yaralanmıştır.

Bu veriler de gösteriyor ki, bir deprem ülkesi olmamıza rağmen şehirlerimiz kaliteli ve güvenli yapı stokuna sahip olmadığı gibi, hem mevcut yapılaşmış bölgelerde, hem de yeni yapılaşacak bölgelerde zeminin yapılaşmaya uygunluğunun yeterli analizinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. 
Aynı şekilde inşaat sürecinde de denetim mekanizmasının yetersizliği göze çarpmaktadır. 

Mimarlar Odası Adana Şubesi olarak, yaşanan acı ve dramı derinden hissettiğimizin altını çizrek rant odaklı kentleşmenin önüne geçilmesi,  kentsel dönüşümün doğru ve güvenli şekilde uygulanması konusunda uyarılarımızı toplumsal ve mesleki sorumluluklarımız çerçevesinde bir çok kez paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. 

Henüz kentimizde yıkılan binalarla ilgili bilimsel bir raporlama yapılamamış olmasıyla birlikte, ilk ve ikinci depremde yıkılan veya ağır hasar alan binaların büyük çoğunluğunun deprem yönetmeliği öncesinde ruhsatlandırılmış ve zemin etüdü yapılmış binalar olduğunu görülmektedir. 

HATAY'IN YENİDEN İNŞASI İÇİN BÜYÜK PROJE HATAY'IN YENİDEN İNŞASI İÇİN BÜYÜK PROJE

Depremden etkilenen diğer illerimizde deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış ve aralarında yapımı yeni tamamlanmış binaların dahi depreme dayanamadığı ve malesef yıkılan binalarda çok sayıda can kaybı verildiği görülmüştür. 

Ülke olarak bir doğa olayı olan depremin, sağlıksız ve güvensiz, mühendislik hizmeti almamış ya da yapım sürecinde denetim mekanizmalarının kuşku bırakmayacak nitelikte işletilmediği binalar yüzünden büyük acılar yaşatan afetlere dönüştüğünü bilimsel gerçekliklere dayanarak yeniden ifade ediyoruz.

WhatsApp Image 2023-02-10 at 13.44.41 (1)

Bu doğrultuda, imar aflarının sadece bir şehir suçu değil, insanlık suçu olduğu da ortadadır.

Mimarlar Odası Adana Şubesi olarak;

-Yerel afet çalıştayı düzenlenmesi.

-Denetim mekanizmasının yeniden ele alınması.

-Kent genelinde hasarlı binaların en hızlı şekilde tespit edilmesi.

-Yurttaşlarımızın özellikle deprem ve diğer doğal afetler konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi hususlarında kamu, yerel yönetimler, üniversite, meslek odaları ve sivil toplum işbirliğinde mesleki bilgi, birikim ve tecrübelerimiz ile katkı koymaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

AFETLERİN ENGELLENEMEYECEĞİNİ FAKAT SONUÇLARININ ENGELLENEBİLECEĞİNİN FARKINDAYIZ.

Mimarlar Odası Adana Şubesi olarak mesleki ve toplumsal sorumluluklarımız doğrultusunda sürecin takipçisi olacağımızı da ifade ediyoruz.

XVII DÖNEM MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU