AFFEDEN TARAFIN ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMA HAKKI VAR MI?

AFFEDEN TARAFIN DAVA HAKKI YOKTUR.

Affın geçerli olması için affın zina olayından sonra gerçekleşmesi gerekir.

Önceden bildirilen af geçerli midir?

Zinaya önceden verilen rıza geçerli sayılmamalıdır. Ancak rıza teşvik boyutuna ulaşmışsa, zina sebebiyle boşanma davası açılması hakkın kötüye kullanılması sayılmaktadır.

Yani şöyle bir durum söz konusu olamaz. A kişisi B kişisine ''Sen beni aldatsan da ben seni affederim, zina edersen seni yine affederim, hayatına başka biri girse dahi seni affederim'' şeklindeki beyanlar önceden affedileceği beyan edilmiş olsa dahi AF niteliğinde kabul edilmez.

Ancak boşanma davasında haksız menfaat temin etmek amacıyla eşini aldatmaya teşvik eden eşin yaptığı eylem de hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir.

Af, mutlaka açık bir irade beyanıyla mı bildirilmelidir?

Affın mutlaka açık bir irade beyanıyla bildirilmesi gerek yoktur. Af bildirimi açık veya örtülü olabilir.

Aldatıldığını öğrenen kişi, evlilik birliğine devam etmek istiyorsa bu örtülü af sayılır.

Affeden eş, dava açabilir mi?

Affeden tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır.

Af, nasıl olmalıdır?

Af, tereddüte mahal vermeyecek şekilde olmalıdır. Af, kayıtsız şartsız olmalıdır.

Hiçbir koşul sunulmadan af varsa ancak o zaman af niteliği var kabul edilir.

Mesela şunu şunu yaparsan seninle evliliğime devam ederim şeklindeki bir beyan af kabul edilemez. Çünkü içinde ise edatı olduğu müddetçe bir şart var kabul edilir.

Af beyanının yani af iradesinin içerisinde bir şart olmamalıdır.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin önemli bir kararına değinmek istiyoruz;

Kadının kocasının davranışına başlangıçta ses çıkarmaması, bu davranışın onaylandığı anlamına gelmemektedir.

Ancak, af hakkı sadece bir kez kullanılabilir ve aynı durumun tekrarlanması halinde affedilme hakkı ortadan kalkar. Ayrıca, boşanma davası sırasında, tarafların uzlaşması halinde de af hakkı kullanılabilir.