Mevcut ekonomik kriz ve hiper enflasyon dalgası ile artan kiralar karşısında Türkiye’de barınma, ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu koşullardan en fazla etkilenen kesimlerin başında elbette öğrenciler gelmektedir.  Öğrencilerin, eğitim hayatlarını  sürdürülebilmesi açısından acil çözüme kavuşturulması gereken barınma sorununu Şırnak özelinde bir kez daha meclis gündemine taşıdık. Konuya ilişkin Şırnak Milletvekilleri Nevroz Uysal Aslan, ve Mehmet Zeki İrmez, Meclis Başkalığına Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdiler.

Şırnak Milletvekilleri Nevroz Uysal Aslan, ve Mehmet Zeki İrmez,  soru önergesinde şu ifadelere yerverdiler.

Şırnak Üniversitesi, 2008 yılında faaliyetine başlayan, bünyesinde 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 5 meslek yüksekokulu bulunan ve 2021 yılı sonu itibariyle 640 akademik ve idari personele sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesine 417’si lisans ve 1006’sı ön lisans programına olmak üzere toplam toplamda 1023 öğrenci üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanmıştır. Söz konusu rakamlarla Şırnak Üniversitesi’nin kontenjanları %95’e varan doluluk oranına ulaşmıştır.

Üniversitenin şuan 4059’u ön lisans ve lisans öğrencisi, 1065’i yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere 5124 öğrencisi bulunuyor. Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle de bu sayının yaklaşık 6500’e çıkması tahmin ediliyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Şırnak’ta kadın ve erkek öğrenciler için sadece iki devlet yurdu bulunmaktadır. Ve bu yurtların 450’si kadın ve 450 erkek öğrenci olmak üzere sadece 900 öğrenci kapasitesine sahiptir. Yani Şırnak’ta üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak sadece %14’ü devlet yurdunda barınabilmektedir.

Türkiye’deki mevcut ekonomik kriz ve hiper enflasyon dalgası öğrenciler için yaşamda tutunmayı daha da zor hale getirmiştir. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) öğrencilere sunduğu burs ve kredi miktarı da yine aynı yetersizliktedir. Şırnak Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan, “Bugüne kadar gerek Şırnak il merkezinde gerekse ilçelerde eğitim gören öğrencilerimizin hiç biri barınma konusunda çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmamıştır.” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır ve öğrenciler yurt ve barınma sorunuyla karşı karşıyadır.

Şırnak özelinde sadece öğrenciler değil Şırnaklı yurttaşlar da aynı problemden muzdariptir ve Şırnak’ta ciddi bir konut problemi söz konusudur.

Bakanlığın vakit kaybetmeden gerekli adımları atması, öğrenim hakkının gereklerinin yerine getirilmesi hem Şırnak Merkez’de hem de ilçelerinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler için barınma sorununu çözmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

Bilgisayar Mühendisliği Kontenjanları ve Sıralamaları Bilgisayar Mühendisliği Kontenjanları ve Sıralamaları

1-      “Çok ciddi sıkıntılar” ifadesinden kastedilen nedir ve öğrenciler nasıl “az ciddi sorunlarla” karşılaşmıştır?

2-      Şırnak ve ilçelerinde öğrenim gören ve barınma kriziyle karşı karşıya olan öğrenciler için Bakanlığınız hangi çözüm adımlarını atacaktır?

3-      Şırnak’ta bulunan öğrenci yurtlarına ek olarak başka yurtların yapılması planlanmakta mıdır, proje ne aşamadadır?

4-      Bakanlığınız yurt bulamayan öğrencilere kira ve fatura yardımında bulunacak mıdır?

5-      Şırnak Üniversitesi’nde öğrencilere günde kaç öğün yemek sağlanmaktadır ve öğrencilerden alınan ücret ne kadardır?

6-      Şırnak’ta bulunan yurtların kaçı özel kaçı kamuya aittir?