Av. İlhan Öngör; "Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği (AYHED) “Yerel Gazetecilerin Adalete Erişiminde Hukuki Destek, Koruma Mekanizmalarına Başvuru ve Stratejik Davalama  Programı” Derneğimizin basın ve ifade özgürlüğü konusunda uzman hukukçuları tarafımızca yürütülmektedir."

Milletvekili Perihan Koca’dan 9. Yargı Paketi İle İlgili Soru Önergesi Milletvekili Perihan Koca’dan 9. Yargı Paketi İle İlgili Soru Önergesi

AYHED, Adana ilinde bulunan Gazetecilerle bir araya gelerek kahvaltı etkinliği düzenledi.

Avukat İlhan Öngör etkinlikte şu bilgileri paylaştı;

Demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olan Gazetecilik mesleği üzerinde bugünün dünyasında ve Türkiye’sinde siyasal ve sosyo-ekonomik baskılar artarak devam etmektedir. Mesleki faaliyetini yürütürken baskı taciz şiddete maruz kalan gazetecilerin, gazeteciliğin engellenmesi baskı altına alınmaya çalışılması aynı zamanda Halkın bilgi edinme haber alma hakkının ihlalini de oluşturmaktadır. Siyasal alanın ve karar vericilerin baskıları ile beraber zor ekonomik şartlarda özellikle yerelde çalışan gazetecilerin büyük bir özveri ile mesleki faaliyetlerini yerine getirmeye çalıştıkları bilinen bir gerçekliktir. Basın ve ifade özgürlüğü hakkının her gün alenen ihlal edildiği ve zor çalışma koşulları altında büyük bir özveri, cesaret ve inançla mesleki etik ve değerlerinden taviz vermeyen siz değerli basın mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü gününü Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği (AYHED) ekibi olarak en içten duygularla kutlarız.

Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği (AYHED) olarak National Endowment for Democracy (NED) tarafından desteklenen  “Yerel Gazetecilerin Adalete Erişiminde Hukuki Destek, Koruma Mekanizmalarına Başvuru Ve Stratejik Davalama Programı” Derneğimizin basın ve ifade özgürlüğü konusunda uzman hukukçuları tarafımızca yürütülmektedir.

Programın amacı;

Baskı ve tehdit altında bulunan yerel gazetecilere hukuki destek ve savunuculuk sağlayarak ifade ve basın özgürlüğünün korunmasına katkıda bulunmaktadır. Baskı ve tehdide maruz kalan gazetecileri korumaya yönelik adli ve idari etkili başvuru mekanizmalarını harekete geçirmek, Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına etkili başvuru yapmak  ve Stratejik Davalarla karar vericiler üzerinde etkili farkındalık yaratmak ve yasal değişimlere katkı sunmak programın ana amaçlarındandır.

Program kapsamında;

1- Mersin,  Adana, Hatay, Diyarbakır, İzmir, Van,  Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Hakkari, Batman, Bitlis, Şırnak, Çanakkale illerinde  mesleki faaliyetini sürdürürken baskı ve tehdide maruz kalan, hakkında dava açılan , gözaltına alınan , tutuklanan yerel gazetecilere ve idari-adli ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalan yerel medya kuruluşlarına derneğin uzman Avukatları tarafından hukuki destek sunulacaktır.

2- Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına (Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu-TİHEK, Kamu Denetçiliği Kurumu –KDK, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Mekanizmaları vb.) adli ve idari başvuru yapılacaktır. AYM ve AİHM Bireysel Başvuru süreçlerine destek sunulacak, Devam eden AYM ve AİHM Süreçlerinde üçüncü taraf görüşü sunulacaktır.

3- Takip edilen ve Hukuki Destek sunulan davalardan farklı tematik hak alanlarından Stratejik davalama Hukuki süreç başlatılacaktır.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen illerde çalışma gösteren ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan yerel gazetecilerin başvuruları beklenmektedir.

Editör: Haber Merkezi