31 Mart Yerel Seçimleri esnasında ve sonrasında çok sayıda yurttaş hak ihlaline maruz uğramış, sokak ortasında kolluk tarafından işkenceye maruz bırakılmış, herhangi bir gerekçe sunulmadan sırf protesto haklarını kullandıkları için gözaltına alınmıştır. Hak ihlallerine ve keyfi gözaltılara maruz kalan toplumsal gruplardan birisi de çocuklar olmuştur.

Özellikle Van Büyükşehir Belediye seçimini kazanan DEM Partili Eşbaşkan Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmemesi kararı üzerine gelişen protesto eylemleri esnasında ve bu protestolara katıldıkları gerekçesiyle Van’da onlarca çocuğun aralarında olduğu yüzlerce kişi gözaltına alınmış, bir kısmı da tutuklanmıştır.

Bu gözaltı işlemleri yalnızca Van ile sınırlı kalmamış, irade gaspı girişimine dair Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Muş ve daha birçok ilde gerçekleşen protestolarda da yine aralarında çocukların olduğu yüzlerce yurttaş gözaltına alınmıştır.

Birçok ilde mülki idari amirler vasıtasıyla il sınırları içerisinde 15 günlük gösteri ve protesto yasağı kararları alınmasına ek olarak yurttaşlara dönük biber gazlı, plastik mermili, ters kelepçeli gözaltı uygulamaları işkence ve kötü muamele yasağının, sistematik bir şekilde uygulanan cezasızlık politikasının da etkisiyle, kolluk tarafından “tanınmadığının” açık göstergeleri olmuştur.

Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmeye, iç mevzuat hükümlerine göre çocukların korunması ile temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması gerekirken uzun yıllardır var olan çocuklara dönük kolluk şiddeti seçim gününün ardından tekrar görünür hale gelmiştir.

Bu bağlamda;

CHP'li Mahmut Tanal, 19 Mayıs Mesajında Sağlık Sistemini Eleştirdi: "2 Yaşındaki Roza 4 Hastane, 2 İl Dolaştı!" CHP'li Mahmut Tanal, 19 Mayıs Mesajında Sağlık Sistemini Eleştirdi: "2 Yaşındaki Roza 4 Hastane, 2 İl Dolaştı!"
  1. 31 Mart seçimlerinin ardından il bazlı olarak kaç kişi gözaltına alınmıştır, bunların kaçı çocuktur?
  2. Çocuklara ve erişkin bireylere dönük kötü muamelede bulunan kolluk görevlileri hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma var mıdı?
  3. İşkenceye varan kötü muamele uygulamalarına sebebiyet veren talimatları veren idareciler hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma var mıdır?
  4. 3. soruya cevabınız hayır ise bu durum işkenceye varan uygulamaların bakanlığınızın talimatıyla gerçekleştirildiğini söylemeyi mümkün kılmakta mıdır?
  5. Van ve Bitlis başta olmak üzere mülki amirlerin 15 günlük gösteri ve protesto yasakları almasının gerekçesi nedir? Temel haklardan olan protesto hakkının bu şekilde askıya alınmaya çalışılması uluslararası yasalara ve iç mevzuata aykırı değil midir?

Editör: Haber Merkezi