BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası), THY (Türk Hava Yolları) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. BTS, Bolat'ın açıklamalarının birçok yönden sorunlu olduğunu belirterek, DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik ifadelerinin görev ve yetki sınırlarını aştığını vurguladı.

"Nezaketsizliktir"

BTS Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'ın, DHMİ Genel Müdürlüğü'nün iç işleyişine dair açıklamalarının, DHMİ yönetimine karşı büyük bir nezaketsizlik olduğu ifade edildi. DHMİ çalışanlarının yasal, idari ve hiyerarşik olarak THY Yönetim Kurulu Başkanı'nın muhatabı olmadığının altı çizildi.

"Tehdit Dili Kullanmak Yerine İşbirliği"

Açıklamada, Bolat'ın, çalışanlara yönelik tehdit dilini kullanmaması gerektiği belirtilerek, halkın menfaatini savunmanın yolunun, kanunlar çerçevesinde hak arayışında olan çalışanlarla işbirliği yapmaktan geçtiği ifade edildi. Bolat'ın, hiyerarşik olarak muhatabı olan yöneticilerle işbirliği içinde sorunun çözümü doğrultusunda irade göstermesi gerektiği vurgulandı.

"Hak Arama Mücadelesi Bir ve Birleşiktir"

BTS, DHMİ Genel Müdürlüğü’nün 12 bin çalışanının hak arama mücadelesinin bir ve birleşik olduğunu, çalışanların unvanlar ve birimler üzerinden birbirine yabancılaştırılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çalışanların anayasa, yasalar ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hak talebinde bulunabileceği ve gerektiğinde sendikalarının aldığı karar uyarınca iş bırakma kararı alabilecekleri ifade edildi.

"Havacılık Tazminatında Düzenleme Yapılmalıdır"

Seyhan Belediyesi ile TÜM BEL-SEN Arasında Anlaşma Sağlandı Seyhan Belediyesi ile TÜM BEL-SEN Arasında Anlaşma Sağlandı

BTS, havacılık tazminatında tüm çalışanları memnun edecek bir düzenleme yapılmadığı sürece, sendikaların her türlü kararı alacağını ve bu kararları uygulayacağını belirtti. Açıklamada, kamuoyunun da bu konuda bilgilendirildiği ifade edildi.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Merkez Yürütme Kurulu

Editör: Haber Merkezi