Centrum tarafından, güncel vergi konuları, kurumlar vergisi beyanında özellik arz eden konular başta olmak üzere zengin bir içerik ile oluşturulan Centrum Time Dergi 13. Sayısıyla okurlarına yol gösterici olmaya devam ediyor.

Her sayısında farklı konu başlıklarını ele alarak vergi konusunda açıklayıcı ve yol gösterici içerikler hazırlayan  Centrum Time 13. Sayı da, 7420 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Çerçevesinde Sermaye Azaltımında Vergileme Yöntemi ana teması ile hazırlandı. Her bir konu başlığı özgün bir şekilde hazırlanan Centrum Time Dergisinde, Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Uygulaması, Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Yurtdışında Ödenen Kazanç Vergilerinin Mahsubu, Ar-Ge İndiriminde Artırım Uygulamaları, Tüm Yönleriyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar konuları da ele alınmış olup, güncel özelgeler ve yargı kararları okuyucuların hizmetine sunulmuş durumda.

7420 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Çerçevesinde Sermaye Azaltımında Vergileme Yöntemi

Centrum Time 13. Sayının ana kapağında “7420 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Çerçevesinde Sermaye Azaltımında Vergileme Yöntemi” ele alınmış durumda. Bilindiği gibi, 7420 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile sermayenin, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin, sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinden nasıl vergileme yapılacağı hususu netleştirilmişti. Bu alanda yapılan son yasal düzenleme ile, sermaye azaltımının şekli ve nedenine bakılmaksızın, esas sermayenin kaynağına ve bu kaynakların sermayeye eklendiği tarihlere bakılarak 5 yıllık süre şartına bağlı olarak vergilemede ikili bir ayrıma gidildi. Bu yeni düzenleme, mükellefler üzerinde mevcut sorunlara ilave olarak, yeni ihtilaflarda oluşturuyor.

Depremzedeler İçin Yapılan Bağış ve Yardımlarda Vergi Uygulamaları

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası, ülkenin her yerinden bağış ve yardımlar toplanmaya başlandı. Toplumda deprem nedeniyle yapılan yardım kampanyalarının ciddi ölçüde destek bulduğu gerek kamu idareleri gerekse de diğer sivil toplum örgütleri el birliğiyle bağış ve yardımların yapıldığı görüldü. Centrum Time’ın bu bölümünde yapılan bağış ve yardımların vergisel yönden etkileri üzerinde durularak, uygulamaların nasıl yapılabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu; Can Atalay’ı derhal serbest bırakın Kemal Kılıçdaroğlu; Can Atalay’ı derhal serbest bırakın

Tüm Yönleriyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

Kamuoyunun büyük bir kısmını ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, beraberinde birçok soru işaretini de getirdi.  Centrum Time Dergisi’nde geniş bir şekilde ele alınan EYT konusunda, EYT emeklilik şartları nelerdir?, kısmi emeklilik hakkı var mı?, EYT Yasasının çalışma hayatına ve işverene etkileri, EYT başvuru ve tekrar işe giriş işlemleri başlıkları incelendi. Yol gösterici bir çalışma niteliğinde olan bu yazı dizisi sayesinde hem işverenler hem de EYT’liler kafalarındaki birçok soruya cevap bulmuş olacaklar.

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Özellik Arz Eden Hususlar

Yatırım teşvik sisteminin önemli unsurlarından biri olan indirimli kurumlar vergisi uygulaması, yapılan yeni düzenleme ile daha karmaşık bir hal aldı. Bu da indirimli kurumlar vergisinden faydalanan mükelleflerin hata yapma ihtimallerini daha fazla artırdı. İndirimli kurumlar vergisi yazı dizisini okuyarak, hata yapmamak için neler yapılması gerektiği, hangi hususlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Derginin tamamına erişmek için tıklayınız