İlay Aksoy: Türkiye ve Suriye İlişkilerinde Normalleşme Sürecine Yakın İlay Aksoy: Türkiye ve Suriye İlişkilerinde Normalleşme Sürecine Yakın

Meclis Araştırması Talebi: Diyarbakır Suriçi'nde Yaşanan Kamulaştırma ve Yıkımların İncelenmesi

Diyarbakır, 28 Mayıs 2024 - Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinde gerçekleştirilen acele kamulaştırma kararlarının ve sonrasında yaşanan büyük çaplı yıkımların incelenmesi için Meclis Araştırması açılması talebinde bulundu. İşte gerekçeleri:

Gerekçe

Mülkiyet hakkı, bireysel özgürlükler ve toplumsal düzen açısından hayati öneme sahiptir. Ancak acele kamulaştırma kararları gibi uygulamalar, bu temel hakları gölgeleyerek toplumsal düzeni sarsmaktadır. Diyarbakır'ın tarihi Suriçi bölgesinde yaşananlar, bu hak ihlallerinin en çarpıcı örneklerinden biridir.

21 Mart 2016'da Bakanlar Kurulu'nun aldığı acele kamulaştırma kararıyla, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı ve birçok tarihi ve kültürel yapıyı içeren 18 mahallenin tamamı kamulaştırılmıştır. Bu kararın ardından bölgede büyük çaplı yıkımlar yaşanmış, tarihi ve sosyal dokuda ağır tahribatlar oluşmuştur.

Bu kararlar alınırken bölge halkının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin görüşü dikkate alınmamıştır. Dahası, mülk sahiplerinin hakları tamamen göz ardı edilmiş ve keyfi bir şekilde kamulaştırma kararları uygulanmıştır.

Bu süreçte, Anayasa'nın ve uluslararası insan hakları beyannamelerinin de ihlal edildiği açıktır. Ancak bu ihlallerle ilgili açılan davalarda da hukuki süreçlerin adaletsizce sonuçlandığı görülmüştür.

Bu nedenle, Diyarbakır Suriçi'nde yaşanan kamulaştırma kararlarının, yıkımların ve sonrasında oluşturulan yeni imar planlarının Meclis tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırma, mülkiyet hakkı ve toplumsal düzen açısından önemli bir adım olacaktır.


#DiyarbakırSuriçi #AceleKamulaştırma #Yıkımlar #MeclisAraştırması #CeylanAkçaCupolo #MülkiyetHakkı #ToplumsalDüzen

Editör: Haber Merkezi