Daha çok kadının iş gücüne kazandırılması için kanun teklifi

“Kadın kooperatiflerinin erkek kooperatiflere oranı yüzde 0.82”

“85 bin kooperatifin sadece 702’si kadın kooperatifi!”

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin kazançları üzerinden alınan yüzde 23’lük kurumlar vergisi oranının, kadınların iş gücüne kazandırılması, ekonomik fırsatlardan daha çok yararlandırılması için yüzde 1 oranına düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun değişikliği teklifi sunan Dr. Şevkin, “Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni gerekçeleriyle birlikte anlattı.

“85 BİN KOOPERATİFİN SADECE 702’Sİ KADIN KOOPERATİFİ”
Dünya genelinde son yıllarda sayısı artan kadın kooperatiflerinin dar gelirli kadınların sosyoekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olduğunun bilindiğini kaydeden Dr. Şevkin, “Türkiye’de çalışmalarını daha çok yoksul kadınların ve çevrelerinin sinerjisiyle gerçekleştiren kadın kooperatiflerinin yapısal bir değişim, gelişim ve kalkınma olanağına sahip olması gerekmektedir. Kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişiminin artırılmasının bir yönü de kadın kooperatifleridir” diye konuştu.


Dünyada 1 milyardan fazla insanın çeşitli ülkelerde bulunan 3 milyon kooperatifin üyesi olarak ekonomik ve toplumsal dönüşümün ortağı konumunda olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, Türkiye’deki 85 bin kooperatifin yüzde 0.82’sine karşılık gelen 702’sinin kadın kooperatifi olmasının yetersizliği gözler önüne serdiğine işaret etti.


“KADINLAR EKONOMİK YÖNDEN DESTEKLENMELİDİR”
Kadınların iş gücüne daha fazla katılımının sağlanması, girişimci kadınların bölgelerine ve ülkelerine katma değer üretebilmesinin kadın kooperatifleri sayısının artmasıyla doğru orantılı olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, “Bu gerçekler ışığında hareket etmesi gereken Türkiye, tamamı kadınlardan oluşan kooperatiflerin daha geniş kesimlere ulaşması, üretim ve istihdamda daha çok kişiye yer ayırması için vergilendirme sisteminde bazı avantajlara sahip olmalıdır. Türkiye’de 12 milyondan fazla ev kadınının ekonomik hayatın hiçbir bölümünde yer alamaması da göz önüne alındığında kadın kooperatiflerindeki çalışma hayatının kolaylaştırılması ve kadınların ekonomik yönden desteklenmesi elzemdir” diye konuştu.


Dr. Şevkin, tüm bu nedenlerle ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan üretim ve işletme kooperatiflerinin sayısının artması, kadınların ekonomik hayata daha çok katılımının sağlanması için kurumlar vergisi oranının düşürülmesi gereğine vurgu yaptı.


“KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLSÜN”

EŞİK: KADINLARI YOK SAYANLARA OY YOK! EŞİK: KADINLARI YOK SAYANLARA OY YOK!


CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, teklif kapsamında şu değişikliğin yapılmasını istedi:
“KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin kazançları üzerinden, kurumlar vergisi % 1 oranında alınır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”