DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek Otlu, kolluk güçlerinin eylemlerde uyguladıkları işkence ve kötü muamele üzerine soru önergesi verdi.

Anayasa’nın 34. Maddesine göre herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Kolluk güçlerinin, Anayasa ve yasalarla tanımlanan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanan yurttaşlara karşı müdahalede orantısız güç kullanması, yetkide sınırı aşması, kötü muamelede bulunması sıklıkla basında yer almaktadır. TCK’nın 256. Maddesinde zor kullanan kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır denmesine karşın, kolluk güçlerinin uyguladığı orantısız müdahalenin cezasız kalması adeta bu şiddeti meşrulaştırmakta ve ağır hak ihlallerine neden olmaktadır.

6 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Taksim’de düzenlenen Filistin ile dayanışma protesto eyleminde Komiser A.Y.’nin genç bir kadına tokat attığı görüntüler tepkilere neden olmuştur. Komiser A.Y.’nin eylemde özellikle muhaliflere karşı sert müdahalelerde bulunduğu, emniyette kamerasız alanlarda fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilmektedir.  Eyleme yönelik yapılan müdahalenin orantısız olduğu, bu şekilde müdahalenin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle Komiser A.Y.’nin açığa alındığı açıklanmıştır.

Bu bağlamda;

1- Türkiye-İsrail ilişkilerini protesto eden yurttaşlara kolluk güçlerinin şiddet uygulamasının gerekçesi nedir?

2- Kolluk güçlerinin uyguladığı şiddetin Bakanlığınızın talimatı ile gerçekleştirildiği ve uygulanan şiddetin sistematik hale getirildiği iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

3- Van ile dayanışmak için eylem yapmak isterken gözaltına alınan Sosyalistlerin de emniyette kamerasız alanda A.Y.’nin fiziksel ve psikolojik saldırısına uğradığı bilginiz dahilinde midir?

4- A.Y. hakkında etkin soruşturma yapılmakta mıdır? Kamuoyunda tepkileri azaltmak için A.Y.’nin açığa alındığı iddiası doğru mudur?

5- Kolluk güçlerinin orantısız güç kullanımı engellemek için cezasızlık politikasına son verecek çalışmalarınız var mıdır?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Kobanî Davası Kararlarına Tepki DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Kobanî Davası Kararlarına Tepki

6- Kolluk güçlerinin yurttaşların toplanma ve gösteri hakkını gasp etmesi nasıl engellenecektir?

7-Toplantı ve gösteri hakkını kullananlara karşı orantısız güç uygulayan kolluk güçlerine etkili bir soruşturma yapılmakta mıdır? Son beş yılda soruşturmalar sonucunda ceza alan kolluk gücü var mıdır?

8- Orantısız güç kullanan kaç kolluk gücüne TCK’nın 256. Maddesi uygulanmıştır?

9- Son beş yılda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kolluk güçlerinin uyguladığı orantısız güç nedeniyle Türkiye’yi ne kadar tazminata mahkum etmiştir?  

Editör: Haber Merkezi