Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, 12 ay çalışma haklarının verilmesi talebinde bulunan Çukurova Üniversitesi işçileri ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yanıtlaması istemiyle Soru Önergesi verdi.

Tülay Hatimoğulları önerge metninde “2000 yılından beri Çukurova Üniversitesinde çalışan işçiler, 2007 yılında çıkan 5620 sayılı kanun ile 6 ay ve 9 ay olmak üzere görevlendirilmiştir. İşçiler bu çalışma süreleri ile ilgili kurumu dava ederek, kazanmıştır. Üniversite davayı üst mahkemeye taşımış, üst mahkeme de zaman aşımından kararı bozmuştur. Bu süreçte 5620 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile çalışma süreleri 11 ay 29 güne çıkartılmışsa da kurum halen bu düzenlemeyi uygulamamaktadır.” İfadesine yer verdi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Çukurova Üniversitesi işçilerinin; “12 ay çalışma hakkımızın bizlere teslim edilmesini istiyoruz” şeklindeki ifadelerine de vurgu yapan Tülay Hatimoğulları şu soruların yanıtlanmasını istedi.

1.     Çukurova Üniversitesi neden 5620 Sayılı Kanun gereğince yükümlü olduğu süre boyunca işçileri çalıştırmamaktadır? Bununla ilgili süreç işletilmiş midir?

2.     12 ay yerine 6 ya da 9 ay çalıştırılan işçilerin yaşadığı mağduriyetler giderilecek midir?

Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi

3.     Kurum ile sendika arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi 33. Maddesi gereği işe alım esaslarına göre personel alımında öncelik tanınması gerekirken neden ilgili madde uygulanmaya konulmamıştır?

4.     Benzer durumda olan üniversite işçileri var mıdır? Varsa hangi üniversitelerdir ve bunu önlemek üzere Bakanlığınızca çalışmalarınız olacak mıdır?