11 Şubat 2023 tarihinde sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiği ve üniversitelerin tatil edildiği açıklandı. Bu açıklamada eksiklikler göze çarpmakta, üniversitelerin tatil edilmesi ve çevrimiçi eğitim aynı cümlede yer almaktadır. Hemen ardından gelen Yüksek Öğretim Kurulu açıklamasında ise 2022-2023 öğretim yılının uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği ve bununla ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği olarak üniversitelerde yüz yüze eğitime devam edilmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor ve bu analiz yapılmadan acele alınan ve gerekçesi üniversite yurtlarından faydalanmak olan kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Hayata ve normale dönüş çabaları içerisinde depremin yarattığı ruhsal sarsıntı ve çöküntünün atlatılmasında üniversitelere de büyük rol düşmektedir. Çözüm üniversitelerde eğitimini askıya almak değil, öğrencileri okulda ve vatandaşları da iş yerlerinde tutmak için çaba göstermek olmalıdır. Olması gereken insanları hayattan uzaklaştırmak değil, hayata katmak ve mümkün olduğunca bir arada birlikte tutmak olmalıdır. İnsanları eve kapatmanın bir çözüm olmadığını biliyoruz. Bu konuda ciddi analizler yapılarak karar alınması ve bu kararların alınmasında uzmanların yanı sıra üniversitelere daha çok söz hakkı tanınması gerekir. Bu bağlamda ülke çapında eğitimin çevrimiçi olması ve bütün ülkede üniversitelerin kapalı tutulmasının ülkeye bir faydası olmayacağı gibi zararı olacaktır. Öğrenciler uzaktan eğitim sistemiyle daha çok yalnızlaştırılmış olacak ve bu dayanışma yoksunluğu onların psikolojik olarak rehabilite edilmesini de güçleştirecektir. Öğrenci yurtları kullanılacak diye bütün ülkede üniversite eğitimi çevrimiçi eğitime dönmemelidir. Kovid salgını sürecinde uzaktan eğitimin yetersiz kaldığı tecrübelerimizle sabittir.

Deprem bölgesinde ilk ve orta eğitimin yanı sıra üniversite öğrenimine de ara verilmesi veya bu çalışmaların bir süre online olarak yürütülmesi kabul edilebilir bir tedbirdir. Ancak tek seçenek bu olmayıp, başka seçenekler de mevcuttur ve çok farklı çözümler düşünülüp uzmanlara danışılarak farklı uygulamalar yürürlüğe konabilir. Depremden etkilenen öğrencilerin bir dönem diğer üniversitelerde eğitim görmesini sağlamak, onlara bu hakkı vermek gibi yollar denenebilir. Afetzede öğrenciler yerleştirildikleri bölgelerde eğitimlerine devam edebilirler. Bu konuda alternatif çözümler üretmeyi hiç düşünmeden kestirme çözüm olarak bütün ülke çapında yüksek öğrenimin çevrimiçi yapılması kararı alınması ülkemize faydası olacak bir karar değildir. Bunun aksine bütünlüklü bir bakış açısına sahip, analitik düşünen bir insan gücüne sahip olmamız için yüksek öğrenimin ve temel eğitimin niteliğinin hızla arttırılması için çalışmaları başlatmak gerekir. Okullardaki sosyalleşmenin hem normalleşmeye hem de psikolojik iyileşmeye katkısının olacağını söyleyen uzman görüşleri de dikkate alınarak alınan bu kararın gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini talep ediyoruz.

Editör: Haber Merkezi