• ZORUNLU EMEKLİLİĞE HAYIR!

  • ZORUNLU EMEKLİLİK ANAYASAYA AYKIRIDIR!

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi SES temsilcilik binasında bir araya gelen DİSK/Dev Sağlık-İş üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Sendika adına basın açıklamasını okuyan Cumali Bolat; "Hepinizi sendikamız DİSK/Dev Sağlık İş adına sevgiyle, saygıyla, umutla selamlıyoruz" dedi.

Bolat sözlerine şu şekilde devam etti;

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mardin,Tekirdağ, Urfa... Bugün Türkiye’nin dört bir yanında taleplerimizi işyerlerimizden haykırmak için bir araya geldik.

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye bilinen kısaca EYT’liler olarak adlandırılan ve iş gücünün çok büyük kısmını ilgilendiren bir düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yürütülmeye devam ediyor. Ancak bugüne kadar ne sendikalarla ne EYT konusunu ülkemizin gündemi haline getiren EYT dernekleri ile paylaşılan hiç bir taslak yok.

Daha önce “seçimi kaybedetsek bile EYT çıkmayacak” diyen hükümet, seçimlerin yaklaştığı bu dönemde EYT ile ilgili çalışmaları kapalı kapılar ardında görüşmeye devam ediyor. Kamuoyundan, sendikalardan gizlenerek yapılan düzenlemelerden bize bir fayda çıkmayacağını 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçiş sürecinde yaşadık. Yaklaşık 5 yıl önce yaşanan bu geçiş sürecinin hala sıkıntılarını yaşıyoruz. Bugün buraya toplanmamızın nedeni de kadroya geçiş sürecinde bir gecede, OHAL KHK’sı ile “ben yaptım oldu” diyerek yapılan düzenlemedir.

Taşerondan kadroya geçen işçiler dışında hiç bir çalışana uygulanmayan, Anayasa’da yer alan başta eşitlik ilkesi olmak üzere çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi temel değerlere aykırı bir düzenleme ile getirilen Zorunlu Emeklilik düzenlemesi bizleri bugün bir araya getirdi.

Onbinlerce kamu işçisi “zorunlu emeklilikle” karşı karşıya

Zorunlu emeklilik, kamuda çalışanların sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihte kendi iradeleri dışında emekli edilmeleridir. EYT’nin görünmeyen bir yüzü de zorunlu emeklilik tehlikesidir. EYT kapsamına giren bazı arkadaşlarımız hemen emekli olmak isterken bir bölümü ise istemiyor. Çünkü ciddi gelir kaybı yaşayacaklar. Yaşayacağımız gelir kaybı yanında bir diğer sorun ise hastanelerde yaşanan personel eksikliğinin daha da artacak olmasıdır. Zorunlu emeklilikle yaşanacak personel eksikliği hali hazırda zaten fazla olan iş yükünü arttıracağı açıktır.

Kamuda geçmişte sık uygulanan bu sistem 2017 yılında çıkarılan 696 sayılı KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler için zorunlu hale getirildi. Bu nedenle EYT düzenlemesi çıktığında kamuda kadroya alınan taşeron işçiler olarak re’sen emekliye sevk edileceğiz. Bu durum bizim için büyük gelir kaybı anlamına gelecek.

Bugün 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre Emekli olanların aylıkları üç ayrı bölüm halinde hesaplanıyor. 2000 öncesi çalışmalar, 2000-2008 arası çalışmalar ve 2008 sonrası çalışmalar. Bu hesaplama yüzünden çalışmasının çoğunluğu 2000’li yıllarda olanlar bizler için büyük mağduriyet yaşanacağı açıktır.

Prime esas kazançlarımız düşük ve prim gün sayılarımız sınırlı olan kadroya alınan taşeron işçiler olarak Zorunlu olarak emekli edildiğimizde emekli aylıklarımız 3 bin 500 TL civarında olacak. Emekli olduğumuzda halen aldığımız ücretlerin yarısını bile almamız zor.

TALEPLERİMİZ

Zorunlu emeklilik Anaysa’ya aykırıdır!

Aynı işyerrinde yan yana, aynı statüdeki iki işçi için yapılan farklı uygulma Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen Eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

Zorunlu Emeklilik uygulaması derhal kaldırılmalıdır.

SGK ‘ya kayıtlı bütün çalışanlar için emeklilik isteğe bağlı bir hak iken 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu olması kabul edilemez!

Emekli maaşları insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır.

Emekli maaşı bağlanma oranları arttırılmalıdır.