ADANA - Adana'da DEM Parti adayları düzenlenen buluşmada  seçim beyannamesi ve projelerini açıklayarak, "Kazanacağız" mesajını verdi. Adaylar, "Yerel Yönetim anlayışımızla halklara hizmette ayrımcılığa son verilecek" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Adana İl Örgütü, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yaptıkları halk buluşmasıyla adaylarını tanıtıp, seçim beyannamesi ve projelerini açıkladı. DEM Parti bayraklarıyla süslenen salona yüzlerce kişi katılırken, ellerinde DEM Parti bayrakları olan kadın ve gençler dakikalar müzik eşliğinde sallayarak "Kazanacağız" mesajı verdi.

Whatsapp Image 2024 03 03 At 15.11.13

ADAYLAR TEK TEK TANITILDI

Saygı duruşu ve divan seçimi ile başlayan buluşmada ilk olarak söz alan DEM Parti Adana İl Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir, çıkardıkları adayların halk tarafından coşku ile karşılandığını ve iradelerini yok sayanlara kaybettireceklerini dile getirdi. Aydemir ardından ise adayların yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra ise alkış, zılgıt ve "kazanacağız" sloganları eşliğinde  Adana Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Arife Çınar ve Mahfuz Güleryüz, Seyhan Belediyesi Eşbaşkan adayları Sever Uzun ve Mehmet Karakış, Yüreğir Belediyesi Eşbaşkan adayları Şükran Efetürk ve İbrahim Kocaman, Ceyhan Belediyesi Eşbaşkan adayları Delal Mamuk ve Cemal Gök, Çukurova Belediyesi Eşbaşkan adayları Feyruze Gümüş ve Mehmet Can Çelik ile Karataş Belediyesi Eşbaşkan adayları Aysel Türkmen ve Vejdi Oral ile belediye meclis üyesi adayları tek tek sahneye çağırılarak, tanıtıldı.

'KAZANACAĞIZ'

Buluşmada konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Arife Çınar, 2014 yılında DAİŞ tarafından katledilen Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Kadri Bağdu’yu anıp, tutsak siyasetçi Gültan Kışanak ve diğer tüm tutsak kadınlara selam gönderdi. Çınar, salonu göstererek, "Kazanacağız" dedi.

'KAZANMAYA GELDİK ADANA'YA'

Çınar ardından söz alan Adana Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Mahfuz Güleryüz, tarihi bir görev ve sorumlulukla seçim çalışmaları yürütütklerini dile getirdi. Ülkede ve kente herkesin gözünün DEM Parti üzerinde olduğuna işaret eden Güleryüz, "Herkes bizim üzerimize hesap yapıyor. Ama biz hepsinin hesaplarını yerle ihsan etmeye geldik. Kazanmaya geldik Adana'ya. Ve kazanacağız. Bu iradeyle, bu duruşla, bu sahiplenme emin olun ki kazanacağız. 1 Nisan sabahında Adana'da zafer halaylarıyla çıkacağız meydanlara" diye konuştu.

Whatsapp Image 2024 03 03 At 15.11.12

SEÇİM BEYANNAMESİ VE PROJELER PAYLAŞILDI

Daha sonra ise Çınar ve Güleryüz,  seçim beyannamesi ve projelerini paylaştı. Seçim beyannamesi ve projeleri şöyle

"YEREL DEMOKRASİ İLE ÖZGÜR KENTLERE

Bölgemizde ve dünyamızda büyük alt üst oluşların yaşandığı bir konjonktürde 2024 yerel seçimlerine gidiyoruz. Savaş, şiddet, açlık, yoksulluk, göç, ekonomik-politik-ekolojik krizler, afetler ve kapitalist medeniyetin neden olduğu birçok risk doğayı, toplumu ve kentleri tehdit etmeyi sürdürüyor. Yaşadığımız felaketler karşısında hakim sömürgeci, hiyerarşik, eril siyasi ve iktisadi anlayış en büyük tehlike olarak karşımızda duruyor. Bu felaketlerle baş etmenin yolu, bu hakim anlayışlara karşı yerelden başlayarak her düzeyde ortak mücadele zeminlerini çoğaltmaktan ve halklarla birlikte hayalini kurduğumuz dünyayı inşa etmekten geçiyor.

Bunu Yapabiliriz, Başarabiliriz!

Türkiye’yi yönetenler; tüm dünyaya yayılan yeni şiddet ve savaş sarmalına sırtını yaslıyor,  Barışı tanımıyor,  Kürt meselesinde, içeride ve dışarıda savaş ve kaostan besleniyor,  İstanbul Sözleşmesi’ni reddediyor, İşsizliği ve yoksulluğu büyütüyor, Emekçileri insafsızca sömüren rejimini derinleştiriyor, Göçmenleri ve mültecileri kendi amacı doğrultusunda kullanarak sömürü, ırkçılık, sefalet, şiddet ve istismar kıskacına alıyor, her türlü haktan yoksun bırakıyor, Gençleri geleceksizliğe terk edip karamsarlığa itiyor, Ülkenin temel sorunlarını erteliyor ve çözmüyor, Neden olduğu felaket ve risklerle tüm toplumu yüz yüze bırakıyor, Ve seçimleri tüm bu politikaları sürdürmenin aracı olarak görüyor. Tüm bunlar; demokrasi ve hukukun askıya alınmasına, kaynakların yandaşlara aktarılmasına ve halklarımızın yoksullaşmasına yol açıyor. Bu sömürgeci, hiyerarşik, eril anlayış ülkeyi ekonomik, politik ve kültürel olarak büyük bir yıkıma doğru götürürken seyirci kalamayız! Yerel yönetim seçimleri, bu iktidar aklına karşı eşitlikçi ve özgürlükçü bir aklı, halka en yakın yerden, tam da mahallinden yeşertmek ve tüm ülkeye yaymak için bizlere eşsiz bir olanak sunuyor. Demokratik siyasete alan açarak; demokratik yerel yönetim anlayışımızı sokak sokak, köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yayarak; seçimlerde kentlerimizi geri alarak bu düzeni değiştirmemiz ve bu yıkımları durdurmamız elbette mümkün.

Whatsapp Image 2024 03 03 At 15.11.03

Bizler, 2024 yerel seçimlerini;

Rejimin eril, sömürgeci, hiyerarşik, vesayetçi, ayrımcı, milliyetçi politikalarına karşı eşitlik ve özgürlük bayrağının yükseleceği,

Savaşa karşı barış seslerinin gürleşeceği,

Kaynakların savaşa, sermayeye, merkezdekilere ve ortaklarına değil emekçi halklara ve onların yerel yönetimlerine akacağı,

Vesayete karşı doğrudan demokrasi deneyimlerinin dalga dalga yayılacağı,

Merkezileşmeye karşı yerel demokrasilerin güçleneceği bir eşik olarak görüyoruz.

Demokratik yerel yönetimler iddiamızı demokratik topluma ulaşma yolculuğumuzda kat edilecek son derece önemli bir mesafe sayıyoruz,

Bu yolu halklarımızla birlikte yürüyeceğimizi ve başarabileceğimizi biliyoruz!

Demokratik, Ekolojik, Kadın Özgürlükçü ve Toplumcu Yerel Yönetim Anlayışımızla DEM Parti olarak Adana’da;

• Din, dil, mezhep, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan tüm kent yurttaşlarına eşit hizmet vereceğiz.

• Halkın kentin yönetim süreçlerinin her aşamasına katılımını sağlamak için köy, mahalle ve kent meclislerini, kent forumlarını, kadın ve gençlik meclislerini destekleyip yaygınlaştıracağız.

• Stratejik planlarımızı; eşitsizlik ve yoksullukla mücadele, kadın, gençlik, çocuk, ekoloji, kültür ve sanat, yerel ekonomiyi güçlendirme, imar ve şehircilik, ulaşım, halk sağlığı, engelliler, yaşlılar, inançlar ve azınlıklar gibi birçok alanda kent forumları ve kent çalıştayları yapacağız.

• Açıklık/Şeffaflık ilkemiz gereğince meclis toplantılarını halka açık yapacağız ve demokratik kitle örgütlerinin toplantılara katılımını sağlayacağız. Toplantı sonuçlarını web sayfaları ve panolarda yayınlayarak halkın bilgiye erişimini kolaylaştıracağız..

• Yerel demokrasiyi soyut bir ilke olmaktan çıkararak somutlaştıracağız. Kent, köy ve mahalle sakinlerinin, nüfusun beşte birinin imzası ile belediye meclislerinde görüşülüp tartışılması için yurttaş önergeleri verebilmesini sağlayacağız.

Ülkenin her yerinde olduğu gibi Adana’da da Eş Başkanlık ve Eşit Temsiliyeti Yaygınlaştırarak Büyüteceğiz!

• İktidarın yerel yönetimlerdeki gaspçı, tekçi ve eril siyaset tarzını aşmak ve siyaseti demokratikleştirmek için yerel yönetim mekanizmalarının tamamında eş başkanlığı ve eşit temsili etkin bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz.

• Kadının dönüştürücü gücüyle katılımcı, çoğulcu, yatay ve demokratik bir siyasetin ve toplumsal yapının inşasına hız vereceğiz.

• Kadın politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Kadın Politikaları Daire Başkanlıkları ile Kadın Politikaları Müdürlüklerini yeniden açacağız. Bu kurumlara bağlı olarak ekonomi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve eğitim birimleri ile kadın yaşam merkezleri ve kadın kooperatiflerini yeniden kuracağız. Bu alanların ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde özerk olarak örgütlenmesi için katkı sunacağız.

• Kadınların karar süreçlerine etkin bir biçimde katılması için seçilmişlerden ve çalışanlardan oluşan Belediye Kadın Meclislerini, Kadın Kurullarını ve Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonlarını geliştirip yaygınlaştıracağız.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı yerel yönetim bütçesi uygulamasına ek olarak, özgün kadın çalışmalarını daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde yürütebilmek için ayrı bir kadın bütçesi oluşturacağız. Kadın çalışmalarının aksamadan yürütülmesi ve kaynaklara ulaşımın sağlanması için Kadın Proje ve Araştırma Birimlerini kuracak, kadın çalışmalarının yer alacağı Özgür Kadın Yerel Yönetimler Bültenini çıkaracak, bu bültenin engelli kadınlara da ulaşması için gerekli çalışmaları yapacağız.

Whatsapp Image 2024 03 03 At 15.10.59

• Adana’da kadın istihdamını artırmaya dönük çalışmalar yürütecek, Kadın İstihdamı Geliştirme Merkezlerini (KİGEM) yaygınlaştıracağız.

• Kentteki tüm kadın örgütleri, sivil inisiyatifler ve mahalle meclisleri ile Belediye Kadın Meclisinin ortak çalışmasını, stratejik planları birlikte oluşturmasını sağlayacak, belediye çalışmalarını kadınların denetimine açacağız.

• Sendikalarla yapılacak toplu iş sözleşmelerinde, kadına şiddet uygulayan çalışanlara yaptırım içeren hükümler koymaya ve uygulamaya devam edeceğiz.

• Kadının potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen muhtelif tutum ve davranışlar sergileyen erkeklere, sözleşmelerinin feshedilmesine kadar çeşitli yaptırımlar uygulayacağız.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü çalışan kadınlar için idari izin; tüm kadınlar için ise ücretsiz ulaşım günüdür. Bu durumu toplu iş sözleşmeleri ile güvence altına almaya devam edeceğiz.

• Adana’da Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Şartnamesi’ni (CEMR) imzalamasını sağlayacak ve bu şartın gereklerini yerine getirmek için çalışmalar yapacağız.

Adana’yı Ayrımcılıktan, Eşitsizlikten ve Cinsiyetçilikten Arındıracağız!

• İmar planlarının eril zihniyetine ve kadını yok sayan projelere karşı bütün kentleri kadınların ihtiyaçlarına göre tasarlayacak, kadın kamusal alanları ve ekolojik alanları birlikte oluşturacağız.

• Kadın Kültür Tesislerini, Kadın Kültür Akademilerini, Kadın Dengbej Evlerini, Kadın Eserleri Kütüphanelerini, Kadın Semt Spor Alanlarını, Kadın Semt Pazar Alanlarını, Mor Marketleri, Kadın Parklarını, Kadın Özgürlük Meydanlarını inşa edeceğiz.

Whatsapp Image 2024 03 03 At 15.10.56

• Toplumsal bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı ve aktarılacağı Kadın Evlerinin oluşturulmasını sağlayacağız.

• Kadınların günün her saatinde sokaklarda rahatça ve güvenle hareket edebileceği ulaşım hizmetlerini yeniden hayata geçireceğiz.

• Kadınların hem çalışma yaşamına hem de kamusal yaşama özgürce katılabilmeleri için her mahalleye ulaşılabilir, ücretsiz, anadilinde eğitim ve 24 saat hizmet veren kreşler açmaya devam edeceğiz.

• Kadınlara yaşam boyu eğitim sağlayabilmek için anadilinde kurslar açacak, çok yönlü eğitim programları hazırlayacak ve köyler için gezici eğitim ekipleri kuracağız. İşleri kadın işi-erkek işi diye ayıran toplumsal cinsiyet rollerine dayalı iş bölümünü aşmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Mesleki eğitim kurslarımızla kadınların farklı mesleki alanlarda istihdam edilmelerinin önünü açmayı sürdüreceğiz.

• Kadınların kendi mahallelerinde komünlerini ve sokak kooperatiflerini oluşturmalarını destekleyeceğiz.

• Kadınların sosyal, ekonomik ve etnik farklılıklarını gözeterek her kesimden kadını kapsamayı amaçlayan anadilinde kültür sanat politikası benimseyeceğiz. Kadın Kitap Fuarları, Kadın Kültür Evleri açacağız.

• Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacı ile dayanışma ağları kuracak; kıyafet, gıda, ev eşyası ve benzerlerinin ortak üretim ve tüketimini, paylaşımlı kullanımını mümkün kılan sosyal dayanışma projeleri oluşturacak ve parçalanmak istenen toplumsal doku ve dayanışmayı yeniden inşa edeceğiz.

• Kadınları tek tipleşmeye zorlayan iktidar anlayışına karşı özgürlükçü ve eleştirel sanata alan açmaya devam edeceğiz.

• Kadın Dinlenme Merkezleri kurarak kadınların gündelik yaşamlarını kolaylaştıracağız. Kent dışından ve köylerden gelen kadınların ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılayabileceği bu merkezleri yaygınlaştıracağız.

• Kadınların toplumsal hayata katılabilmesini kolaylaştırmak üzere ulaşım hizmetlerinden ve spor, sanat ve kültür aktivitelerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilmesi için JİN KART/KADIN KART uygulamasına geçeceğiz.

•Büyükşehirlerden başlayarak kademe kademe tüm yerleşimlerde ücretsiz Ped-Matik’ler kuracağız.

Whatsapp Image 2024 03 03 At 15.10.55

• Sporda cinsiyetçi uygulamalara karşı kadın amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz. İhtiyaç halinde kadın spor kompleksleri açacağız.

• Mülteci kadınların onurlu bir yaşama ve güvenli bir geleceğe erişmeleri için, kent halklarının yararlandığı haklardan eşit olarak faydalanmalarını sağlayacağız.

• Mülteci ve göçmen kadınlara reva görülen cinsiyetçi ve ayrımcı uygulamaları engellemek için her türlü önlemi alacağız.

• Mülteci kadınlar için belediyeler bünyesinde asimile eden değil, birlikte yaşamı kolaylaştıran dil eğitimleri organize edeceğiz.

• Şiddete uğrayan mülteci kadınların belediyelerimizin sığınaklarından anadillerinde yararlanmalarını sağlayacağız.

• Madde bağımlılığı ile etkin mücadele kapsamında eğitimler yapacak, kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri örgütleyeceğiz.

• Yerel yönetimlerin hizmet ve politikalarının tümünü engelli kadınların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak belirleyeceğiz.

• Genç kadınların geliştirdiği projeleri destekleyecek, bu projeler için her yıl teşvikler oluşturacağız.

• Medya, dijital okuma-yazma, dijital dayanışma ekonomisi gibi alanlarda kurslar açacak, kadınların bu kurslardan ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız.

Erkek Şiddetine Karşı Her Alanda Etkili Bir Mücadele Yürüteceğiz!

• Kadına yönelik şiddeti araştırarak şiddet haritası oluşturacak, her yıl buna uygun eylem planı yapacağız.

• Kadına yönelik şiddeti önlemek için ayrı bir bütçe oluşturacağız.

• Cinsiyetçiliğe ve şiddete karşı katılımcıların anadilinde eğitimler düzenleyecek, her sokakta ve mahallede bilinçlendirme faaliyetleri örgütleyeceğiz.

• Şiddete maruz kalan kadınların sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki desteğe ve sığınağa kolay erişebilmesi için Kadın Merkezleri, Kadın Yaşam Evleri ve Dayanışma Merkezlerinin sayısını artıracak, buralarda anadilinde hizmet vereceğiz.

• Şiddet riski altındaki kadınlar için acil ihtiyaçlarını karşılamak ve durumlarını değerlendirmek üzere kurulan “ilk adım istasyonlarını çoğaltacağız.

• Belediyelerde, işitme engelli kadınların da yararlanabileceği çok dilli “Alo Şiddet” hatları açmaya devam edeceğiz.

• Kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimini destekleyecek “özgür kadın köyleri” ile şiddetsiz bir yaşamın olanaklarını kadınlarla birlikte inşa edeceğiz.

Adana’da Gençleri İşsiz ve Umutsuz Bırakan Zihniyeti İyi Biliyoruz…

• Gençlerin en büyük sorunlarından biri olan işsizliği önlemek için kalıcı istihdam alanları yaratacağız.

• Genç nüfus içinde farklı kesimlerin ihtiyaçlarını dikkate alan yerel yönetim bütçeleri oluşturacağız. Yerel yönetimler aracılığıyla gençlere hizmet sağlayan kurumların bütçe olanaklarının artırılmasını sağlayacağız.

• Öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm olmak amacıyla kentin tüm dinamikleri ile ortaklaşarak burs imkânları yaratılacak.

Gençlerin Kent Yönetimlerine Katılımını Sağlayacağız…

• Gençlerin yerel yönetimlerimizde söz, yetki ve karar süreçlerine katılımını sağlayacağız.

• Gençlerin kendi özgünlüğünü ve dinamizmini yansıtabileceği bir yerel yönetim anlayışı için Gençlik Meclislerini karar alma mekanizmalarının parçası haline getireceğiz.

Gençlerin Barınma Sorununu Biz Çözeceğiz…

• Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre yurtlar inşa edilecek, barınma sorunlarını çözeceğiz.

• Belediye yurtlarında sağlıklı ve doyurucu beslenme imkânı sağlanacak.

• DEM Parti olarak gençleri tehlikeli gören, yetişkin merkezli, ahlakçı yaklaşımla mücadele edeceğiz. Gençlerin yeni ev kurmaları konusunda destek politikaları geliştireceğiz.

Gençliği Hedef Alan Madde Bağımlılığıyla Mücadele Edeceğiz…

• Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımının en fazla olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Özellikle Kürt ve yoksul mahallelerde iktidar/ devlet eliyle desteğiyle uyuşturucu madde kullanımı ve satışı özendirilmektedir. Bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız. Gençleri manevi anlamda desteklemek ve bağımlılıktan uzak tutmak için ayrıca sporsal ve kültürel aktiviteler ile zenginleşmiş Çok dilli Kültür Merkezleri ve spor merkezleri açacağız.

Rant ve talan politikaları ile insanları güvensiz ve denetimsiz binalara hapsedenleri iyi biliyoruz… Bu nedenle;

• Depreme dayanıklı, sağlıklı ve ekonomik konut projelerini hayata geçireceğiz.

• Bilimsel, mali ve teknik hazırlığı esas alarak afet sonrası organizasyonu, koordinasyonu ve yönetimi güçlendireceğiz.

• Afet hazırlık süreçleri ile afet sonrası arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ihtiyaçların dağıtımı gibi süreçlere Mahalle Afet Gönüllüleri, Kent Dayanışması gibi toplumsal modellerin dahil olmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacağız.

• Adana’da afet öncesi, afet anı ve sonrasında ortaya çıkacak sorunların çözümü için Afet Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri kuracağız.

• Afetlerin etkisini en aza indirmek için belediye bünyesinde yapılacak stratejik plan doğrultusunda Afet Bütçeleri oluşturacağız.

• Afetlerin etkisinin azaltılması için bilimsel ve teknik veriler ışığında yapılar inşa edeceğiz.

Halkın Katılımı Ve Onayıyla Yerinde Dönüşüm

• Komşuluk, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün sürdüğü Adana’ya özgün kimliklerinin yaşadığı mahallelerin korunmasını, çoğalmasını ve gelişmesini teşvik edeceğiz.

• Adana’nın kimliğine ve iklimine uygun, halkın taleplerini esas alan ve doğal afetlere dayanıklı kentsel dönüşüm politikalarını hayata geçireceğiz. Bu kapsamda Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği Avrupa Kentsel Şartı’nda yer alan ilkelerin uygulanması için düzenlemeler yapacağız.

• Merkezi hükümetin “kent-rant” anlayışına karşı kırsal alanları da kapsayacak şekilde yurttaşların barınma hakkını savunacağız.

• Yerleşim alanlarını, toplumsal ihtiyaçları giderecek şekilde biçimlendirmek ve dönüştürmek için planlama süreçlerine bütün yurttaşların katılımını sağlayacağız.

• Özellikler Barbaros ve Aşağı mahallerde yıllardır yapılması beklenen yerinde dönüşüm halkı mağdur etmiş olup şehrin sosyolojik yapısını koruyarak yerinde dönüşümü bizler yerel yönetim paradigmamız çerçevesinde hayata geçireceğiz.

Barınamayanları da, barındırmayanları da iyi biliyoruz…

• Sosyal konut projeleri ile herkesin ev sahibi olmasına yönelik planlamalar yapacağız.

• Konut edinme maliyetlerini düşürerek toplumun tüm kesimlerinin sağlam, sağlıklı, güvenli konut sahibi olmasını kolaylaştıracağız. Sosyal konut projelerinde kadınlara öncelik tanıyacağız.

• Bu projelerde planlamadan imalata kadar tüm süreçlere yurttaşları dahil edeceğiz.

• Kooperatif ve birlikler vasıtasıyla kâr amacı gütmeden yapılan ucuz ve sağlıklı konut inşaatlarını teşvik etmek için mühendislik ve mimarlık proje desteği verecek, ruhsat ve harçlarda kolaylık sağlayacağız.

• Özel konut sektörünün keyfi fiyat belirleme politikasına karşı maliyetleri ve piyasayı dengeleyen politikalar üreteceğiz.

⁠• Metropol şehir olan Adana’da belediyelere ait bir tane dahi misafirhane yoktur. Temel bir ihtiyaç olan barınma ihtiyacı için misafirhaneler kuracağız.

Adana’da Ucuz, Güvenli Ve Ekolojik Toplu Ulaşımı Yaygınlaştıracağız!

• Büyükşehir otobüsleri saatte bir ve tıklım tıklım olmakta, yaşlılar, hamileler saatlerce otobüs beklemekte ve ayakta seyahat ermektedir. Temel ihtiyaç olan ulaşımı şehrin her yerine eşit şekilde bizler getireceğiz.

• Adana’nın tüm kaldırımları işgal altında ve kadınların, yaşlıların, engellerin bu yollarda rahat yürümesi için bu şehirde kaldırım işgalini kaldıracağız.

• Kolektif kullanıma tabi bisiklet paylaşım sistemi kuracak, bisiklet yollarını çoğaltıp var olanları iyileştireceğiz.

• Adana’nın trafiğini azaltmak için araç park sorununu çözecek projeler hazırlayacağız.

• Düz bir ova üzerine kurulan Adana’yı ekolojik bir şehir haline getirmek için şehrin her yerine Ulaşımda alternatif ulaşım biçimleri devreye sokacağız.

•Hafif bir yağmurda bile şehir sular altında kalmakta ve evler işyerleri zarar görüyor. Şehrin alt yapısı halen eski borulardan oluşmakta ve değiştirilmeden kullanılmaya devam ediyor. Adana’yı bu alt yapı sorunundan kurtararak güçlü bir sistem kuracağız.

•. Bu şehirde insanların güven içinde seyahat etmeleri için Adana’ya yeni, güvenli ve bu şehre yakışır bir otogar inşa edeceğiz.

Doğa İle Barış İçinde Olan bir Adana’yı Hep Birlikte Kuracağız…

• Eko-kırım suçu niteliğindeki büyük projelere, ekosistem bütünlüğünü bozacak yatırım ve inşaat faaliyetlerine imar ruhsatı vermeyeceğiz.

• Kentlerimizin doğasına, tarihine, canlı çeşitliliğine karşı işlenen suçların önüne geçmek için “Kent Suçu Yönetmeliği” hazırlayacağız. Kent sakinlerinin bu konudaki farkındalığını artırmak için eğitim çalışmaları yapacağız.

• Tüm canlılar için yaşanabilir kamusal alanlar ve müşterek alanlar oluşturacağız; orman, mera, yayla ve kışlakları imara koşulsuz kapatacağız.

• “Ekolojik Kent Yaşam Rehberleri” oluşturarak kentte yaşayan herkesin ekolojik kent anlayışına pratik katkı sunmasını sağlayacağız.

• Endüstrilerin geleceğini garantileyen geri dönüşüm sistemleri için değil, tüketimin ve atığın azaldığı toplumsal yaşamı sağlamak için adımlar atacağız.

Özgürlükçü Kentlerle Bütün Canlıların Hayatını Savunacağız!

• Kentlerde yaşayan hayvanların yerel yönetimlerce kentin doğal bileşeni olarak görülmesini ve ortak yaşamın kurulmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

• Hayvan hakları savunucusu kurumlarla, meslek odaları ve hukukçularla işbirliği içerisinde olacak; her mahallede farkındalık eğitimleri düzenleyeceğiz.

• Hayvanları ölüme terk eden barınakları, hayvanat bahçelerini, yunus parklarını, deney laboratuvarlarını ve hayvan üretimi ve satışı yapan konut ve işyerlerini kapatacağız.

• Bakıma muhtaç hayvanlar için bakım merkezleri, sokak hayvanları için ücretsiz sağlık merkezleri kuracağız. Böylece etkin kısırlaştırmayı ve yerel yönetimlerce düzenli besleme ve bakımı sağlayacağız.

Katılımcı Ekonomi İle Yerel Demokrasiyi Büyüteceğiz!

• Siyasal alanda olduğu gibi iktisadi alanda da demokratikleşme ve yerelleşmeyi büyüteceğiz.

• İktisadi gücün tabana, yerele yayılmasını sağlayacağız.

• Yerel yönetimlerin ekonomi politikalarına ilişkin karar süreçlerinde demokratik katılımcı planlama ve icrayı esas alacağız.

• Sokak, mahalle, köy gibi yerel birimlerde, halkın öz gücüne dayanan yerel örgütlülüklerle yerel ekonomi politikalarının geliştirilmesinin önünü açacağız.

• Belediyelerimizi demokratik denetime açacağız.

Geçimlik Ekonomi, Kendine Yeten Tarım ve Hayvancılık ile Kendine Yeten Kentlere Doğru!

• Tarım Daire Başkanlıkları-Müdürlükleri kuracağız.

• Geçimlik ekonomiyi, kooperatifleri, kolektif ve komünal yapıları destekleyeceğiz.

• Küçük ve orta ölçekli tarımsal üretim için gerekli su tüketimini ücretsiz karşılayacağız.

⁠• Tarım kenti olan Adana’da mevsimlik tarım emekçileri sağlıksız ortamlarda yaşamak ve çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bunun için ne belediyeler ne de valilik adım atmadı. Emekçilerin insani koşullarda yaşaması ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına konteynır alanları kurulacağız.

Adana’da suya ulaşım herkesin hakkı olacak…

Adana’nın dış ilçelerine yeterli miktarda su verilmemektedir.  Şehrin temiz suyunu da dış ilçelere yeterli su ulaşımını da bizler sağlayacağız.

Yerel Yönetim anlayışımızla halklara hizmette ayrımcılığa son verilecek,

• şehirdeki tüm kreşler ekonomik gelir seviyesi yüksek mahallere yapılmış olup yoksul mahallerdeki kadınlar, çocuklar, gençler , aileler yok sayılmıştır. Şehrin Güney mahallerine kreşleri de bizler aşacağız. Her çocuğun kendi dilinde kreş hizmetinden faydalanması için Çok dilli kreşler açacağız.

• Yoksulluğun bu kadar yüksek olduğu şehirde gıda ve kart yardımından faydalanmanın kriterleri çok zorlayıcı olup insanlar bu imkanlardan faydalanmamakta. İnsanların onurunu koruyacak şekilde Adana’nın her noktasında kolektif bir hizmet anlayışı ile gıda ve giyim bankaları açacağız.

Emeğin Kentlerini Kent Emekçileriyle Kuracağız!

• Yerel yönetim hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla ücretsiz, anadilinde, nitelikli ve sürekli bir şekilde üretilmesi ve sunumu için yeterli sayıda ve nitelikte personelin kadrolu ve güvenceli olarak çalışmasını sağlayacağız.

• Yerel yönetimlere verilen yetkileri sonuna kadar kullanarak başta taşeron işçiliği olmak üzere esnek, kuralsız ve dolayısıyla güvencesiz istihdam biçimlerine son vereceğiz.

• Sendikal örgütlenme hakkını güvence altına alacağız.

• KHK’larla işlerinden atılan emekçiler için yeniden istihdam olanağı yaratacağız.

• Sendikalarla özgür toplu pazarlık süreçlerini etkin olarak işleterek olanaklar ölçüsünde insanca yaşayacak bir ücret politikasını takip edeceğiz.

• Kadınların çalışma hayatında maruz kaldığı her türlü eşitsizlik, ayrımcılık, baskı ve şiddete karşı önlem alacağız.

• Yerel yönetim mekanizmalarımızda hiçbir emekçinin baskı ve mobbinge maruz kalmasına göz yummayacak, herkesin insani koşullarda çalışması için uygun ortamlar yaratacağız.

⁠Engelliler İçin Yeni Bir Yaşamı Engelliler İle Birlikte, Yerellerden Başlayarak Mümkün Kılacağız!

• Belediyelerin hizmet alanında yaşayan tüm engellilerin ihtiyaç analizini yapacağız.

• BM Engelli Hakları sözleşmesi kapsamında belediyelerin sorumluluğunda olan tüm engelli haklarını yaşama geçirmek için harekete geçeceğiz.

• Engelli hakları farkındalığının oluşması için, engellilerin öz örgütleri ile birlikte belediye yönetim, meclis ve emekçileri için eğitimler düzenleyeceğiz. Bu hak bilincini tüm kente yayacak halk buluşmaları, sempozyumlar, paneller vb. eğitsel çalışmalar düzenleyeceğiz.

• Engelli hizmetleri konusunda engellilerin, öz örgütlerinin ve yakınlarının taleplerini esas alarak karar alma süreçlerine katılımlarının önündeki engelleri kaldıracak ve katılımı teşvik edeceğiz.

• İşaret dilinin yaygın olarak kullanılabilmesi için işaret dili kursları açacağız, tercüman istihdam edeceğiz. İşitme engellileri sosyal yaşamın dışında bırakan, yalnızlaştıran büyük sessizliğe ve ayrımcılığa son vereceğiz.

• Ayçiçeği Yaka Kartı uygulaması ile nöroçeşitli bireylerin sosyal yaşama katılımlarına destek olacağız.

• Anadili Türkçe olmayanlar, okuma yazma bilmeyenler, yaşlılar, Alzheimer/Demans gibi nörodejeneratif hastalıkları olanlar ve tüm engelliler için ulaşım araçlarını bölgelere ve mahallelere göre renk kodlarına ayırarak ulaşım hatlarının karmaşıklığına son vereceğiz.

• Tüm toplu taşıma araçlarında ses, renk ve Braille Alfabesi kullanan çok dilli anons ve yönlendirme tabloları oluşturacağız.

• Engelli yoksulluğunu önleyecek adımlar atarak belediyelerde en az yarısı kadın olmak üzere engelli istihdam kotası uygulayacağız.

Kamuran TANHAN, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında Mülakatlarda Kayırıldığına İlişkin İddiaları Meclise taşıdı Kamuran TANHAN, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında Mülakatlarda Kayırıldığına İlişkin İddiaları Meclise taşıdı

• Sağlamcı ve ataerkil kültürle mücadele ederek engelli kadınlara yönelik ayrımcılık, taciz, tecavüz, ihmal ve istismarla mücadelede etkin rol oynayacağız.

• Engelli kadınların eğitim, iş ve siyasetteki, sosyal ve kültürel alanlardaki varlığını öncelikli gören, hak ve özgürlüklerini güvence altına alan politikaları hayata geçireceğiz.

• Ev içinde şiddete uğrayan engelli kadınlar ve engelli çocuğu olan kadınlar için ihtiyaçlarına uygun sığınma evleri açacağız.

• Büyükşehirde ambulans sayısı ikiyi geçmemekte olup şehirde yaşayan kadınlar, yaşlılar, engelliler, dezavantajlı gruptaki yurttaşlar hastanelere ulaşımda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Yurttaşların sağlık hizmetine erişimini sağlamak için ambulans hizmetlerinin sayısını arttıracağız.

Emekliler Ve Yaşlılar İçin Yaşanabilir Kentler İnşa Edeceğiz!

• Sendika, dernek gibi emekli örgütleriyle koordineli çalışarak sorunların ve ihtiyaçların zamanında tespiti ve çözümü ile emekli ve yaşlıların kent yönetimine katılımları için gerekli çalışmaları yapacağız,

• Her mahallede emekli ve yaşlıların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği, ilgi alanlarına göre kurs, ders, eğitim alabileceği, temel sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği, spor yapabileceği mahalle evleri gibi mekanların oluşturulması için çaba gösterecek ve buralarda yeterli sayıda ve uygun eğitimde personelin istihdam edilmesini sağlayacağız,

İNANÇLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE EŞİTLİĞİNİ SAVUNUYORUZ!

• İnanç merkezleri için ihtiyaç halinde yer tahsisi, restorasyon veya inşa desteği vermeyi sürdüreceğiz.

• Cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi ibadet merkezlerinin ihtiyacı olan belediye hizmetlerini ücretsiz şekilde sağlamaya devam edeceğiz.

• İnançlar, kültürler ve toplumsal hafıza konusunda çalışma yapan kurumları destekleyeceğiz.

• Cenaze ve mezarlık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek; tüm köy ve mahallelerde taziye evleri kurmaya devam edeceğiz.

• Farklı inançların hizmet gördüğü ve kutsal kabul ettiği yaşam alanlarının, eğitim kurumlarının ve ibadethanelerin varlıklarını sürdürmeleri için destek vereceğiz.

ÇOK DİLLİ BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI SÜRDÜRECEĞİZ!

⁠Çok dilli olan Adana’da bir tane dahi çok dilli kültürlerin yaşatıldığı kültür merkezi yoktur.

• Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlükleri kurarak Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça, Lazca ve farklı yerel dillerin korunup geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz.

• Çok dilli masal kitapları, çocuk oyunları ve resimli sözlüklerin kullanıldığı kreşler, kurslar ve kütüphaneler kuracak; çok dilli kültürel projeleri yeniden hayata geçireceğiz.

• Belediyelerimizin yazışma, duyuru ve basın açıklamalarını çok dilli yapmaya devam edeceğiz.

• Kaybolmaya yüz tutmuş yerel kültür ve dillerin korunması, canlandırılması ve geliştirilmesi için eğitim çalışmaları ve kurslar düzenleyecek; gramer ve sözlük çalışmaları yürüteceğiz.

• Belediye eş başkanlarının, meclis üyelerinin ve halkla ilişkiler çalışanlarının yerel dilleri bilmesine özen göstereceğiz.

• Halk edebiyatının yazılı ve sözlü eserlerini araştıracak; Kürtçe ve diğer yerel dillerde derleme çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz.

• Kentleri, mahalleleri, köyleri, sokakları ve caddeleri çok dilli isimlendirmeye devam edeceğiz.

• Kamusal alanlardaki panoların ve tabelaların çok dilli olmasını sağlayacağız.

• Şiddet gören ve emeği yok sayılan kadınların dilleri de belediyeler tarafından yok sayılmaktadır. Belediyelerin psikolog ve sosyolog hizmetlerinden faydalanmakta zorluk yaşayan kadınlar Türkçe dilini de bilmeyen kadınların bu hizmetlere erişimi imkansız hale gelmiştir. Eşit yurttaşlık için bütün kadınların kendi dillerinde psikolog hizmetinden faydalanmasını sağlayacağız.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZİ TÜM YERELLERİMİZDE YAŞATACAĞIZ!

• Kürtçe ve diğer anadillerinde tiyatro oyunları, masal anlatıcılığı, resim ve müzik gibi sanatların izlenebileceği kültür sanat faaliyetleri düzenleyeceğiz.

• Kültür evleri, müzeler, galeriler, sinema ve tiyatro salonları gibi mekanlar inşa edecek; kültürel hizmetleri mahalle ve köylere ulaşabilecek şekilde planlayacağız..

• Müzik, tiyatro, sinema gibi sanatsal etkinliklere ve bilim, felsefe, ekoloji, edebiyat, politika gibi alanlara yönelik atölyeler, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenleyeceğiz.

• Şehir tiyatrolarını yaygınlaştırarak il, ilçe ve köylerde tiyatroyu halkla buluşturacağız.

• Sözlü kültür eserlerinin derlenip kayıt altına alınması, deng-bêjler ve çirokbêjlerin toplumla buluşması için Dengbêj Evi gibi kültür mekânlarının inşa edilmesine devam edeceğiz.

• Toplumun kültürü, anadili, tarihi ve belleğini hedef alan asimilasyon rejimine ve unutturma politikalarına karşı bütün şehirlerde toplumsal hafızayı canlı tutacak ve gelecek nesillere aktaracak sistematik çalışmalar yapacağız."

Editör: Haber Merkezi