Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, 22-23 Ekim 2022 günleri İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Alican Bahadır ve Dr. Nursel Şahin ile Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta-Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Toplantı, ilk gün İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin’in açılış konuşmaları ile başladı. “Sağlıkta Şiddet” başlıklı oturumda Dr. Işık Doğan, “Şehir Hastaneleri ve Gelecek” başlıklı oturumda Dr. Hasan Semih Bilgin, “COVID-19: Son Durum” başlıklı oturumda Dr. Yüce Ayhan birer sunum yaptı. Sunumların ardından konu başlıkları üzerine tartışmalar yürütüldü.

Toplantının öğle arasında Bartın’da yaşanan işçi katliamı ile ilgili Ege Bölgesi Tabip Odaları imzasıyla bir basın açıklaması düzenlendi. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Dün Soma, Ermenek… Bugün Amasra…

Türkiye Taşkömürü İşletmesi Amasra Müessesesi’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022 saat 18.15’te meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, hastaneye sevk edilen işçilerden beşi ciddiyetini hâlâ korumaktadır. 41 eve ateş düşüren, onları oğulsuz, babasız, eşsiz bırakan suçlu; ne metan gazıdır ne de diğer gazlar! Suçlu, bu gazları tehlikeli biçimde buluşturan, yeterli önlem almayan sorumsuzlardır!

Suçlu, -300 metre derinliğe ulaşan ocakta ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığını ifade eden Sayıştay raporunu dikkate almayanlardır! Suçlu, işçi sağlığı ve güvenliğini ranta kurban edenlerdir!

Suçlu liyakate uygun atanmayan yöneticilerdir! Kaza sonu işletmeden sorumlu tüm yöneticilerin hala görevde kalmasını şaşkınlık içinde izliyor, sağlıklı bir soruşturma yürütülebilmesi için derhal görevden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun çalışma koşullarının sağlanması, denetimlerin meslek örgütü ve sendikanın da içinde olduğu birimlerce yapılması iş kazalarını büyük oranda sınırlayacaktır.

7380b470-52e1-11ed-944c-c0ef6b4a3119

Sağlık hizmetlerinin bölgesel özellikler dikkate alınarak planlanması, hizmetin devamlılığının sağlanması sağlık yöneticilerinin görevidir. Maden ocaklarındaki ölümler ne fıtrattır ne kaderdir ne de kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Siyasi sorumluları hesap vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Afyon Tabip Odası Antalya Tabip Odası Aydın Tabip Odası Balıkesir Tabip Odası Çanakkale Tabip Odası Denizli Tabip Odası Isparta -Burdur Tabip Odası İzmir Tabip Odası Manisa Tabip Odası Muğla Tabip Odası

Açıklama sonrası Dr. Mübeccel İlhan, TTB Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu’nun çalışmalarını sunarken; Av. Mithat Kara ise özlük haklarındaki ve çalışma koşullarındaki değişiklikleri aktardı.

Toplantının ikinci günü ise “Tabip Odaları Örgütlenme ve Genel Çalışma Değerlendirmeleri: Yaptıklarımız, Yapacaklarımız” başlığı altında değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, gündem dışı konuşmalar ile dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle son buldu.

KESK: Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz! KESK: Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!

7a2a5380-52e1-11ed-944c-c0ef6b4a3119

67ee8be6-52e1-11ed-944c-c0ef6b4a3119