Anayasa Mahkemesi’nden Tarihi Karar!

Cumhurbaşkanı’nın Rektörleri ve YÖK Üyelerini Doğrudan Ataması İptal Edildi!

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’nın rektörleri ve YÖK üyelerini doğrudan atamasını düzenleyen kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddelerini iptal etti. Eğitim Sen, bu kararı memnuniyetle karşıladı ve üniversitelerde demokratikleşme çağrısında bulundu.

Eğitim Sen'den Açıklama

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, YÖK'ün kuruluşundan bu yana üniversitelerde eleştirel düşünceyi, akademik özgürlüğü ve iş güvencesini ortadan kaldırmak için işlevsellik taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gülen cemaatine yönelik “Dün kaç üniversiteniz vardı bugün kaç?” çıkışıyla birlikte üniversitelerde iktidar çatışmasının yaşandığı ve OHAL KHK’leri ile siyasi iktidarın tüm ipleri eline aldığı bir dönemin başladığı ifade edildi. Eğitim Sen'in açıklaması şu şekilde devam etti:

“İhraç politikası, işten çıkarma ve istifaya zorlama pratikleriyle üniversiteleri üniversite olmaktan çıkaran siyasi iktidar, OHAL ve KHK rejiminin kendisine tanıdığı imkânlarla üniversitelerdeki tüm iktidar ilişkilerini kendisine bağladı. Üniversitelerde 'milli irade tecelli edecek' nidaları atan yandaş sendika ise rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını alkışlarla karşıladı.”

Demokratik Rektör Atama Sistemi Talebi

Eğitim Sen, açıklamasında eski rektör atama sisteminin bile demokratik bulunmadığını ve daha demokratik bir rektör atama sistemi talebinin yıllardır gündemde olduğunu belirtti. Üniversite bileşenlerinin tamamının yönetim ve denetim mekanizmalarına katılımının sağlanması gerektiğini savunan sendika, rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının üniversite bileşenleri, akademik özgürlük ve etik ilkelere değil, sadece siyasi iktidara karşı sorumluluk taşımasına neden olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Üniversitelerde 'milli irade tecelli edecek' nidaları atan yandaş sendika ise rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını alkışlarla karşıladı. Üniversitelerdeki keyfi ve hukuksuz uygulamaların failleri cesaretlendirildi,” denildi.

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz: “Hekim Sayısındaki Azalma Olumsuz Sonuçlar Doğurmaktadır” Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz: “Hekim Sayısındaki Azalma Olumsuz Sonuçlar Doğurmaktadır”

Eğitim Sen’in Talepleri

Eğitim Sen, Anayasa Mahkemesi’nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek şu taleplerde bulundu:

  • Yükseköğretim Kurulu kapatılmalı,
  • Üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayacak demokratik, katılımcı ve çoğulcu modeller hayata geçirilmeli,
  • Üniversitelerin yönetim mekanizmaları hızlıca demokratik ve katılımcı yapıya kavuşturulmalı,
  • Üniversiteler, Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörler tarafından değil, üniversite bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilen kurullar eliyle yönetilmeli.

Eğitim Sen, üniversitelerdeki demokratikleşme önündeki en temel engellerden birisi olan YÖK'ün kapatılmasının ve üniversitelerin yönetim mekanizmalarının demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulmasının gerekliliğini vurguladı. Anayasa Mahkemesi’nin kararı, üniversitelerdeki hukuksuzluk, baskı ve dayatma uygulamalarına karşı önemli bir adım olarak görülüyor.

Editör: Haber Merkezi