Emek Partisi tarafından, depremin hemen arkasından hazırlanan ve yıkımın arkasındaki gerçekleri ortaya koymak için “Deprem Gerçeği: Şehirlerimizi Kar ve Rant Düzeni Yıktı” broşürü, 12 Nisan’da 2023 “Şubat Depremleri Raporu: Mülksüzleştirme, Sermaye Transferi ve Kentlerin Yeniden Talanı” ve “Savaştan Kurtulup Depremin Enkazında Kalanlar: Mülteci ve göçmenler depremde neler yaşadı?” raporu ile deprem bölgesindeki koşullar kamuoyu ile paylaşmış, talepler ve çözüm önerileri dile getirilmişti. Emek Partisi, bu sefer Depremin 6. ayında hazırladığı rapor ile karşılaştırmalı bir değerlendirme yaparak, kamuoyunu bilgilendiriyor ve yurttaşların taleplerini sahiplenerek çözüm için birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekiyor.

13 Temmuz-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında milletvekilimiz Sevda Karaca, genel merkez yöneticilerimiz ve il yöneticilerimizin yer aldığı parti heyetimizin; depremin etkilediği Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep’te yaptığı ziyaretler ve halk buluşmalarından izlenimleri, doğrudan saha gözlemlerini, depremzedelerin aktardıklarını, bölgede çalışma sürdüren gönüllülerin, emek ve meslek örgütü temsilcilerinin değerlendirmelerini içermektedir.

Hatay’da Harbiye Darmaşta, Şükrü Kanatlı mahalleleri, Sarıyer 1 Çadırkenti, Dokuzsultan Çadırkenti, Defne Gümüşgöze, Samandağ Çöğürlü Köyünde halk buluşmaları, Harbiye’de gençlerle buluşma, İskenderun’da Emek ve Demokrasi Güçleri ile buluşma, İskenderun Karaağaç’ta mahalle toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca DİSK, KESK, TTB, TMMOB temsilcileriyle depremin 6. ayında kentteki tabloyu somut verilerle ele aldığımız bir toplantı yaptık.

Malatya’da TMMOB’a bağlı meslek odalarının temsilcileriyle, Malatya Barosu yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirmeler yaptık. Cemal Gürsel Mahallesi’nde kurulu bulunan Bornova Belediyesi Çadırkentinde kalan depremzedelerle görüştük. Ören, Polat, Çığlık köylerinde halk buluşmaları, kahve ziyaretleri, konteynerkent ve çadır ziyaretleri gerçekleştirdik. Malatya’da 4 ayrı fabrikada çalışan tekstil işçileriyle buluştuk.

Adıyaman’da KESK’e bağlı sendikaların temsilcileriyle buluştuk, kentte depremin ilk haftasından beri aşevi hizmeti ile halkla dayanışma gösteren HDP-DBP yöneticileri ile durum değerlendirmesi yaptık. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan ile kentin durumunu, açılan davaları ve izlenimlerini konuştuk. Yaylakonak-Balyan Belediye Başkanı ve belde halkıyla buluşarak büyük yıkımın yaşandığı beldede son durumu ve ihtiyaçları değerlendirdik.

Gaziantep’in depremden etkilenen iki ilçesi olan İslahiye ve Nurdağı’nda düzenli-düzensiz çadır kentleri, konteyner kentleri ziyaret ederek depremin altıncı ayında kentteki durumu gözlemledik. Ayrıca KESK’e bağlı sendikalarda örgütlü eğitim ve sağlık emekçileriyle, kentteki diğer eğitim ve sağlık emekçileri sendikalarıyla, Gaziantep Barosu, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası ile de depremin 6. ayında var olan durumu değerlendirdik.

Kahramanmaraş’ta Pazarcık ve Narlı Cemevlerini, muhtarlıkları, konteyner kentleri, depremden etkilenen köyleri ziyaret ettik.

Ayrıca, deprem bölgesinde işçilerin yaşadığı hak gasplarını raporlayarak 7 Temmuz 2023 tarihinde mecliste, yaşanan somut örnekleri bir basın toplantısı ile duyurmuştuk, işçilerin yaşadığı somut sorunları bu rapora da özetle aktardık.

Gezdiğimiz kentlerde göçmen ve mültecilerin kaldığı düzensiz çadır alanlarını ve göçmen-mülteciler için oluşturulmuş konteyner kentleri de ziyaret ettik.

Depremin 6. ayında bu buluşma, ziyaret ve toplantılardan çıkan sonuçları barınma, halk sağlığı, eğitim, köylülerin ve işçilerin yaşadığı hak gaspları, göçmen ve mültecilerin durumu, kentlerin yeniden inşası başlıkları altında özetledik.

Raporun sonuç kısmında partimizin, emek ve meslek örgütlerinin ve depremzedelerin çözüme yönelik talepleri ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

Partimiz, depremin hemen arkasından hazırladığımız yıkımın arkasındaki gerçekleri ortaya koymak için “Deprem Gerçeği: Şehirlerimizi Kar ve Rant Düzeni Yıktı” broşürü, 12 Nisan’da 2023 “Şubat Depremleri Raporu: Mülksüzleştirme, Sermaye Transferi ve Kentlerin Yeniden Talanı” ve “Savaştan Kurtulup Depremin Enkazında Kalanlar: Mülteci ve göçmenler depremde neler yaşadı?” raporu ile deprem bölgesindeki koşulları kamuoyu ile paylaşmış, talepleri ve çözüm önerilerini dile getirmişti. Depremin 6. ayında hazırlanan elinizdeki bu rapor ile karşılaştırmalı bir değerlendirme de yaparak, kamuoyunu bilgilendirme ve yurttaşların taleplerini sahiplenerek çözüm için birlikte mücadele etme konusundaki kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz.

EMEK-PARTISI-6.-AY-DEPREM-BOLGESI-RAPORU-1İndir

Editör: Haber Merkezi