Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) "CENGİZ HOLDING TÜRKİYE’Yİ ZEHİRLEYECEK.!." konulu basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Bugün iki tane faciayla yüz yüzeyiz. Birisi iş cinayeti. diğeri de çevre katliamı" "Bugün iki tane faciayla yüz yüzeyiz. Birisi iş cinayeti. diğeri de çevre katliamı"

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) Cengiz Holdinge bağlı Eti Bakır A.Ş. Alpagut, Atalan mahallelerinde  Siyanürlü Altın-Gümüş maden ocağı, cevher zenginleştirme, hazır beton tesisi ve su temin göleti yapmak üzere ÇED dosyasını Eskişehir Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Müdürlüğüne vermiştir. 09 Ocak 2024 tarihinde Halkı  Bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

ÇED dosyasına Cengiz Holding bu çevre  katliam göre 4,5 milyar TL harcanarak 713 hektarlık yani 941 futbol sahası büyüklüğünde, 180 milyon ton kazı yaparak, patlatmalı ve açık alan işletmeciliği, siyanürlü yığın liç yöntemi ile Altın-Gümüş çıkartmak için Cengiz Holding harekete geçmiştir.

1702979358480

ÇED alanının 713 hektarlık kısmının 542 hektarı Ormanlık alanı kapsamaktadır. Buda Ormanlarımızın yok olmasını beraberinde getirmektedir.

ÇED Raporu na göre yıl da 12.5 milyon ton su harcanacak olup, bu suyu yağmur ve Avlanmış deresinin üzerine kurulacak Su temin göleti ile karşılanması mümkün değildir. Bu suyu temin edebilmek için  Sakarya nehrine, derelere Tarpak, Samrı, Alpagut Göletlerine ve akarsulara göz diktiğini açıktır.

Yine  Rapora göre 1.Derece Arkeolojik sit alanı 1nolu ocağın kuzey doğusuna  1800 metre,  kuzeyine ise 220 metre, yığın liç alanı batısına 3300 m. olduğu belirtilmiş olup, Bu durumda  1.Derece Arkeolojik sit alanlarının yok edileceği  şimdiden kabul edilmiştir.Bura da 3. derece Arkeolojik sit alanı da mevcuttur.

Arazi dağlık ve sarp yamaçlı olup, maden sahası Atalan mahallesine 1300 metre ve Tekeciler mahallesine 2900 metre olmasından dolayı dinamit patlatmalarında  mahalleler deprem olmuş gibi sallanacaklardır.

Ayrıca Türkiye’nin narenciye ve sebzelerini  % 20 sini sağlayan Sarıcakaya vadisi bu siyanürlü Altın çıkarma sevdası yüzünden yok olacak olup, ileride telefisi mümkün olmayan yaralar açılacaktır. Siyanürle zehirlenen  Sakarya nehrinin geçeceği Bilecik ve Adapazarı illerini de zehirleyerek Karadenize dökülecektir.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ESÇEVDER olarak maden çıkartılmasına karşı olmayıp, maden sahalarının Ülkemize ve Şehrimize vereceği zararlar göz önüne alınırsa bir avuç kişinin çıkarları Ülkenin çıkarlarının önüne geçmemesini arzulamaktayız. Bu nedenle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyna gururla açıklıyoruz.

Editör: Haber Merkezi