HEDEP İstanbul Milletvekili Celal Fırat; Milli Eğitim Bakanlığına cevabımızdır!

Zorunlu din dersleri, ÇEDES projesi, zorunlu hale getirilen seçmeli dersler, öğretmen açığı, rehber öğretmenler, atanamayan öğretmenler, okullardaki altyapı sorunları ve yeterli ödeneğin ayrılmaması, kayıt ücreti ve okul ihtiyaçları gibi değişik adlar altında öğrenci velilerinden toplanan paralarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının cevaplaması için TBMM’e soru önergesi vermiştik.

Öğretmenler Günü Çukurova Üniversitesinde Kutlandı Öğretmenler Günü Çukurova Üniversitesinde Kutlandı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, verdiğimiz soru önergesini cevaplandırdı. Bakanlık, ÇEDES projesi ve zorunlu din dersleri konusunda Talim Terbiye Kurulunun 24 Ağustos 2023 tarih ve 37 sayılı kararına atıf yaparak açıklama yapmaktadır. Ayrıca, ‘okul dışı değerler kulübü’ çalışmalarının proje paydaşı olan kurumlar tarafından araç gereç ve uzman personel desteği verildiğini, manevi danışmanlarında Diyanet İşleri Başkanlığını uhdesinde ve görevlendirmelerinde oradan yapıldığı belirtilmektedir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının söylediğinin aksine milli eğitim müdürlüklerinin resmi web sitelerinde ÇEDES projesine dair programlar paylaşılmaktadır.

Örnekleyecek olursak, yaptığımız araştırmalarda Amasya’ya bağlı Gümüşhacıköy ilçesinin milli eğitim müdürlüğünün ÇEDES Projesi örnek Yıllık planı başlıklı planında Ramazan kolisi hazırlamak gibi etkinlikler görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu ve projelerde paydaş olarak adı geçen Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar Anayasayı, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü yok sayarak kararlar alamazlar. Temel insan hakları, Anayasanın laiklik ilkesi, din ve vicdan hürriyeti gibi gerçekler tümden yok sayılmıştır. Öğretmen açığı, eğitimcilerin ekonomik ve özlük hakları ile atanamayan öğretmenlere ilişkin yeterince açıklayıcı ve sorunun giderilmesine yönelik tatmin cevaplar alınamamıştır. Bakanlık, okulların ihtiyaçlarının ayrılan ödenek ile karşılandığını ve değişik adlar altında öğrenci velilerinden toplanan paralarla ilgili yapılan şikayetlerin için valiliklere yazı gönderilip gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği belirtilmektedir. Ancak, gerçeğin hiçte böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Okulların giderleri ile gelen ödenek arasında büyük bir uçurum vardır. Her ne kadar soruşturmalar açılıyor dense de öğrenci velilerinden bağış adı altında para toplanmaya devam edilmektedir. Madem yeterince ödenek ayrılıyor ve okulların para toplama yetkisi yok o zaman okulların gelir giderini, bütçesini açıklayın.

Yukarıda bahsettiğimiz konularda bakanlığın soru önergemize verdiği cevapların gerçeği yansıtmadığını belirtmem gerekir. Eğitim alanındaki sorunların çözümü konusunda her alanda gerekli mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Talebimiz çok anlaşılır ve nettir. Herkese eşit, parasız, laik, bilimsel, anadilde ve nitelikli bir eğitim istiyoruz.