"Genel Sağlık-İş olarak bağlı olduğumuz Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bileşenlerimiz ile birlikte Türkiye’nin en nitelikli örgütüyüz, bundan sonraki süreçte de hep birlikte en nicelikli örgütü olacağız."

Genel Sağlık-İş Adana Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

6 Temmuz 2024 tarihinde 2.Olağan Şube Genel Kurulunu yapan Genel Sağlık İş Adana Şubesi 10.07.2024 tarihinde Çukurova İlçe Seçim Kurulundan kesinleşmiş Mazbatasını alarak, aynı gün görev dağılımı yapmıştır. Bu görev dağılımına göre;

Dr. Musa UĞUR-Şube Başkanı

Dr. A. Hisar ALTUNOL-Şube Sekreteri

Dr. Şirin PEKOK-Şube Mali Sekreteri

Ebe Hatice ERDOĞAN -Şube Örgütlenme Sekreteri

Rad. Tek.-Ömer BİNİCİ-Şube Hukuk ve TİS Sekreteri

Ebe Neslihan DUMAN-Şube Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri

Dr. Kenan ÇAM -Şube Dış İlişkiler ve Bilişim Sekreteri olarak görev almışlardır.

Genel Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Musa Uğur, Sendikamız Genel Sağlık-İş, vazgeçilmez ve devredilmez insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi temelinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ve çalışma barışının sağlanması, kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temel hak ve çıkarlarının savunulması amacıyla; emperyalist merkezlerce dayatılan, sağlığı piyasalaştıran politikalara karşıdır, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını savunur. Tam bağımsız Türkiye’yi savunur.

Geçmiş dönem başkanlarımıza yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Sendikamız Genel Sağlık-İş’in yetkili sendika olması için çok çalışacağız, üyelerimizin ekonomik ve özlük hakları için hukuksal destek sunmaya devam edeceğiz.

Tüm Türkiye’de son 3 yıllık dönemde üyelerimiz ve sendikamız adına  açtığımız 250 davanın yaklaşık 170‘i sonuçlanmış ve davalarda  kazanma oranımız % 96 ‘dır. Bu dava sayısına ve bu kazanma oranına sağlık ve sosyal hizmet kolunda hiçbir sendikanın ulaşamadığını ifade etmek isterim. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda yaşanan sıkıntıların başında sağlıkta şiddet, liyakatsiz yöneticilerin baskı ve mobbingleri,  TÜİK. in açıkladığı gerçek olmayan enflasyona rakamlarına bağlı artmayan maaşlarımız nedeniyle yaşadığımız geçim sıkıntısı, eksik personele bağlı artan iş yükü, ek ödemelerle aldığımız maaşlardan dolayı emekliliğimize yansımayan ücretlerdir.

Genel Sağlık-İş olarak bağlı olduğumuz Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bileşenlerimiz ile birlikte Türkiye’nin en nitelikli örgütüyüz, bundan sonraki süreçte de hep birlikte en nicelikli örgütü olacağız.

Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Karşı Mücadelesini Sürdürüyor Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Yaşasın Genel Sağlık İş

Yaşasın Birleşik Kamu İş

Editör: Haber Merkezi