Denizli BES; Mülakat psikolojik baskı ve mobbing aracıdır! Mülakat hak yemektir! Denizli BES; Mülakat psikolojik baskı ve mobbing aracıdır! Mülakat hak yemektir!

Genel Sağlık İş sendikası sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı yazılım destek birimi tarafından kulanılan EKİP Portal’dan kaynaklanan sistemsel sorunlar yaşandığı için sağlık emekçilerinin mağduriyet yaşadıklarını belirttip konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yerverildi.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışmayan sistemi mağduriyet yaratıyor.

2024 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasıyla iller arası atanmaya hak kazanan sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı EKİP Portal’da “tebligatlar” kısmında  atandığı kuruma bilgi notu düşülerek, ayrılış işlemlerini başlatmak için tebliğ edilen ayrılış belgesini EKİP Portal’a yüklemek ve  tebliğ tarihini bu sisteme işlemek zorundadır.

Ancak atanmaya hak kazanan bazı sağlık emekçileri “Talep yapılan bilgiler ile atama yapılmak istenen yer bilgileri uyuşmuyor. Atama yer bilgilerinizi kontrol ediniz.” uyarısı ile karşılaşmıştır.

Sağlık Bakanlığı yazılım destek birimi, “bu hatanın EKİP Portal’dan kaynaklanan sistemsel bir sorun olduğunu” belirtmelerine rağmen, konuyla ilgili mağduriyetin giderilmesi talebi, ilk günden bu yana bakanlığa iletilmişse de Sağlık Bakanlığı hala konuyu çözüme kavuşturamamıştır.

Sağlık Bakanlığı, sistemsel sorunları nedeniyle sağlık çalışanlarını mağdur etmekle kalmamakta; bu sistemsel sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için de hiçbir şekilde eylemde bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarının, sistemin düzeltilmemesinden ya da güncellenmemesinden doğan ve giderilmeyen zararlarının çözülmesi için Bakanlığa başvurmaktan başka ne yapmaları beklenmektedir? Sağlık Bakanlığı, kendi sisteminden kaynaklanan bu sorunun çözülmesi için tam olarak daha ne olmasını beklemektedir? Bu sorunun giderilmemesinden doğan sağlık çalışanlarının zararı, Bakanlıkça nasıl telafi edilecektir? Bir an önce sistemsel sorunun düzeltilmesini ve sağlık çalışanlarının daha fazla mağdur edilmemesini istiyoruz.

Editör: Haber Merkezi