Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

ÇGC’den AHaber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a yapılan saldırı girişimine tepki… ÇGC’den AHaber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a yapılan saldırı girişimine tepki…

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2 kinci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2023 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'aci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruta yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler,

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN Tıklayın

Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.