"Dr. Edip Uğurcan Kürklü, Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Melike Erdem, Dr. Kamil Furtun, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Said Berilgen, Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Kaan Erol, Dr. Ekrem Karakaya sizleri unutmadık!!"

Hekim Birliği Sendikası Adana-Osmaniye Şube Başkanı Uzman Dr. Mehtap Şahin; "Sağlıkta şiddete geçit vermeyelim" başlıklı basın açıklamasını Adana Şehir Hastanesi önünde gerçekleştirdi.

Şahin sözlerine şu şekilde devam etti;

Değerli Meslektaşlarımız, Sağlık Çalışanı Arkadaşlarımız; Sayın Basın Mensupları; Kıymetli Hastalarımız

Bugün burada Dr. Ersin Arslan’ı anmak; şiddet sona ersin; sağlıkta şiddete geçit vermeyelim; yeni acılar yaşanmasın demek için toplandık.

Bundan tam 12 yıl önce bugün 17 Nisan 2012’de sevgili Dr. Ersin Arslan’ı, ameliyattan çıkıp servisine gittiği sırada sözde hasta yakını bir caninin saldırısı sonucunda kaybettik. Görevi başında yaşama ve yaşatmaya yönelik bir mesleğin icrası sırasında, 30 yaşında gencecik bir meslektaşımızın öldürülmesi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin unutulacak, acısı azalacak bir olay değildir.

Ülkemizin en büyük hekim sendikası olarak unutmadığımızı göstermek için; görevleri başında başka Ersinleri, başka hekimleri, başka sağlık çalışanlarını kaybetmeyelim diye haykırmak için buradayız!!

Yüzlerce kez öneri ve taleplerimizi Sağlık Bakanlığı’na iletmemize rağmen SAĞLIKTA ŞİDDET’in hem sıklığının hem de şiddetinin artarak devam ettiğini dillendirmek için buradayız!! 

Şiddet kanayan yaramızdır. Şiddet, biz hekimleri, ailelerimizi, sevenlerimizi yakıp yıkarken; yönetimler için sıradanlaşmış, normalleşmiş, sadece birer istatistikten ve sayıdan ibaret hale gelmiştir. Buna izin vermeyeceğiz demek için buradayız!!

 Dr. Ersin Arslan’ı ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyoruz.

Unutmuyoruz!!

Dr. Edip Uğurcan Kürklü, Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Melike Erdem, Dr. Kamil Furtun, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Said Berilgen, Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Kaan Erol, Dr. Ekrem Karakaya sizleri unutmadık!!

Unutturmayacağız!!

Unutmamak, unutturmamak için sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

Tıp alanında mesleki şiddetin tüm şiddet olaylarının %25'ini oluşturduğu; sağlık alanında yaşanan şiddetin, diğer sektörlere göre ‘16 Kat’ daha fazla olduğu; ülkemizde son 10 yılda sağlıkta şiddet vakalarının yüzde 600 oranında arttığı; özellikle kadın hekimlerin en fazla şiddet mağduru meslek grubu olduğu biliniyorken; Sadece Beyaz Kod verileri bile 2021 yılında Türkiye’de, günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını gösteriyor.

AVRUPA VE DÜNYA’NIN ÖNDE GELEN BEYİN CERRAHLARI BALCALI’DA BULUŞTU AVRUPA VE DÜNYA’NIN ÖNDE GELEN BEYİN CERRAHLARI BALCALI’DA BULUŞTU

Hekimlerin %84’ü meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğradığını belirtiyorken bu vahşete DUR demek; Yetkililere bu konudaki görev ve sorumluklarını tekrar hatırlatmak için buradayız!!

Sağlık hakkının korunması ile çalışan güvenliğinin sağlanması, doğrudan Devletin sorumluluğundadır ve Devletin güvencesi altındadır. Yetkilileri görevlerini hakkıyla yapmaya davet ediyoruz!!

Sağlıkta Şiddete Geçit Vermeyelim, SAĞLIKTA  ŞİDDETE SIFIR TOLERANS DERKEN;

TALEPLERİMİZİ TEKRAR EDİYORUZ!!

* Şiddet yasasının doğru uygulanması; ceza ve yaptırımların etkin, caydırıcı hale getirilmesi

* Sağlık kurumlarında şiddet olaylarının vuku bulabileceği yerlere fiziki panik düğmelerinin konulması,

* Sağlık kuruluşlarına giriş ve çıkışın sağlandığı kapıların kontrollü olması ve yeterli sayıda olacak şekilde azaltılması,

* Sağlık kuruluşları kapı girişlerine X-ray cihazı başta olmak üzere; kuruma girecek kişilerin kesici, delici ve ateşli silah gibi aletler açısından kontrolünün yapılacağı cihazların konulması,

*Mesleğimizin itibar ve değerini ortaya koyacak siyasi dilin hakimiyeti ve basın söyleminin yaygınlaşması

*Artan iş yükünün, yoğunluğun ve sağlık hizmetindeki bilimsel kriterlere uymayan beklentilerin azaltılması; yeterli sayıda personel ve uygun fiziki, teknik alt yapının sağlanması,

Ersin Arslan’ı ve tüm kayıplarımızı saygıyla anarak; içimizdeki acıyı tekrar paylaşarak; yeni şiddet olayları yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı’na, tüm yetkililere ve kamuoyuna talep ve önerilerimizi duyuruyoruz.

SAĞLIKTA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Editör: Haber Merkezi