6458 sayılı Kanunun’ 57’ncı maddesinde İdari Gözetim Kararına Karşı başvurulacak hukuki yollar açıkça düzenlenmiştir.

İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

6458 sayılı Kanunun’ 57’ncı maddesinde İdari Gözetim Kararına Karşı başvurulacak hukuki yollar açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; İdari gözetim altında tutulan yabancı idari gözetim kararına karşı idari gözetim kararını veren veya idari gözetim kararını veren idarenin bulunduğu ilden sevk edilmiş olduğu geri gönderme merkezinin yargı çevresindeki SULH CEZA HAKİMLİĞİNE idari gözetim kararının kaldırılması ve serbest bırakılma talebiyle itiraz edebilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Yani, yabancı tarafından yapılan başvuru idari gözetimi durdurmayacak olup, idari gözetim altına alınmış olan yabancı itiraz sonuçlanıncaya kadar idari gözetim altında tutulmaya devam edecektir.

Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Yabancının asil olarak veya avukatının vekaleten yapmış olduğu başvuruyu SULH CEZA HAKİMLİĞİ EN FAZLA 5 (BEŞ) GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRIR. Yapılmış olan itiraz neticesinde sulh ceza hakimliği idari gözetim kararının usule uygun olarak alınıp alınmadığı, idari gözetimin şartlarının oluşup oluşmadığı, yabancının idari gözetim altında tutulmasına gerek olup olmadığı ve idari gözetim şartlarının değişip değişmediği hususunu değerlendirir. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. Bu nedenle herhangi bir itiraz yolu yoktur. Ancak, İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, herhangi bir süreye ve şarta bağlı olmaksızın idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

İdari gözetim kararına karşı başvuru yolları ülke ve yerel yasalara, düzenlemelere ve idari prosedürlere göre değişebilir. Bu nedenle, idari gözetim kararına karşı nasıl başvuruda bulunmanız gerektiği konusunda net bilgi almak için öncelikle ülkenizin ve ilgili idari kurumun yasal düzenlemelerini ve prosedürlerini incelemeniz önemlidir. Ancak genel olarak aşağıdaki başvuru yolları sıkça kullanılan yöntemlerdir:

İç İdari Başvuru: İdari gözetim kararına karşı ilk olarak ilgili idari kuruma (örneğin, mahkeme dışı bir idari kurum veya devlet kurumu) başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu, kararı veren kurumun belirlediği süre içinde yapmanız gerekebilir. İç idari başvuru sürecini tamamlamadan mahkemeye başvurmanız gerekebilir.

İdari Mahkeme Başvurusu: İdari gözetim kararına karşı ilgili mahkemeye başvurabilirsiniz. Mahkemeye başvururken, kararı neden haksız veya hatalı bulduğunuzun gerekçelerini sunmanız gerekebilir. Bu süreç, mahkemeye başvuru yapma hakkınızı kullanma ve mahkeme sürecini takip etme hakkını içerir.

Yüksek İdari Mahkeme veya Danıştay Başvurusu: Bazı ülkelerde, idari gözetim kararlarına karşı yüksek idari mahkeme veya danıştay gibi daha yüksek bir yargı merciine başvurulabilir. Bu merciler, idari kararların yasal ve prosedürel açıdan doğru olup olmadığını inceleyebilirler.

Ombudsman veya İdari Şikayet Mercilerine Başvuru: Bazı ülkelerde, ombudsman veya idari şikayet mercileri gibi bağımsız kurumlar, vatandaşların idari kurumların kararlarına karşı şikayette bulunmalarına yardımcı olabilirler.

Uluslararası Başvuru: Uluslararası düzeyde, idari gözetim kararlarına karşı başvurular için farklı uluslararası yargı mercileri veya insan hakları kurumları bulunabilir.

Her durumda, idari gözetim kararına karşı başvuru süreci, ülkenin yasal düzenlemelerine ve idari prosedürlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce yerel yasalara ve prosedürlere danışmanız önemlidir. Ayrıca, bir avukat veya hukuk danışmanından profesyonel yardım almak da başvuru sürecini daha etkili hale getirebilir.