Mülteci Hakları İnsan Haklarıdır.

Vezir Mohammad Nourtani için adalet istiyoruz.

10 Kasım 2023 günü Zonguldak’ta kaçak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında kayıtsız ve güvencesiz çalışırken rahatsızlanan Vezir Mohammad Nourtani’nin hem işyerinin kaçak işletildiğinin öğrenilmemesi hem de kayıtdışı çalıştığının anlaşılmaması için işkence edilerek öldürüldüğü ve cesedinin kısmen yakılarak maden sahasından uzak bir yere taşındığı basından öğrenilmiştir.

Yaşanan bu vahşet Türkiye de mültecilerin yaşadığı çıplak gerçeği göz önüne sermiştir.

Yetkililere soruyoruz?

Vezir Mohammad Nourtani hangi statüde Türkiye’de kalmaktadır? Türkiye’ye ne zaman giriş yapmıştır? Göç idaresi aile ile ilgili hangi işlemleri yapmış ve ne tür sosyal destek programına alınmıştır.

Türkiye de defalarca Sığınmacı ve göçmenlerin insani olmayan koşullarda kayıtsız olarak çalıştırıldığı bilgileri kamuoyuna yansımışken bu konuda neden hiçbir önlem alınmamıştır?

Vezir Mohammad Nourtani’nin hayatını kaybetmesine neden olan ve kaçak işletildiği iddia edilen maden ocağı ile ilgili geçmişte ii sağlığı ve güvenliği konusunda ne tür eksiklikler görülmüştür?

Yetkililere çağrımızdır.

Vezir Mohammad Nourtani’nin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütün. İhmali Olan her kişi ve kurumu adli makamlara bildirerek Vezir Mohammad Nourtani şahsında benzer nedenlerle hayatını kaybeden sığınmacı/ göçmenlerle ilgili adaleti sağlayın.

Cenevre Mülteci Sözleşmesi’nde ve Uluslararası Mülteci Hukukunda coğrafi ve zaman şerhini ivedilikle kaldırın. Mülteci statüsünü eksiksiz uygulayın.

İHD İstanbul, Ağır Hasta Mahpus Abdulkadir Kuday Serbest Bırakılsın! İHD İstanbul, Ağır Hasta Mahpus Abdulkadir Kuday Serbest Bırakılsın!

Mülteci/göçmen ve sığınmacılara karşı ırkçı ve ayrımcı saiklerle işlenen suçları etkili bir şekilde soruşturun.

Vezir Mohammad Nourtani’nin ailesinin can güvenliğini sağlayarak gerekli sosyal destek programlarına dahil edin.

Vezir Mohammad Nourtani cinayetinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

İnsan Hakları Derneği

Editör: Haber Merkezi