TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından bu yıl Uluslararası düzeyde 2. kez, Ulusal düzeyde 11. kez düzenlen “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nin 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Makina Mühendisleri Odası Kongre Düzenleme Kurulu sunuş yazısına göre, Türkiye, güncel verilere göre iş kazalarında en fazla insanın yaşamını yitirdiği ülkeler sıralamasında en ön sıralarda yer alıyor.  Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere rağmen, uygulamada olumlu bir gelişme yaşanmadı ve sonuç değişmedi. 2022 yılı SGK istatistiklerine göre de durum değişmedi.  2022 yılında meydana gelen iş kazalarında 4.a kapsamında çalışan 1.517, 4b. Kapsamında çalışan 3 olmak üzere toplam 1.520 sigortalı hayatını kaybetti. 2021 yılına göre kaza sayısının %15, ölüm sayısının %9 oranında arttı

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da meslek hastalıkları tespit edilemedi.  2022 yılında sadece 8 sigortalının meslek hastalığından hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Kongre Düzenleme Kurulu sunuş raporunda şu görüşlere yer verildi:

ILO: COVİD 19 KRİZİ EŞİTSİZLİKLERİ DERİNLEŞTİRDİ

“ILO normlarına göre binlerce meslek hastalığı tespit edil(e)memiş ve kayıtlarda yer al(a)mamıştır. ILO’ nun “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021” Raporuna göre de; COVID-19 krizi, önceden de var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Sosyal korumanın yokluğu nedeniyle, dünyada iki milyar çalışanın kayıt dışı sektörde yer almasına bağlı olarak, küresel salgınla ilintili çalışma aksamaları, ailelerinin gelir ve geçimleri üzerinde felaket etkisi yaratmıştır.

Bu sonuçlara göre Dünya’ da ve Türkiye’ de koronavirüs salgınından en çok emekçiler olumsuz etkilenmiştir. Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) 2021 raporunda, dünyanın belirli bölgelerindeki çatışma, iklim krizi, pandemi gibi nedenlerden dolayı ‘modern köleliğin’ insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sorunlardan biri haline geldiği açıklanmıştır.

HER 150 KİŞİDEN BİRİ ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR

ILO’nun raporuna göre dünyada 50 milyon kişi başka bir ifadeyle her 150 kişiden biri zorla çalıştırılmaktadır. ILO’nun 2002 yılında beri başlattığı Uluslararası Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına rağmen Çocuk, Kadın ve Göçmen işçilerde güvencesiz çalışma ve iş cinayetleri önlenememektedir. Böylece işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yıkıcı koşulların yaşandığı, işçilerin önemli bir bölümünün çalışma biçiminin değiştiği bir çalışma ortamıyla yüz yüze kaldığı dönemlerden birisi yaşanmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, mesleğimiz ve odamızın temel görevleri arasındadır. Odamız, uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden birisi olarak görmektedir.  Adana’da, 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Uluslararası düzeyde 2. kez, Ulusal düzeyde 11. Kez düzenleyeceğimiz İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin ana teması “Krizlerde İSİG Yönetimi: Birlikte Başarabiliriz” olarak belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde vb.) dönemlerinde, İSİG Yönetimi ve birlikte başarmanın önemini vurgulayan bir program oluşturmaktır.

2001 yılından beri kesintisiz sürdürdüğümüz kongrelerimizin 22 yıllık birikimini paylaşmak, süreç içindeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Dijitalleşme, yapay zeka ve Ar-Ge’nin işçi sağlığı ve güvenliği üzerine etkilerini, Pandemi dönemiyle daha da yaygınlaşan uzaktan, çağrılı, esnek-kısa çalışmaların işçi sağlığı üzerine etkilerini de irdelemek, tartışmak istiyoruz.

Amaçlarımızın gerçekleşmesi ve geçmişte olduğu gibi bu kongrede de birlikte başarmanın önemini vurgulamak için bizlerden desteğini esirgemeyen uluslararası ve ulusal kurumlara şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Günümüzde yaşanan krizleri birlikte mücadele ederek aşabileceğimizi, insanların sağlıklı ve güvenli yaşamalarının ve çalışmalarının her şeyden önemli olduğunu, bu kongremizde de tekrar vurgulayarak daha güçlü bir etki bırakacağımız inancındayız. Amaçlarımızın gerçekleşmesi için, geçmişte olduğu gibi kongremizi destekleyen, görevlilerine, katılımcılarına, şube çalışanları ile kongre sekretaryasına verecekleri emek için şimdiden teşekkür ederiz. Gelin sizler de bu çabamıza destek vererek bizi onurlandırınız, birlikte başarabildiğimizi tüm dünyaya gösterelim”

Editör: Haber Merkezi