İşçi Hakları Meclis Gündeminde: Borusan Lojistik'e Karşı Örgütlenme Baskısı

İskender Bayhan, Emek Partisi Milletvekili, Bursa Gemlik'teki Borusan Lojistik'e bağlı Gemlik Limanı'nda çalışan işçilerin Liman-İş Sendikası'nda örgütlenme çabaları üzerine yaşanan işten çıkarmaları, mobbingi, baskıyı ve yetki gaspını Meclis gündemine taşıdı. İşçi haklarını savunmak adına soru önergesiyle dikkat çeken Bayhan, şu soruları yöneltti:

1. Anayasal bir hak olan Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı'na rağmen Borusan Lojistik'e bağlı Gemlik limanında sendikalaşan işçilere yönelik baskılar artmakta ve sendikal faaliyet yürüten işçiler işten çıkarılmaktadır. Borusan Lojistik'in iş yasasındaki yetki süreçlerini kullanarak işçilerin örgütlenmelerini fiilen engellemesiyle ilgili olarak, Bakanlık olarak bu tür uygulamalara karşı denetleme ve soruşturma süreci başlatacak mısınız?

2. İşverenlere keyfi olarak çıkış kodlarını bildirme yetkisi verilmesi, sendikal örgütlenmeyi engellemek için kullanılmaktadır. Borusan Lojistik'e bağlı Gemlik limanında 2020-2024 yılları arasında işten ayrılış bildirilen işçilerin çıkış kodlarına göre dağılımı nedir? Bakanlık müfettişleri işten çıkış kodlarının kullanımını denetlemiştir?

3. Gemlik limanında çalışan işçiler sendikal faaliyetlerini sürdürerek sendikal çoğunluğu sağlamaya çalışırken, Borusan Lojistik alt yükleyici firmalar aracılığıyla işe alımlar yaparak çalışan sayısını artırmış ve yetki sürecini engellemiştir. Bakanlık, konuyla ilgili bir inceleme süreci başlatmayı düşünmekte midir?

4. Borusan yönetimi, İstanbul Filarmoni Orkestrası çalışanlarını liman iş kolunda göstererek, kültür ve sanat emekçilerinin sendikalaşma özgürlüğünü gasp etmiştir. Bakanlık, İstanbul Filarmoni Orkestrası çalışanlarının liman iş kolunda gösterilmesine dair bir inceleme ve soruşturma başlatacak mıdır?

İlay Aksoy: Türkiye ve Suriye İlişkilerinde Normalleşme Sürecine Yakın İlay Aksoy: Türkiye ve Suriye İlişkilerinde Normalleşme Sürecine Yakın

İskender Bayhan'ın bu soru önergesi, işçi haklarının korunması ve sendikal özgürlüklerin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Editör: Haber Merkezi